Svar Info   |  Svar Bazar   |  Svar Inzert   |  Svar Forum

  Hlavní menu
Články - úvodní strana
Seznam rubrik
Nejčtenější články
Ke stažení
Rozšírené vyhledávání
Kontakt
RSS

Výstavy, akce 2015
Na Svar Bazar
Na Svar Inzert
Na Svar Forum


  Rubriky
Svařování elektrodou (MMA)

Svařování MIG/MAG (céóčka)

Svařování pod argonem TIG/WIG

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Technické plyny

Bodovky a bodování

Technologie svařování

Řezací plasmy

Software pro svařování

Svářecí masky (kukly) a ochranné pomůcky

Pájení (tvrdé i měkké)

Nabíječky, nabíjení, startování

Všeobecné informace


  Výpočty a tabulky
Uhlíkový ekvivalent

Teplota předehřevu

Srovnání značek ocelí

Nejběžnější oceli

Srovnání značek Al slitin

Skupiny materiálů dle ISO/TR 15608

Volba svářecích kabelů

Svářečka + prodlužka

Volba tmavosti skla

Řezání kyslíkem

Zkušební testy pro svářeče

Redukční ventily

Svařování materiálů
HARDOX a WELDOX  Svar Info
Informační část serveru
Svarbazar.cz

Vychází od: 15.5. 2006


Skupiny základních materiálů dle ISO/TR 15608

Pro účely svařování se kovové materiály rozdělují do skupin podle tzv. Technického Reportu (TR), neboli směrnice, číslo 15608, vydaným mezinárodní organizací pro normalizaci ISO. Na skupiny materiálů dle ISO/TR 15608 se pak odvolávají ostatní normy související se svařováním, tepelným zpracováním, nedestruktivním testováním apod. Typickým příkladem je norma EN 287, nebo nově také ČSN 05 0705, pro školení a kurzy svářečů. Směrnice ISO/TR 15608 zavádí skupiny a podskupiny pro tyto základní materiály:

oceli, hliník, měď, nikl, titan, zirkon, litina

Pro rychlé zařazení nejpoužívanějších ocelí do skupin dle ISO/TR 15608 můžete použít tabulku Příklady zatřídění.

Rozdělení ocelí do skupin dle TNI CEN ISO/TR 15608 (2008)

Skup.Podskup.Druh oceli
1  Oceli s minimální mezí kluzu ReH ≤ 460 N/mm2 a obsahem prvků v %:
C ≤ 0,25
Si ≤ 0,60
Mn ≤ 1,8
Mo ≤ 0,70 b
S ≤ 0,045
P ≤ 0,045
Cu ≤ 0,40 b
Ni ≤ 0,5 b
Cr ≤ 0,3 (0,4 pro odlitky) b
Nb ≤ 0,06
V ≤ 0,1 b
Ti ≤ 0,05
1.1Oceli se zaručenou mezí kluzu ReH ≤ 275 N/mm2
1.2Oceli se zaručenou mezí kluzu 275 N/mm2 < ReH ≤ 360 N/mm2
1.3Normalizované jemnozrnné oceli se zaručenou mezí kluzu ReH > 360 N/mm2
1.4Oceli se zvýšenou odolností k atmosférické korozi, u kterých obsah prvků může překročit požadavky pro jednotlivé prvky stanovené pro skupinu 1
2  Termomechanicky zpracované jemnozrnné oceli a lité oceli se zaručenou mezí kluzu ReH > 360 N/mm2
2.1Termomechanicky zpracované jemnozrnné oceli a lité oceli se zaručenou mezí kluzu 360 N/mm2 < ReH ≤ 460 N/mm2
2.2Termomechanicky zpracované jemnozrnné oceli a lité oceli se zaručenou mezí kluzu ReH > 460 N/mm2
3  Zušlechtěné a precipitačně vytvrzované oceli kromě korozivzdorných ocelí, se zaručenou mezí kluzu ReH > 360 N/mm2
3.1Zušlechtěné oceli a lité oceli se zaručenou mezí kluzu 360 N/mm2 < ReH ≤ 690 N/mm2
3.2Zušlechtěné oceli a lité oceli se zaručenou mezí kluzu ReH > 690 N/mm2
3.3Precipitačně vytvrzované oceli kromě korozivzdorných ocelí
4  Cr-Mo-(Ni) oceli s nízkým obsahen vanadu s Mo ≤ 0,7 % a V ≤ 0,1 %
4.1Oceli s Cr ≤ 0,3 % a Ni ≤ 0,7 %
4.2Oceli s Cr ≤ 0,7 % a Ni ≤ 1,5 %
5  Cr-Mo oceli bez vanadud s C ≤ 0,35 %
5.1Oceli s 0,75 % ≤ Cr ≤ 1,5 % a Mo ≤ 0,7 %
5.2Oceli s 1,5 % < Cr ≤ 3,5 % a 0,7 % < Mo ≤ 1,2 %
5.3Oceli s 3,5 % < Cr ≤ 7,0 % a 0,4 % < Mo ≤ 0,7 %
5.4Oceli s 7,0 % < Cr ≤ 10,0 % a 0,7 % < Mo ≤ 1,2 %
6  Oceli s vysokým obsahem vanadu, legované Cr-Mo-(Ni)
6.1Oceli s 0,3 % ≤ Cr ≤ 0,75 %, Mo ≤ 0,7 % a V ≤ 0,35 %
6.2Oceli s 0,75 % < Cr ≤ 3,5 %, 0,7 % < Mo ≤ 1,2 % a V ≤ 0,35 %
6.3Oceli s 3,5 % < Cr ≤ 7,0 %, Mo ≤ 0,7 % a 0,45 % ≤ V ≤ 0,55 %
6.4Oceli s 7,0 % < Cr ≤ 12,5 %, 0,7 % < Mo ≤ 1,2 % a V ≤ 0,35 %
7  Feritické, martenzitické a precipitačně vytvrzované korozivzdorné oceli s C ≤ 0,35 % a 10,5 % ≤ Cr ≤ 30 %
7.1Feritické korozivzdorné oceli
7.2Martenzitické korozivzdorné oceli
7.3Feritické, martenzitické a precipitačně vytvrzované korozivzdorné oceli
8  Austenitické korozivzdorné oceli, Ni ≤ 31 %
8.1Austenitické korozivzdorné oceli s Cr ≤ 19 %
8.2Austenitické korozivzdorné oceli s Cr > 19 %
8.3Manganové austenitické korozivzdorné oceli s 4 % < Mn ≤ 12 %
9  Oceli legované niklem s Ni ≤ 10,0 %
9.1Oceli legované niklem s Ni ≤ 3,0 %
9.2Oceli legované niklem s 3,0 % < Ni ≤ 8,0 %
9.3Oceli legované niklem s 8,0 % < Ni ≤ 10,0 %
10  Austenitickoferitické korozivzdorné oceli (duplexní)
10.1Austenitickoferitické korozivzdorné oceli s Cr ≤ 24 %
10.2Austenitickoferitické korozivzdorné oceli s Cr > 24 %
11  Oceli zahrnuté do skupiny 1 c s obsahem 0,25 % < C ≤ 0,85 %
11.1Oceli skupiny 11 s 0,25 % < C ≤ 0,35 %
11.2Oceli skupiny 11 s 0,35 % < C ≤ 0,5 %
11.3Oceli skupiny 11 s 0,5 % < C ≤ 0,85 %
Poznámky
a) Podle určení v materiálové normě oceli, ReH může být nahrazeno Rp0,2 nebo Rt0,5
b) Vyšší hodnota je přijatelná za předpokladu, že Cr + Mo + Ni + Cu + V ≤ 0,75 %
c) Vyšší hodnota je přijatelná za předpokladu, že Cr + Mo + Ni + Cu + V ≤ 1 %
d) "Bez vanadu" znamená, že vanad není úmyslně přidáván do materiálu

Pro rychlé zařazení nejpoužívanějších ocelí do skupin dle ISO/TR 15608 můžete použít tabulku Příklady zatřídění

Nahoru

Rozdělení hliníku a hliníkových slitin do skupin

Skup.Podskup.Druh hliníku a hliníkových slitin
21 Čistý hliník s ≤ 1% nečistot nebo legujících prvků
22 Tepelně nevytvrditelné slitiny
22.1Slitiny hliníku a manganu
22.2Slitiny hliníku a hořčíku s Mg ≤ 1,5 %
22.3Slitiny hliníku a hořčíku s 1,5 % < Mg ≤ 3,5 %
22.4Slitiny hliníku a hořčíku s Mg > 3,5 %
23 Tepelně vytvrditelné slitiny
23.1Slitiny hliníku, hořčíku a křemíku
23.2Slitiny hliníku, zinku a hořčíku
24 Slitiny hliníku a křemíku s Cu ≤ 1 %
24.1Slitiny hliníku a křemíku s Cu ≤ 1 % a 5 % < Si ≤ 15 %
24.2Slitiny hliníku, křemíku a hořčíku s Cu ≤ 1 %; 5 % < Si ≤ 15 % a 0,1 % < Mg ≤ 0,80 %
25 Slitiny hliníku, křemíku a mědi s 5 % < Si ≤ 14 %; 1 % < Cu ≤ 5 % a Mg ≤ 0,8 %
26 Slitiny hliníku a mědi s 2 % < Cu ≤ 6 %
Poznámky
Skupiny 21 až 23 obecně zahrnují tvářené materiály.
Skupiny 24 až 26 obecně zahrnují materiály na odlitky.

Nahoru

Rozdělení mědi a slitin mědi do skupin

Skup.Podskup.Druh mědi a slitin mědi
31 Čistá měď s max. 6% Ag a 3% Fe
32 Slitiny mědi a zinku
32.1Slitiny mědi a zinku, binární
32.2Slitiny mědi a zinku, komplexní
33 Slitiny mědi a cínu
34 Slitiny mědi a niklu
35 Slitiny mědi a hliníku
36 Slitiny mědi, niklu a zinku
37 Slitiny mědi, nízkolegované (méně než 5% dalších prvků) nezařazené do skupin 31 až 36
38 Ostatní slitiny mědi, legované (5% nebo více dalších prvků) nezařazené do skupin 31 až 36

Nahoru

Rozdělení niklu a slitin niklu do skupin

SkupinaDruh niklu a slitin niklu
41Čistý nikl
42Slitiny niklu a mědi (Ni-Cu) s Ni ≥ 45 %, Cu ≥ 10 %
43Slitiny niklu a chrómu (Ni-Cr-Fe-Mo) s Ni ≥ 40 %
44Slitiny niklu a molybdenu (Ni-Mo) s Ni ≥ 45 %, Mo ≤ 32 %
45Slitiny niklu, železa a chrómu (Ni-Fe-Cr) s Ni ≥ 31 %
46Slitiny niklu, chrómu a kobaltu (Ni-Cr-Co) s Ni ≥ 45 %, Co ≥ 10 %
47Slitiny niklu, železa, chrómu a mědi (Ni-Fe-Cr-Cu) s Ni ≥ 45 %
48Slitiny niklu, železa a kobaltu (Ni-Fe-Co-Cr-Mo-Cu) s 31 % ≤ Ni ≤ 45 % a Fe ≥ 20 %

Nahoru

Rozdělení titanu a titanových slitin do skupin

Skup.Podskup.Druh titanu a slitin titanu
51 Čistý titan
51.1Titan s O2 < 0,20 %
51.2Titan s 0,20 % < O2 ≤ 0,25 %
51.3Titan s 0,25 % < O2 ≤ 0,35 %
51.4Titan s 0,35 % < O2 ≤ 0,40 %
52 Alfa slitiny a
53 Alfa-beta slitiny b
54 Beta a beta příbuzné slitiny c
Poznámky
a) slitiny zahrnuté do skupiny 52 jsou: Ti-0,2Pb; Ti-2,5Cu; Ti-5Al-2,5Sn; Ti-8Al-1Mo-1V; Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo; Ti-6Al-2Nb-1Ta-0,8Mo.
b) slitiny zahrnuté do skupiny 53 jsou: Ti-3Al-2,5V; Ti-6Al-4V; Ti-6Al-6V-2Sn; Ti-7Al-4Mo.
c) slitiny zahrnuté do skupiny 54 jsou: Ti-10V-2Fe-3Al; Ti-13V-11Cr-3Al; Ti-11,5Mo-6Zr-4,5Sn; Ti-3Al-8V-6Cr-4Zr-4Mo.

Nahoru

Rozdělení zirkonu a slitin zirkonu do skupin

SkupinaDruh zirkonu a slitin zirkonu
61Čistý zirkon
62Zirkon s 2,5% Nb

Nahoru

Rozdělení litin do skupin

Skup.Podskup.Druh litiny
71 Šedá litina se zaručenou pevností v tahu nebo tvrdostí podle Brinella
72 Tvárná litina (s kuličkovým grafitem) se zaručenými mechanickými vlastnostmi
72.1Tvárná litina, feritického typu, se zaručenou pevností v tahu, smluvní mezí kluzu 0,2%, tažností a zaručenou vrubovou houževnatostí
72.2Tvárná litina, feritického typu, se zaručenou pevností v tahu, smluvní mezí kluzu 0,2% a tažností nebo zaručenou tvrdostí podle Brinella
72.3Tvárná litina EN-GJS-500-7 a EN-GJS-450-10 (obsahuje-li > 20 % perlitu) nebo se zaručenou tvrdostí podle Brinella
72.4Tvárná litina, perlitického typu, se zaručenou pevností v tahu, smluvní mezí kluzu 0,2% a tažností nebo zaručenou tvrdostí podle Brinella
73 Temperované litiny
74 Isotermicky tepelně zpracovávaná tvárná litina
75 Austenitická litina
76 Ostatní litiny nespadající do skupin 71 až 75

Poznámka: podkladem pro tuto tabulku byl originální dokument ISO/TR 15608 "Second edition 2005-10-15". Posléze byly tabulky zrevidovány podle novější verze TNI CEN ISO/TR 015608 z roku 2008. Pokud potřebujete nejaktuálnější informace, zkontrolujte si, jestli již nevyšlo nové vydání.

Zpět na úvodní stranu       Nahoru

  Akční nabídky

Nepřehlédněte novou rubriku akčních nabídek svařovací techniky!

Akční nabídky svařovací techniky  Zkušební testy on-line

Zkušební testy pro svářeče on-line  Vyhledávání

Prohledat články na Svarinfu:Pro přesnější hledání použijte formulář:
Rozšířené
vyhledávání  Anketa
Jak často sem chodíte?

Visím tady skoro pořád
11369 (11369 hl.)
Chodím sem docela často
8742 (8742 hl.)
Občas sem zajdu
9042 (9042 hl.)
Jsem tady poprvé
9224 (9224 hl.)

Celkem hlasovalo: 38377  Statistika  Kalendář
<<  Duben  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      


(nejen) dětské montérky

SVARINFO - informační magazín o svařování.

Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování. Od roku 2005.

Tento web je vytvářen na redakčním systému phpRS.

Jakékoliv užití obsahu, včetně převzetí článků či obrázků, je bez souhlasu redakce SVARINFO zakázáno!