Svar Info   |  Svar Bazar   |  Svar Inzert   |  Svar Forum

  Hlavní menu
Články - úvodní strana
Seznam rubrik
Nejčtenější články
Ke stažení
Rozšírené vyhledávání
Kontakt
RSS

Výstavy, akce 2015
Na Svar Bazar
Na Svar Inzert
Na Svar Forum


  Rubriky
Svařování elektrodou (MMA)

Svařování MIG/MAG (céóčka)

Svařování pod argonem TIG/WIG

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Technické plyny

Bodovky a bodování

Technologie svařování

Řezací plasmy

Software pro svařování

Svářecí masky (kukly) a ochranné pomůcky

Pájení (tvrdé i měkké)

Nabíječky, nabíjení, startování

Všeobecné informace


  Výpočty a tabulky
Uhlíkový ekvivalent

Teplota předehřevu

Srovnání značek ocelí

Nejběžnější oceli

Srovnání značek Al slitin

Skupiny materiálů dle ISO/TR 15608

Volba svářecích kabelů

Svářečka + prodlužka

Volba tmavosti skla

Řezání kyslíkem

Zkušební testy pro svářeče

Redukční ventily

Svařování materiálů
HARDOX a WELDOX  Svar Info
Informační část serveru
Svarbazar.cz

Vychází od: 15.5. 2006


Svařování MIG/MAG (céóčka)

* TER 186 MIG PULSE - co všechno umí?

Vydáno 23. 09. 2009 (33380 přečtení)

TER 186 MIG PULSE V předešlém článku o multifunkčním invertoru TER 186 MIG PULSE jsme si tuto svářečku pro MMA, TIG DC LIFT i MIG/MAG svařování stručně představili. Dnes se blíže podíváme na to, co všechno tento zajímavý invertor zvládá a jak se nastavuje.

Co umí TER 186 MIG PULSE?

Po přečtení popisu TERu v předešlém článku jste již určitě netrpěliví, jak to vlastně funguje. Se svářečkou jsme měli možnost si krátce pohrát a vyzkoušet co umí. S našimi zkušenostmi vás nyní seznámíme. Bohužel jsme ke svářečce neměli žádný manuál ani jinou dokumentaci, takže její "osahávání" se dělo metodou pokus - omyl. Ke cti konstruktérů je ale nutné přičíst to, že ovládání je natolik intuitivní, že jsme (alespoň doufáme) na všechny funkce přišli i bez návodu. Přesto se mohlo stát, že jsme nějakou skrytou funkci neměli šanci objevit, ale troufáme si tvrdit, že pravděpodobnost je malá.

TER 186 MIG PULSE - 12

TER 186 MIG PULSE zezadu.

Po zapnutí hlavního vypínače dojde k měkkému (díky softstartu) rozběhu zdroje. Poté svářečka na displeji zobrazí informaci o zvoleném režimu PLC (PLC ON / PLC OFF) a provede úvodní test sebe sama. V případě, že je vše OK, přejde svářečka do stejného nastavení, ve kterém jsme ji vypínali a je připravena svařovat.

Všechny funkce svářečky jsou celkem přehledně zobrazovány na multifunkčním čislicovém (sedmisegmentovém) displeji z červených LED. Sice je známo, že červené displeje mohou být špatně čitelné přes průzory některých samostmívacích kukel, které světlo této vlnové délky filtrují, ale k pekelnému černo-rudému designu této svářečky se jiná barva prostě nehodí...

TER 186 MIG PULSE - 15

Displej a tlačítka svářečky TER 186 MIG PULSE.

Volba funkcí a nastavování parametrů se provádí výhradně pomocí tlačítek. Žádné potenciometry, či alespoň otočné rotační kodéry, tady nenajdete. Tlačítka jsou tzv. kapacitní. To znamená, že reagují již na přiblížení prstu a nemusíte se jich prakticky dotknout. A to byl první problém, na který jsme narazili. Zatímco při ovládání holou rukou tlačítka reagovala již na přiblížení prstu na cca 3 mm, při ovládání v silných svářečských rukavicích bylo nutné prst na tlačítko poměrně silně přitisknout a ještě natočit bříškem. Ovládání špičkou prstu bylo díky silnému švu na rukavici nemožné. Ovšem dá se předpokládat, že na tomto problému výrobce ještě zapracuje.

Režim MMA

V režimu MMA, tedy svařování obalenou elektrodou máme k dispozici jak manuální nastavení svařovacího proudu, tak poloautomatické (synergické) nastavení v závislosti na druhu a průměru svařovací elektrody.

V manuálním nastavení můžeme nastavit jednak svařovací proud v rozsahu 20 - 110 A (při PLC ON), resp. 20 - 180 A (při PLC OFF) a dále rozsah navýšení proudu při Hotstartu v rozmezí 0 - 100% (pochopitelně s ohledem na maximum zdroje). Zde se svářečka chová jako klasický jednoduchý invertor.

V synergickém režimu nenastavujete proud přímo ale volíte typ a průměr elektrody. K dispozici jsou následující možnosti:

RUTIL (rutilová elektroda) 1,6 - 5,0 (průměr v mm)
BASIC (bazická elektroda) 2,5 - 5,0
CELL (celulosová elektroda) 2,5 - 4,0
ALL (hliníková elektroda) 2,5 - 4,0
SST (nerezová elektroda) 1,6 - 4,0

Dále zvolíte tloušťku svařovaného materiálu a o více se nemusíte starat. Svářečka si nastaví optimální parametry a můžete svařovat. Všechny parametry se přehledně zobrazují na displeji. Pochopitelně je možné provést korekci parametrů (svařovací proud a navýšení hotstartu) v určitém inervalu (cca +/- 50%). V praxi vše funfovalo bez problémů a korekce nebyly při svařování v poloze PA třeba. Jediné, co nás zaráží je omezení průměru bazických elektrod na nejméně 2,5 mm. Přitom elektrody 2,0 mm jsou zcela běžné. Samozřejmě toto omezení lze obejít manuálním nastavením

Pochopitelně jsou v režimu MMA k dispozici základní funkce jako Hotstart, Antistick a Arc Force. Napětí naprázdno je 75 V a díky tomu je zapalování elektrod naprosto bezproblémové. Svářečka dále disponuje funkcí VRD (Voltage Reduce Device), která při nečinnosti z bezpečnostních důvodů snižuje napětí naprázdno na 14,5 V. Při prvním letmém dotyku elektrody se opět objeví napětí v plné výši. Funkce VRD se sice dá vypnout, ale při nečinnosti delší jak 1 minuta přechází svářečka do úsporného režimu Stand-By a VRD se opět aktivuje.

Vyzkoušeli jsme elektrody na konstrukční oceli s rutilovým i bazickým obalem o průměrech 2,0 - 4,0 mm a ke svařovacím vlastnostem jsme neměli žádné výhrady. Zkoušeli jsme jak manuální nastavení, tak synergický režim a výsledek lze označit slovem excelentní! Kladně hodnotíme také to, že se výrobce nenechal zlákat úsporami a použil pro připojení svařovacích kabelů robustní konektory SK35.

Režim TIG DC LIFT a TIG DC LIFT PULSE

Také v režimu TIG je k dispozici manuální a synergické nastavení svařovacích parametrů.

Manuální režim umožňuje nastavit pouze svařovací proud v rozsahu 5 - 140 A (při PLC ON), resp. 5 - 180 A (při PLC OFF) a dobu dofuku ochranného plynu v rozmezí 0,5 - 10 sec. O zbytek se stará svářečka sama.

V synergickém režimu volíte druh svařovaného materiálu (MS - pravděpodobně slitiny mědi a SST - pravděpodobně nerez oceli), průměr wolframové elektrody (1,6 - 6,0 mm) a tloušťku materiálu. Stejně jako v MMA je i zde možná +/- korekce svařovacího proudu i dofuku plynu.

Zapalování oblouku se provádí metodou tzv. LIFT startu. Jedná se o dotykové zapalování kdy se dotknete špičkou wolframové elektrody svařovaného materiálu a následným oddálením dojde k zapálení oblouku. Před dotykem svářečka automaticky sníží svařovací proud na minimální hodnotu, aby nedocházelo k nadměrnému opotřebení špičky elektrody. Po zapálení je proud opět navýšen na nastavenou hodnotu. Zároveň s dotykem elektrody automaticky dojde k puštění ochranného plynu. Dobu předfuku si tedy řídíte tak, že jednoduše podržíte elektrodu na materiálu podle potřeby (proud je snížen) a teprve po vytěsnění vzduchu z místa svařování hořák zdvihnete a zapálíte tím oblouk. Dofuk plynu je časován svářečkou na základě nastaveného času.

V pulsním režimu TIG PULSE je vše shodné s režimem bez pulsu, pouze máte možnost nastavit frekvenci pulsů. Bohužel se bez manuálu nepodařilo zjistit, jestli je spodní proud nastavován pouze automaticky svářečkou, nebo jej má možnost nastavit svářeč ručně.

Dále je k dispozici speciální režim bodového (dlouhopulsního) TIG svařování, kde se nastavuje délka pulsu a délka mezery, obojí v intervalu 0,5 - 2,5 sec.

TIG svařování jsme zkoušeli jak v režimu bez pulsu, tak v PULSE režimu. Manuální nastavení i synergii (SST). Svařování je bezproblémové, ale pochopitelně nenahradí speciální TIG HF svářečky s bezdotykovým startem a hlavně s celou řadou dalších nastavitelných parametrů. TERu citelně chybí zejména nastavení doby pro dovaření koncového kráteru, který tak prakticky nemáte šanci vyplnit. Přesto je TIG režim TERu o mnoho lepší než pouhé přepínače MMA/TIG u jednoduchých invertorů. Příjemnou funkcí je automatické ovládání plynu. K TIG svařování tak můžete použít libovolný hořák bez ohledu na to, zdali je vybaven tlačítkem či ventilkem. Ani jedno totiž nepořebujete. Hořák se připojuje pomocí konektoru SK35 a separátně je připojen plyn (šroubení na čelním panelu svářečky). Použili jsme hořák typu TIG 26.

Režim MIG/MAG a MIG/MAG PULSE

Na tento režim jsme se těšili nejvíce. Přeci jen "céóčko" integrované v tak malé svářečce je trochu rarita. Do podavače jsme vložili cívku s běžným drátem G3Si1 (SG-2) o průměru 0,8 mm, připojili jsme hořák MIG 15, kabel od podavače jsme zapojili na PLUS vývod zdroje a zemnící kabel na MINUS vývod. Pro zkoušky jsme si připravili jak čisté CO2, tak směsný plyn 82%Ar + 18% CO2.

Stejně jako v režimech MMA a TIG i v MIG/MAG je možnost manuálního a synergického nastavení parametrů.

Manuální režim mnohé zaskočí. Základním nastaviteným parametrem totiž není proud, ale napětí. A tak je to v případě MIG/MAG svařování správně. Ovšem řadu svářečů to jistě dokonale zmate a nebudou schopni svářečku zpočátku nastavit. Napětí lze nastavit v rozmezí 12 - 35 V. Dalším parametrem je rychlost podávání drátu 0,8 - 20 m/min. Poslední, co si můžete nastavit ručně, je "tlumivka", resp. její elektronická simulace. Zde je k dispozici interval 1 - 25, který nemá žádnou jednotku.

V synergickém režimu nastavujete druh svařovacího drátu a jeho průměr. K dispozici jsou možnosti:

SST (nerez) 0,6 - 1,0 (průměr v mm)
ALL (hliník) 0,6 - 1,0
SST (nerez) 0,6 - 1,0
CuSi (slitiny mědi) 0,8 - 1,0
METAL-C (konstrukční oceli, plný drát) 0,8
FLUX-C (oceli, trubičkový drát s plynem) 1,0 - 1,2
SHIELD-C (oceli, trubičkový drát bez plynu) 0,6 - 1,0

Dále nastavíte tzv. výlet drátu, "tlumivku" a tloušťku svařovaného materiálu. Svařovací napětí a rychlost posuvu volí stroj na základě předešlých parametrů.

Kromě základních svařovacích parametrů máte v obou režimech k dispozici ještě volbu svařování 2T/4T (dvoutakt/čtyřtakt) a dále speciální 2T a speciální 4T se svahováním proudu v rozsahu 0,1 -10 sec (viz obrázek níže). Dále je zde režim PULSE pro pulsní svařování, ovšem bez možnosti nastavení frekvence.

Speciální 2T a 4T svařování

Speciální 2T a 4T režim svařování.

Zejména pro opravy karoserií a svařování tenkých plechů je určen režim bodování (dlouhopulsního svařování) s frekvencí pulsů 0,1 - 1 sec

Svařovací vlastnosti v režimu MIG/MAG předčily naše očekávání. Tedy pokud hovoříme o svařování v ochranné atmosféře směsného plynu. V čistém CO2 bylo podle očekávání svařování horší. Zejména se nedařilo optimální vyladění "tlumivky". Jako kdyby použitý rozsah nedostačoval. To je ale bolest snad všech invertorových céóček. V čistém CO2 nepodávají takové výkony jako ve směsi. Přesto je čisté CO2 použitelné. Pokud si trochu pohrajete s nastavením, svařovací vlastnosti vás rozhodně nezklamou. Naprosto výtečně funguje synergické nastavení. V podstatě stačilo zvolit METAL-C a tloušťku plechu a bylo nastaveno. Pokud jste však zvyklí jemně si doladit rychlost posuvu, máte v synergickém režimu smůlu. Tato možnost zcela chybí a jste odkázáni jen na automatiku. Určitou možností je korekce pomocí regulace tlumivky.

Malou vadou na kráse bylo to, že občas TER nezaregistroval zmáčknuté tlačítko na hořáku (i po jeho vyčištění) a muselo se zmačknout opakovaně. Pravděpodobně se jedná o chybu obslužného software, která bude jistě brzy vyřešena.

TER 186 MIG PULSE - 3

Spona zajišťující podavač s cívkou a eurokoncovka na MIG/MAG hořák.

Závěr

TER 186 MIG PULSE je rozhodně nejlépe svařující a nejlépe vybavený multifunkční invertor, který jsme dosud měli možnost zkoušet. A tak můžeme jen litovat toho, že jsme na jeho "osahávání" měli jen málo času a hlavně, že jsme k němu neměli žádný návod, abychom lépe pochopili některé funkce. Nějaké mouchy jsme na svářečce sice našli, ale dá se předpokládat, že výrobce na nich zapracuje. Rozhodně se těšíme až bude běžně v prodeji. A co vy?

TER 186 MIG PULSE - 2

TER 186 MIG PULSE v celé své kráse.


Diskuse k článku:
zaujal vás tento článek? Chcete něco doplnit nebo se na něco zeptat? Zapojte se do diskuse k článkům.

Všechny články z rubriky:
chcete-li zobrazit včechny články z této rubriky, klikněte na ikonu rubriky (malý obrázek vpravo vedle nadpisu článku).


Celý článek | Vložil: administrator | Informační e-mailVerze pro tisk

<-- Zpět na seznam článků

  Akční nabídky

Nepřehlédněte novou rubriku akčních nabídek svařovací techniky!

Akční nabídky svařovací techniky  Zkušební testy on-line

Zkušební testy pro svářeče on-line  Vyhledávání

Prohledat články na Svarinfu:Pro přesnější hledání použijte formulář:
Rozšířené
vyhledávání  Anketa
Jak často sem chodíte?

Visím tady skoro pořád
11448 (11448 hl.)
Chodím sem docela často
8835 (8835 hl.)
Občas sem zajdu
9129 (9129 hl.)
Jsem tady poprvé
9287 (9287 hl.)

Celkem hlasovalo: 38699  Statistika  Kalendář
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   


(nejen) dětské montérky

SVARINFO - informační magazín o svařování.

Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování. Od roku 2005.

Tento web je vytvářen na redakčním systému phpRS.

Jakékoliv užití obsahu, včetně převzetí článků či obrázků, je bez souhlasu redakce SVARINFO zakázáno!