Svar Info   |  Svar Bazar   |  Svar Inzert   |  Svar Forum

  Hlavní menu
Články - úvodní strana
Seznam rubrik
Nejčtenější články
Ke stažení
Rozšírené vyhledávání
Kontakt
RSS

Výstavy, akce 2015
Na Svar Bazar
Na Svar Inzert
Na Svar Forum


  Rubriky
Svařování elektrodou (MMA)

Svařování MIG/MAG (céóčka)

Svařování pod argonem TIG/WIG

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Technické plyny

Bodovky a bodování

Technologie svařování

Řezací plasmy

Software pro svařování

Svářecí masky (kukly) a ochranné pomůcky

Pájení (tvrdé i měkké)

Nabíječky, nabíjení, startování

Všeobecné informace


  Výpočty a tabulky
Uhlíkový ekvivalent

Teplota předehřevu

Srovnání značek ocelí

Nejběžnější oceli

Srovnání značek Al slitin

Skupiny materiálů dle ISO/TR 15608

Volba svářecích kabelů

Svářečka + prodlužka

Volba tmavosti skla

Řezání kyslíkem

Zkušební testy pro svářeče

Redukční ventily

Svařování materiálů
HARDOX a WELDOX  Svar Info
Informační část serveru
Svarbazar.cz

Vychází od: 15.5. 2006


Vybrané oceli - vlastnosti a použití

V následujícím textu naleznete velmi stručný popis vlastností a příklady použití vybraných ocelí tříd 10 až 19. Oceli jsou značeny dle původních ČSN norem. Pokud by vás zajímalo ekvivalentní značení dle EN, ISO či DIN norem, podívejte se do naší převodní tabulky. Můžete se také podívat na příklady zatřídění vybraných ocelí do skupin podle ISO/TR 15608.

V následujících popisech ocelí jsou použity tyto zkratky: - normalizační žíhání, ŽM - žíhání na měkko, ŽP - žíhání na odstranění vnitřních pnutí, Ž - žíhání, P - popouštění, K - kalení, C - cementování.

Je-li v textu uvedena svařitelnost dané oceli, vychází se z následující definice:
Zaručená - výrobce zaručuje svařitelnost bez nutnosti dodržení nějakých předem daných podmínek.
Podmíněná - výrobce zaručuje svařitelnost při dodržení nějakých předem daných podmínek, například předehřev. Podmínky jsou vždy uvedeny v materiálovém listě.
Dobrá - výrobce nezaručuje svařitelnost, ale materiál vykazuje vyhovující jakost svarového spoje. Svařování se nesmí použít při výrobě dynamicky namáhaných konstrukcí. Staticky namáhané spoje se nesmí použít tam, kde by v případě defektu přímo ohrozily osoby či majetek.
Obtížná - nedoporučuje se svařovat. V praxi se svařují pouze v případě oprav a při dodržování předem ověřených postupů.

Rychlý výběr dle třídy oceli: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19.

Oceli třídy 10.

Obecný popis třídy:
oceli konstrukční nelegované. Mají předepsané mechanické vlastnosti ale nikoliv chemické složení. Použití: do betonu, důlní kolejnice, atd.

Vybraní zástupci:

10 000
Neušlechtilá ocel, používaná ve stavu tepelně nezpracovaném. Obvyklá jakost na součásti, které se nedimenzují podle výpočtu z pevnostních hodnot a nemají nosné svary. Svařitelnost dobrá, tenkostěnné ohýbané profily.

10 004
Neušlechtilá ocel. Obvyklá jakost na součásti, které se nedimenzují podle výpočtu z pevnostních hodnot a nemají nosné svary. Svařitelnost dobrá.

10 216
Ocel pro výztuž betonových konstrukcí. Svařitelnost dobrá.

10 338
Ocel pro výztuž betonových konstrukcí. Svařitelnost obtížná.

10 370
Konstrukce a součásti bez nosných svarů. Plech tloušťka 0,5 až 3,5 mm na součásti s lemem. Svařitelnost dobrá.

10 425
Ocel pro výztuž betonových konstrukcí. Svařitelnost zaručená.

10 500
Ocel dobře tvárná za tepla, obtížně za studena. Na kolejnice pro důlní a polní dráhy. Svařitelnost obtížná.

10 650
Ocel pro železnice a jmenovité použití. Vhodná pro výrobu jeřábových a důlních kolejnic. Svařitelnost obtížná.

10 750
Ocel na kolejnice (jeřábové, žlábkové, důlní a polní).

Nahoru

Oceli třídy 11.

Obecný popis třídy:
oceli konstrukční nelegované. Mají předepsané mechanické vlastnosti a obsah uhlíku(C), fosforu(P) a síry(S). Vyrábí se ve variantách automatová ocel a ostatní ocel. Použití: pro součásti vyráběné na automatech (čepy, kolíky), na hřebíky a strojní součásti.

Vybraní zástupci:

11 109
Ocel automatová. Ocel je velmi dobře obrobitelná a drsnost ploch po obrobení je dobrá. Výrobky válcované za tepla se používají pouze k tažení za studena nebo ve šroubárnách k výrobě spojovacích součástí.

11 110
Ocel automatová. Ocel je velmi dobře obrobitelná, vhodná pro tyče tažené za studena na součásti vyráběné na rychlořezných automatech (šrouby, matice).

11 140
Ocel automatová. Ocel je vhodná na součásti staticky namáhané, vyráběné na automatech, s požadavkem zvlášť zvýšené obrobitelnosti, jako spojky, pouzdra, čepy, zátky, kolíky apod.

11 300
Ocel nelegovaná, obvyklých jakostí. Vhodná pro tváření za studena, zejména na lisování a hluboké tažení. Na náročné výlisky, plechy, tlusté plechy a dráty za tepla válcované, pásy a pruhy za studena válcované, hřebíky. Odolnost proti korozi běžná. Svařitelnost zaručená, pro tlusté plechy nad 13 mm zaručená podmíněná.

11 301
Ocel nelegovaná, jakostní, vhodná k tváření (válcování) za studena, k hlubokému tažení, lakování, pokovování, potisku a smaltování - jen u neuklidněné oceli. Svařitelnost zaručená v závislosti na rozměrech polotovaru.

11 305
Ocel nelegovaná, jakostní, vhodná k tváření (válcování) za studena, k zvlášť hlubokému tažení, odolná proti stárnutí. Na lakování, pokovování, potisku, smaltování. Svařitelnost zaručená.

11 320
Ocel nelegovaná, uhlíková. Vhodná k tažení a tváření za studena, k mírnému nebo hlubokému tažení, tvárná za studena i za tepla, k objemovému tváření, vhodná pro žárové pokovování a smaltování, profily L,U, Z C, uzavřené: čtvercové, obdélníkové, L a T. Svařitelnost dobrá až zaručená všemi postupy v závislosti na druhu polotovaru.

11 321
Ocel nelegovaná, jakostní, vhodná k tváření (válcování) za studena, k středně hlubokému tažení, lakování, pokovování v tavenině, potisku a smaltování - jen u neuklidněné oceli. Svařitelnost zaručená v závislosti na rozměrech polotovaru.

11 342
Konstrukční, jemnozrnná ocel na dynamicky namáhané součásti vozidel, na dna tlakových nádob. Na plechy pro lisování zastudena. Svařitelnost zaručená.

11 343
Neušlechtilá konstrukční ocel. Vhodná na součásti konstrukcí a strojů menších tlouštěk, tavně svařované namáhané staticky, popř. i mírně dynamicky. Drobné lisované výrobky jako přezky, stavební a nábytkové kování, přídržky, pravítka, žaluzie apod. Různé tvářené a svařované součásti, vložky, třmeny, rozpěrky, závlačky, oka, páky, rukojeti, čepy, svorníky, držáky apod. Trubky pro všeobecné účely. Vhodná ke svařování.

11 353
Ocel jednoúčelová k výrobě bezešvých trubek, vhodná na trubkové konstrukce staticky namáhaných součástí (i svařované), potrubí pro vedení oleje, nafty, vody, páry, vzduchu, plynu, na spojovací součásti potrubí apod. Svařitelnost zaručená v závislosti na tloušťce polotovaru.

11 366
Ocel nízkouhlíková, neušlechtilá, nelegovaná, vhodná pro vyšší teploty a žáropevná. Pro svařované součásti vyrobené z plechů a výkovků, pro tepelná energetická zařízení a na tlakové nádoby. Svařitelnost zaručená (v závislosti na druhu, tloušťce, příp. průměru polotovaru).

11 369
Ocel uklidněná jemnozrnná konstrukční s předepsanou závaznou vrubovou houževnatostí pří nízkých teplotách do mínus 50 °C. Na tlusté plechy za tepla válcované, trubky bezešvé tvářené za tepla, přesné bezešvé trubky tvářené za studena a na výkovky. Vhodná pro zařízení pracující za nízkých teplot v pružně tvárném stavu, na tlakové nádoby, svařované konstrukce. Svařitelnost: zaručená při tloušťkách do 25 mm, nad 25 mm je svařitelnost zaručená podmíněná (nutný předehřev na 150 - 200 °C).

11 373
Neušlechtilá konstrukční ocel obvyklé jakosti vhodná ke svařování. Součásti konstrukcí a strojů menších tlouštěk, i tavně svařované, namáhané staticky i mírně dynamicky. Vtokové objekty vodních turbín, výtoky, hradidlové tabule, stavidla, méně namáhaná svařovaná potrubí a odbočnice, jezové konstrukce. Dna plochá, klenutá a lemovaná, vysokotlaká. Vhodná ke svařování.

11 375
Neušlechtilá konstrukční ocel obvyklé jakosti vhodná ke svařování. Součásti konstrukcí a strojů středních tlouštěk tavně svařované, namáhané staticky i dynamicky. Součásti vyráběné z plechů, podélně svařovaných dutých profilů a součásti kované pro tepelná energetická zařízení a tlakové nádoby pracující s omezeným přetlakem a teplotou do 300° C. Vtokové objekty vodních turbín, spirální skříně vodních turbín, vrata plavidlových komor, klapky uzávěrů, svařované kulové uzávěry apod. Spojky a podvozky vagónů.

11 378
Ocel nelegovaná, jakostní, jemnozrnná, konstrukční. Pro tenké plechy vhodné k lisování. Na svařované mostní a jeřábové konstrukce, strojní součásti, součásti tepelných energetických zařízení a tlakových nádob s omezeným přetlakem a do teploty 300 °C. Svařitelnost zaručená.

11 416
Neušlechtilá, nízkouhlíková, nelegovaná ocel, pro vyšší teploty a žáropevná. Na součásti kotlů a tlakových nádob. Svařitelnost zaručená.

11 423
Svařitelnost zaručená. NŽ:890 až 920 °. Na mírně namáhané hřídele, čepy, ozubená kola, zápustkové výkovky a výlisky, na součásti železničních vozidel.

11 425
Neušlechtilá konstrukční ocel obvyklých jakostí. Vhodná na svařované konstrukce, výkovky a výlisky součástí, u nichž se vyžaduje vyšší houževnatost, než vykazuje ocel 11 423. Pro polotovary: předvalky, široká ocel, tenké a tlusté plechy, pásy, tyče a tvarové tyče válcované za tepla, výkovky. Svařitelnost zaručená, zaručená podmíněná, dobrá, v závislosti na rozměrech a druhu polotovaru (nutný předehřev na teplotu min. 150 °C).

11 444
Ocel pro vyšší teploty, žáropevná. Na svařované součásti kotlů a tlakových nádob, pro teploty do 450 °C.

11 481
Svařitelnost zaručená. Uklidněná, jemnozrnná ocel se zvýšenými hodnotami mechanických vlastností, se zaručenou vrubovou houževnatostí do -20 °C a s omezeným sklonem ke stárnutí. Na svařované nosné konstrukce, na součásti kolejových vozidel, tlakových nádob apod.

11 500
Neušlechtilá konstrukční ocel, obvyklé jakosti s vyšším obsahem uhlíku. Částečně lisovatelná ocel vhodná na strojní součásti namáhané staticky i dynamicky, u nichž se nevyžaduje svařitelnost, jako hřídele, ozubená kola, strojní součásti soustružené, čepy, kolíky, držáky, podložky, kryty, víka, příruby, pouzdra, kroužky, objímky, základové desky, vodítka, upínací desky, příložky, šrouby, matice, montážní páky, třmeny, kladky, bubny, hrdla, přípojky apod. Kovové součásti tepelných energetických zařízení. Méně namáhaná nekalená ozubená kola. Svařitelnost obtížná.

11 503
Uklidněná, jemnozrnná, nízkouhlíková, mikrolegovaná konstrukční ocel. Určená pro výrobu součástí tlakových nádob a rozvody médií pracujících při teplotách -50 až 400 st.C.

11 523
Nelegovaná konstrukční jemnozrnná jakostní ocel vhodná ke svařování. Mostní a jiné svařované konstrukce, ohýbané profily, svařované konstrukce z dutých profilů a součásti strojů, automobilů, motocyklů a jízdních kol. Součásti tepelných energetických zařízení a součásti tlakových nádob vyrobených z tyčí.

11 550
Svařitelnost obtížná. NŽ. Na trubky pro vysokotlaká hydraulická zařízení, střešní kontrukce, podpěry v dolech, automobily, kolejová vozidla, nádrže, sudy.

11 600
Neušlechtilá konstrukční ocel obvyklé jakosti s vyšším obsahem uhlíku. Vhodná na strojní součásti namáhané staticky i dynamicky, u nichž se nevyžaduje svařitelnost. Součásti vystavené velkému měrnému tlaku. Hřídele, osy, ozubená kola, řetězová kola, páky, čepy, pístnice, kolíky, podpěry, držátka, objímky, šrouby a matice, klíny, pera, kluzné kameny, ozubené hřebeny, kladky, spojky, segmenty a vložky axiálních ložisek, distanční kroužky, různé upínací elementy, tělesa fréz apod. Pásy a pruhy ke tvarování ohybem.

11 700
Neušlechtilá konstrukční ocel obvyklé jakosti s vyšším obsahem uhlíku. Vhodná na strojní součásti s větší odolností proti namáhání a odolností proti opotřebení, u nichž se nevyžaduje svařitelnost. Výkovky a výlisky s velkou tvrdostí, bez tepelného zpracování. Pásy a pruhy válcované za studena na destičky Gallových řetězů. Držáky soustružnických nožů.

11 800
Neušlechtilá konstrukční ocel obvyklé jakosti, uhlíková. Na strojní součásti s požadovanou větší tvrdostí, popř. s větší odolností proti opotřebení a k výrobě kovaných koulí do mlecích mlýnů. Na tvarové pružiny a destičky kloubových řetězů.

11 901
Neušlechtilá konstrukční ocel obvyklé jakosti, uhlíková, pro jmenovité použití, odolná proti otěru a opotřebení. Na kované koule kulových mlýnů, předvalky a tyče válcované za tepla.

Nahoru

Oceli třídy 12.

Obecný popis třídy:
oceli ušlechtilé uhlíkové určené k zušlechťování a povrchovému kalení s obsahem uhlíku (C), fosforu (P), síry (S), manganu (Mn) a křemíku (Si). Použití: k cementování, ozubená kola, frézovací trny, frézy na dřevo aj.

12 010
Ocel vhodná k chemicko - tepelnému zpracování. Pro cementování s menší pevností v jádře po kalení, k lisování za studena, tyče, tlusté i tenké plechy, pásy a pruhy, dráty, výkovky. Svařitelnost zaručená (v závislosti na druhu a rozměrech polotovaru).

12 020
Konstrukční ocel k chemicko-tepelnému zpracování, cementování. Ocel se střední pevností v jádře po kalení. Na méně namáhané strojní součásti silničních motorových vozidel určené k cementování se střední pevností v jádře po kalení např. méně namáhaná ozubená kola, vačkové hřídele, vložky, řetězová kola, pouzdra, vodítka apod. Záchytné zvony a trny pro naftový průmysl. Ve stavu žíhaném na háky jeřábů, výtahů apod. Součásti k cementování lisované z plechu. Ocel není vhodná ke galvanickému pokovování. Svařitelnost zaručená (podle druhu a rozměru polotovaru).

12 021
Ocel konstrukční, ušlechtilá, uhlíková, žáropevná se zaručenou minimální hodnotou meze kluzu za vyšších teplot. Vhodná na součásti tepelných energetických zařízení, tlakových nádob, chemických zařízení, potrubí. Svařitelnost zaručená v závislosti na rozměrech polotovaru.

12 022
Ocel konstrukční, ušlechtilá, uhlíková, žáropevná se zaručenou minimální hodnotou meze kluzu za vyšších teplot. Vhodná na součásti tepelných energetických zařízení, tlakových nádob, chemických zařízení, potrubí. Svařitelnost zaručená v závislosti na rozměrech polotovaru.

12 024
Ocel vhodná k chemicko - tepelnému zpracování. Na málo namáhané větší strojní části, na součásti silničních motorových vozidel určené k cementování s vyšší pevností v jádře po kalení, např. méně namáhaná ozubená kola, vačkové hřídele, vložky, řetězová kola, pouzdra, vodítka apod. Svařitelnost zaručená (podle druhu a rozměru polotovaru).

12 040
Konstrukční ocel nelegovaná, jakostní, k zušlechťování. Ocel je vhodná na hřídele stabilních spalovacích motorů a čerpadel, hřídele těžních strojů, předlohové a klikové hřídele, věnce těžních strojů, transmisní hřídele, sloupy a válce lisů, tvarová tělesa, čepy, kolíky, tlačítka, rozpěrná pouzdra, destičky, šoupátka, čelisti, šrouby, pístnice, ojnice, kované svorníky tlakových nádob, závěsy pružin,ruční a nožní páky, součásti řízení, táhla, jeřábové háky, rotory pro turbogenerátory, strojní součásti k zušlechtění, tažená ocel na zušlechtěné šrouby, drát na lana, šrouby a matice pro vyšší teploty, apod. Svařitelnost obtížná.

12 041
Ocel vhodná k zušlechťování. Na malé i velké hřídele (výkovky), čepy, šrouby a jiné spojovací součásti, stavěcí šrouby, zarážky, západky, kolíky, vřetena, táhla, pístnice, plunžry, písty kompresorů, ojnice, vahadla, vidlice, pružiny a pružící součásti vyráběné z pásů. Svařitelnost obtížná.

12 050
Konstrukční ocel nelegovaná k zušlechťování, povrchovému kalení a pro velké výkovky. Uklidněná ocel vhodná na hřídele těžních strojů, turbokompresorů, karuselů apod., na větší ozubená kola, šneky, ozubené věnce, rotory šroubových kompresorů, ojnice, pístnice, vřetena, plunžry lisů, písty kompresorů, čepy, šrouby, stavěcí rouby, dopravní válečky, vodící čepy, lamely spojek, kladičky, lůžka, páky, zarážky, kolíky, různé spojovací součásti, posouvací vidlice, držáky, unášeče satelitů, vahadla, západky, kované svorníky tlakových nádob, upínací a stavebnicové části nástrojů, vrtací tyče, frézovací trny. Svařitelnost obtížná.

12 051
Ocel vhodná k zušlechťování. Na hřídele, vřetena, pístnice, brzdové páky, držáky, konzole, pro výrobu patentovaného drátu apod. Svařitelnost obtížná.

12 060
Konstrukční ocel nelegovaná, jakostní k zušlechťování. Uklidněná ocel vhodná na hřídele turbokompresorů, karuselů, zalomené a jiné hřídele, ozubená kola a věnce, plunžry lisů, pístnice, vřetena, čepy, lamely, spojky, pojistky, západky, držáky, šrouby, páky, destičky abnormálních řetězů, různé spojovací součásti apod. Pružiny, konstrukční elementy lisovacího nářadí. Na méně namáhané hřídele silničních vozidel. Na součásti strojů, které mají vzdorovat opotřebení (ozubené věnce, vřetena vrtaček). Svařitelnost obtížná.

12 061
Konstrukční ocel nelegovaná, jakostní k zušlechťování. Uklidněná ocel vhodná na klikové a výstředníkové hřídele, osy, ozubená kola a pastorky, čepy, kuželky, šrouby a matice, vřetena soustruhů, válce pro válcovací stolice, plunžry lisů, táhlové háky, vodící šrouby, páky, objímky, pojistné kroužky, západky, kolíky, tlakové kroužky, opěrné desky, podpěry, zarážky, třecí kroužky, brzdné klíče, pevné a pohyblivé části lanovek, vodící kameny, kladky přítlačné, klíny a pera, pouzdra do brzd, lamely karuselů, mačety, třecí kroužky, kalené šrouby a matice, pásnice kloubových řetězů, apod. pružiny. Součásti k zušlechťování. Upínací a stavebnicové části nástrojů. Svařitelnost obtížná.

12 081
Ocel uhlíková na pružiny. Vhodná pro pásy a pruhy válcované za studena, pro tvarové, zejména tažné pružiny a pružné elementy, pojišťovací spony a pojistné kroužky.

12 090
Ocel pružinová s velmi dobrou prokalitelností. Vhodná pro dráty na lana, ploché a svinuté pružiny, psací pera, pružiny motorů, napínací dráty.

Nahoru

Oceli třídy 13.

Obecný popis třídy:
oceli ušlechtilé slitinové nízkolegované určené k tepelnému zpracování s obsahem manganu(Mn), křemíku(Si) a vanadu(V). Použití: bezešvé trubky, pružiny, lamely spojek atd.

13 141
Konstrukční ocel k zušlechťování, tavná svařitelnost obtížná, dobrá obrobitelnost. NŽ: 700 °C. Menší hřídele,různé strojní součásti (páky, táhla,ojnice, šrouby, aj.), velké výkovky.

13 151
Ocel k zušlechťování. Ozubená kola, šneky, věnce ozubených kol, velké výkovky.

13 180
Ocel manganová. Na pružiny a pružící elementy a to vzhledem ke své dobré odolnosti proti otěru, dále vhodná na jeřábové kolejnice.

13 221
Ocel velmi dobře tvárná za tepla dobře za studena. Vrbová houževnatost zaručena do -40 °C. Svařitelnost zaručená podmíněná.NŽ: 920 až 940 °C, P: 550 až 580 °C. Pro ocelové konstrukce, na svařované tlakové nádoby pracující i za snížených teplot.

13 240
Ocel k zušlechťování, pro velké výkovky. Ocel je dobře tvařitelná a dobře obrobitelná. Je náchylná na popouštěcí křehkost. Používá se na středně namáhané strojní součásti. Optimální průměr pro zušlechtění je 50 mm. Svařitelnost obtížná.

13 242
Ocel k zušlechťování. Ocel je dobře tvárná za tepla a v žíhané stavu je dobře obrobitelná. Používá se na značně namáhané strojní součásti, jako hřídele, nápravy, čepy k automobilům a traktorům, též vhodná pro velké výkovky, např. turbinové hřídele, rotory, pólové nástavce.

13 251
Nízkolegovaná ocel pružinová zušlechtěná kalením a popouštěním. NŽ: 820 až 850 °C,ŽM:680 až 720 °C, K: 820 až 850 °C (voda), P: 450 až 650 °C( voda, olej). Šroubovité pružiny a pružnice silničních a kolejových vozidel a zemědělských strojů, kuželové pružiny k pružinovým bucharům.

13 270
Ocel křemíková, pružinová.NŽ: 850 až 880 °C, ŽM: 690 až 730 °C, K: 830 až 860 °C (olej), P: 450 až 550 °C. Lamely spojek apod.

13 320
Ocel nízkolegovaná, ušlechtilá, odolná proti opotřebení, manganová. Na svařované součásti při středním namáhání, např. potrubí, sběrače a výsypky prašných a kalových hmot. Svařitelnost zaručená podmíněná (nutný předehřev na teplotu 200 - 300 °C).

Nahoru

Oceli třídy 14.

Obecný popis třídy:
oceli ušlechtilé slitinové nízkolegované určené k tepelnému zpracování jako cementování, nitridování, s obsahem manganu(Mn), křemíku(Si), chromu(Cr), hliníku(Al). Použití: k nitridování, součásti automobilů s velkou povrchovou odolností.

14 100
Ocel chromová. Ocel je dobře tvařitelná za tepla, ve stavu žíhaném na měkko dobře obrobitelná. Optimální průměr nebo tloušťka zušlechtění je asi 20 mm. Je vhodná na součásti s velmi tvrdým povrchem odolným proti opotřebení.

14 109
Ocel chromová, na valivá ložiska. Ocel je dobře tvárná za tepla a obrobitelná. Vhodná pro výrobu ložiskových kuliček do pr. 25 mm, válečků a kuželíků do pr. 18 mm a kroužků valivých ložisek do tloušťky stěny 16 mm.

14 120
Ocel chromová, k cementování. Ocel je dobře tvařitelná za tepla, po žíhání na měkko i za studena a je dobře obrobitelná. Je vhodná pro cementované strojní součásti (ozubená kola, šneky, čepy, kroužky, výstředníky, vodítka, čelisti, vřetena, vačky), pro zušlechtění do pr. 30 mm se střední pevností v jádře po kalení.

14 140
Ocel chromová, k zušlechťování. Tvárnost za tepla dobrá a obrobitelnost po žíhání dobrá, s dobrou prokalitelností do průměru 40 mm. Používá se na středně namáhané součásti leteckých motorů, na součásti motorových vozidel a motorů, více namáhané díly menších průřezů, které je třeba zušlechtit na vyšší pevnost. Svařitelnost obtížná.

14 209
Ocel Cr-Mn na valivá ložiska. Tvárnost za tepla a obrobitelnost je dobrá. Ocel je vhodná pro výrobu ložiskových kuliček nad pr. 55 mm, válečků, kuželíků a soudečků nad pr. 35 mm, kroužků o tloušťce stěny nad 30 mm do 45 mm.

14 220
Ocel Mn-Cr k cementování a ke kyanování. Ocel je dobře tvařitelná za tepla, po žíhání na měkko i za studena, se zaručeným rozmezím prokalitelnosti. Je dobře obrobitelná - pro hladké obrábění se doporučuje ocel zušlechtěná na pevnost 690 - 880 MPa. Je vhodná pro strojní součásti pro zušlechtění do pr. 35mm, k cementování s velmi tvrdou cementovanou vrstvou s velkou pevností v jádře (volné a zápustkové výkovky, ozubená kola, talířová kola, kardanovy klouby, hřídele, svorníky, čepy, vačkové hřídele, zdviháky ventilů, pístní čepy, zubové spojky), pro sériovou výrobu strojních součástí za předpokladu dodržení téže technologie tepelného zpracování také u odběratele. Svařitelnost dobrá - vhodná ke svařování. Předehřev 200 – 250°C

14 221
Ocel Mn-Cr k cementování a ke kyanování. Ocel je dobře tvařitelná za tepla, dobře obrobitelná. Užívá se pro velké strojní součásti k zušlechtění do pr. 40 mm, s vysokou pevností v jádře, určené k cementování, např. větší ozubená kola, vačkové kotouče, řetězová kola, čepy, talířová kola, hřídele atp.

14 223
Ocel Mn-Cr k cementování, jemnozrnná s titanem. Na výrobu strojních součástí určených k cementování, např. ozubená kola, hřídele, čepy apod.

14 224
Ocel Cr-Mn-B k cementování. Vhodná pro výrobu značně namáhaných, cementovaných součástí s vysokou pevností v jádře po kalení (ozubená kola, čepy apod.). Pro obrábění se doporučuje ocel ve stavu žíhaném na měkko, výkovky izotermicky žíhané a/nebo normalizačně žíhané nebo popouštěné.

14 230
Ocel Mn-Cr-B k zušlechťování. Tvárnost za tepla dobrá a ve stavu žíhaném dobře obrobitelná. Vhodná pro značně namáhané součásti menších průřezů (do pr. 60 mm), ve stavu zušlechtěném.

14 240
Ocel Mn-Cr k zušlechťování pro velké výkovky. Tvárnost a obrobitelnost dobrá. Na středně namáhané součásti, např. klikové hřídele, hřídele řetězových kol, ojnice, čepy, nápravy kolejových a jiných vozidel, šrouby, apod. Svařitelnost obtížná.

14 260
Ocel Si-Cr na pružiny. Vhodná na zvláště namáhané pružiny pro automobily a železniční vozy, na rovinné součásti vyžadující odolnost proti opotřebení, jako vyložení skluzů, obložení aktivních částí stavebních a zemědělských strojů. Tepelně a mechanicky zpracované plechy mají vysokou pevnost, tvrdost a otěruvzdornost, obrobitelnost a tvarovatelnost je však obtížná. Svařitelnost obtížná.

14 320
Ocel Mn-Cr-Zr jemnozrnná, nízkolegovaná, odolná proti opotřebení, tzv. abrasit. Tvárnost za studena obtížná, za tepla dobrá (po ohřevu na cca 950 °C). Vhodná na součásti, u nichž je požadována odolnost proti mechanickému opotřebení např. na skluzy k vyložení zařízení namáhaných otěrem, speciální válcované profily. Svařitelnost zaručená podmíněná.

14 331
Ocel Mn-Si-Cr k zušlechťování. Ocel je dobře tvárná za tepla, dobře opracovatelná. Užívá se na strojní součásti, jako čepy, hřídele, spojky, šrouby, matice a na svařované a nýtované konstrukce. Svařitelnost zaručená podmíněná.

14 340
Ocel Cr-Al k nitridování s dobrou tvárností za tepla a obrobitelností. Vhodná pro nitridované součásti strojů, automobilů a letadlových motorů, u nichž se žádá největší povrchová tvrdost. Optimální průměr pro zušlechtění je 50 mm.

14 341
Ocel Si-Cr k zušlechťování a k povrchovému kalení. Tvárnost za tepla a obrobitelnost dobrá. Používá se na různé dynamicky namáhané strojní součásti jako hřídele, čepy, šrouby, dále na součásti odolné opotřebení, vysoce namáhané díly menších rozměrů.

Nahoru

Oceli třídy 15.

Obecný popis třídy:
oceli ušlechtilé slitinové nízkolegované určené k tepelnému zpracování s obsahem manganu(Mn), křemíku(Si), chromu(Cr), vanadu(V), wolframu(W), molybdenu(Mo). Použití: tlakové nádoby, výkovky, automobilové a letecké součásti.

15 121
Dobrá obrobitelnost, tvárnost zatepla i zastudena. Kotle, tlakové nádoby,výkovky do 560°C.

15 124
Ocel Cr-Mo k chemicko-tepelnému zpracování. Ocel je dobře tvárná za tepla, dobře obrobitelná. Užívá se na velmi namáhané strojní součásti s cementovaným povrchem, s vyšší pevností a houževnatostí v jádře, jako např. pastorky, talířová kola, ozubená kola převodových skříní, drážkové hřídele, kardanovy kříže, kola diferenciálů, zvlášť namáhané čepy, hřídele hnacích kol vozidel, kladky apod. Používá se též pro výrobu přídavných materiálů pro svařování. Vhodná ke svařování běžnými postupy (podle rozměru polotovaru).

15 127
Patinující ocel se zvýšenou odolností vůči atmosférické korozi (ATMOFIX 52B).

15 128
Ocel Cr-Mo-V jakostní, pro vyšší teploty a žáropevná. Vhodná na součásti energetických a chemických zařízení pracujících při teplotách do 580 °C. Svařitelnost zaručená podmíněná.

15 131
Ocel Cr-Mo k zušlechťování. Ocel je dobře tvařitelná za tepla a dobře obrobitelná. Je vhodná na strojní součásti vystavené vyšším teplotám.

15 142
Ocel Cr-Mo k zušlechťování a k povrchovému kalení, pro velké výkovky. Ocel je dobře tvařitelná za tepla, ve stavu žíhaném na měkko dobře obrobitelná. Je vhodná pro povrchové kalení. Tvrdost povrchově kalené vrstvy závisí na způsobu kalení, rozměru a geometrickém tvaru součásti a je cca 54 - 60 HRC. Užívá se na velmi namáhané součásti strojní a součásti silničních motorových vozidel (hřídele a spojovací součásti). V zušlechtěném stavu na odlitky k přímému použití, jako ocel odolná proti abrazi, namáhané středními rázy dynamických sil. Např. bagrové zuby, pluhová ostří v zemědělství apod. Svařitelnost dobrá - předehřev na 350°C. Po svaření se doporučuje normalizačně vyžíhat na 680 – 720°C. Na funkčně exponovaných místech se svařování nedoporučuje.

15 217
Ocel nízkolegovaná, typu Cr-Ni-Cu-P, pro speciální použití. Vhodná ke tváření za tepla i studena. Pro stavební a strojní konstrukce umístěné v nechráněném stavu, ve venkovním prostředí. V atmosférách venkovských, městských a málo znečištěných průmyslových (do pr. hodnoty znečištění 90 mg SO2.m-2) lze použít pro konstrukce s dlouhou životností. Svařitelnost zaručená podmíněná.

15 230
Ocel Cr-V k zušlechťování, k povrchovému kalení, pro velké výkovky. Ocel je za tepla dobře tvárná, ve stavu žíhaném na měkko je dobře obrobitelná. Je vhodná na velmi namáhané strojní součásti s vysokou pevností a pro velké výkovky, na zušlechtěné strojní části a části nitridované (ozubená kola). Svařitelnost dobrá (podle druhu a rozměrů polotovaru).

15 231
Ocel Mn-Cr-V k zušlechťování. Je dobře tvárná a obrobitelná za tepla. Optimální pr. (tloušťka) zušlechtění je 50 mm. Užívá se na namáhané strojní součásti silničních motorových vozidel s vysokou pevností, na středně namáhané součásti větších průřezů (nad 50 mm). Svařitelnost zaručená podmíněná.

15 240
Ocel Mn-Cr-V k zušlechťování. Je dobře tvárná za tepla, v žíhaném stavu dobře obrobitelná. Vhodná pro středně namáhané strojní součásti a součásti silničních motorových vozidel, střední pevnosti po zušlechtění, s dobrou tažností a houževnatostí.

15 241
Ocel Cr-V k zušlechťování a k povrchovému kalení. Je dobře tvařitelná za tepla, ve stavu žíhaném na měkko dobře obrobitelná. Je vhodná pro výrobu součástí strojů a silničních motorových vozidel, u nichž se žádá velká pevnost a dostatečná tažnost, např. ozubená kola, hřídele kol, talířová kola, torzní tyče.

15 260
Ocel Mn-Cr k zušlechťování. Je dobře tvárná za tepla, ve stavu žíhaném na měkko dobře obrobitelná. Vhodná pro velmi namáhané strojní součásti silničních motorových vozidel, čepy, pružiny, hřídele a vřetena, poloosy a pístnice. Svařitelnost obtížná.

15 320
Ocel Cr-Mo-V nízkolegovaná, bainitická, vhodná pro vyšší teploty a žáropevná. Pro velké výkovky - dobře tvařitelná a obrobitelná, odolná proti korozi v prostředí: vodíku za vysokého tlaku do teploty cca 320 °C a vodní páry do teploty cca 600 °C. Zejména na spojovací součásti energetických a chemických zařízení, rotory parních turbín, hřídele a kotouče oběžných kol kompresorů. Svařitelnost zaručená podmíněná (nutný předehřev na teplotu 350 - 400 °C).

15 330
Ocel Cr-Mo-V k zušlechťování a nitridování, pro velké výkovky a pro vyšší teploty. Je dobře tvárná za tepla, ve stavu žíhaném na měkko i zušlechtěném dobře obrobitelná. Vhodná pro nitridované součásti strojů, u nichž se žádá velká povrchová tvrdost při dobré houževnatosti, např. zalomené hřídele leteckých motorů, vačkové hřídele, spojovací součásti energetických zařízení. Optimální pr. zušlechtění je cca 100 mm. Tvrdost nitridační vrstvy je cca 750 HV. Svařitelnost obtížná.

15 340
Cr-Al-Mo konstrukční ocel k zušlechťování a nitridování, vhodná pro značně namáhané součásti strojů a zařízení, kde je požadována vysoká tvrdost povrchu. Re > 785 Mpa, Rm = 981 – 1128 Mpa. Tvrdost nitridační vrstvy je ca 900HV5.

15 342
Úsporně legovaná ocel vyšší pevnosti, pro vyšší teploty, žáropevná. Svařitelnost obtížná. NŽ: 860 až 890°C,ŽM: 660 až 700°C, K: 850 až 890°C(voda, olej), P: 580 až 660°C ( vzduch).Na části turbín a rotačních kompresorů.

15 422
Ocel Cr-Mo-B bainitická, konstrukční, nízkolegovaná se zvýšenou hodnotou meze kluzu dosahovanou v širokém rozsahu tlouštěk i pracovních teplot. Tvařitelnost za tepla i studena je dobrá. Vhodná na svařované nosné konstrukce, na tlakové nádoby pracující při normálních a zvýšených teplotách, na tlaková potrubí a zařízení pro strojírenství, v chemickém průmyslu do 350 °C. Svařitelnost zaručená podmíněná (v závislosti na rozměru a tepelném zpracování polotovaru).

15 423
Nízkolegovaná žáropevná ocel odolávající vodíkové korozi do 540°C, v nitridačním prostředí do 350°C.Svařitelnost zaručená podmíněná. NŽ: 1050 až 1100°C, ŽM: 680 až 730°C, K: 1000 až 1050°C ( olej), P: 660 až 730°C ( vzduch). Na součásti tlakových zařízení v chemickém průmyslu.

Nahoru

Oceli třídy 16.

Obecný popis třídy:
oceli ušlechtilé slitinové nízko a středně legované určené k tepelnému zpracování s obsahem manganu(Mn), chromu(Cr), vanadu(V), wolframu(W), niklu(Ni). Použití: velmi namáhané automobilové a letecké součásti jako jsou podvozky letadel, závěsy křídel, pístnice atd.

16 220
Ocel Ni-Cr k cementování. Tvárná za tepla a dobře obrobitelná, prokalení do hloubky asi 30 mm. Vhodná na velmi namáhané strojní součásti s cementovaným povrchem, s vyšší pevností a houževnatostí v jádře, např. pastorky, talířová a ozubená kola převodových skříní, drážkové hřídele, kardanovy kříže, kola diferenciálů, zvlášť namáhané čepy, hřídele hnacích kol vozidel, kladky atp.

16 231
Ocel Ni-Cr k cementování. Tvárná za tepla a dobře obrobitelná ve stavu žíhaném. Vhodná pro velmi namáhané strojní součásti s cementovaným povrchem a s vysokou pevností v jádře, např.: ozubená kola, pastorky, kladky, pístní čepy a jiné.

16 240
Ocel k zušlechťování, svařitelnost obtížná, obrobitelnost a tvárnost zatepla dobrá. NŽ: 870°C, ŽM: 720°C, K: 840°C (olej, voda),P: 500°C ( voda). Středně namáhané součásti strojů a silničních vozidel, např.kloubové hřídele,ojnice, pístní čepy, válce, pastorky.

16 343
Ocel typu Cr-Ni-Mo, zušlechtitelná na vyšší pevnost. Pro vyšší teploty a žáropevné, pro velké výkovky. Je vhodná pro velmi náročné konstrukční dílce, eventuálně pro práci při snížených teplotách, dále je také vhodná na kompresorová a turbinová kola, kloubové hřídele, unášeče trakčních motorů, ozubená kola apod. Svařitelnost obtížná.

16 420
Ocel Ni-Cr k cementování. Tvárnost za tepla dobrá, v žíhaném stavu dobře obrobitelná. Vhodná na velmi namáhané strojní součásti, určené k cementování s vysokou pevností a houževnatostí v jádře, např. hřídele, drážkové hřídele, ozubená kola.

16 440
Ocel k zušlechťování. Tvárnost zatepla a obrobitelnost dobrá. NŽ: 850 až 880°C, ŽM: 700 až 750°C, K: 810 až 850°C ( olej), P: 470 až 550°C (voda). Na velmi namáhané součásti: klikové hřídele, hřídele pro velké výkovky.

16 532
Ocel k zušlechťování, obrobitelnost ve stavu ŽM dobrá, tvárnost zatepla dobrá. NŽ: 900 °C,ŽM: 730°C, K: 890 až 900°C (olej ), P: 200 až 300°C ( vzduch).Vysoce namáhané strojní součásti, např. podvozky letadel, závěsy křídel, pístnice, šrouby apod.

Nahoru

Oceli třídy 17.

Obecný popis třídy:
oceli ušlechtilé slitinové vysoce legované určená k tepelnému zpracování s obsahem manganu(Mn), chromu(Cr), vanadu(V), wolframu(W), niklu(Ni), křemíku(Si), hliníku(Al),titanu(Ti). Jsou korozivzdorné, žáruvzdorné. Použití: kuchyňská zařízení, chirurgie, nádoby na kyseliny, ventily motorů.

17 021 (AISI 410)
korozivzdorná, žáruvzdorná ocel. Svařitelnost zaručná podmíněná, tvárnost za tepla velmi dobrá, za studena ztížená. Obrobitelnost dobrá. Na součásti a zařízení na páru, vodu a kapaliny, které nejsou podstatně agresivnější než voda.

17 024 (AISI 420)
Ocel odolná proti korozi, obrobitelnost a tvárnost zatepla dobrá. Ž: 800 až 840°C, K: 1000 až 1050°C (olej), P: 150 až 200°C ( voda, vzduch).Nerezavějící součásti odolávající otěru, zředěné kyselině dusičné a některým slabým organickým kyselinám. Nože, měřidla, chirurgické nástroje.

17 027
Ocel korozivzdorná, chromová. Ocel je kalitelná, dobře tvárná za tepla a dobře obrobitelná. Užívá se jí v zušlechtěném stavu na součásti a armatury, pracující v prostředí páry, vody a kapalin, které nejsou podstatně agresivnější než voda, např. lopatky oběžných kol kompresorů, ventilové kroužky, písty, sedla, šrouby a matice. Oceli se nedoporučuje používat ve stavu žíhaném, v němž má nižší korozní odolnost. Svařitelnost obtížná.

17 029
Ocel korozivzdorná, chromová. Ocel je kalitelná, dobře tvárná za tepla a dobře obrobitelná. Používá se v kaleném stavu na součásti a výrobky, jež mají být tvrdé nebo odolávat opotřebení (s tvrdostí nad 52 HRC), např. strojní, kuchyňské, stolní a kapesní nože, nůžky, chirurgické nástroje, měřidla, pánve, a břity vah. Oceli se nedoporučuje používat ve stavu žíhaném, v němž má nižší korozní odolnost. Další vlastnosti: ocel v kaleném stavu s kovově lesklým povrchem odolává rezivění, zředěné kyselině dusičné a slabým organickým kyselinám lépe než ocel 17 023. Odolnost proti korozi se zvyšuje dokonalým vyleštěním povrchu. Ocel není vhodná pro svařování.

17 042 (AISI 440B)
Ocel odolná proti korozi,svařitelnost obtížná, obrobitelnost dobrá. Ž 740 až 760°C, K: 980 až 1020°C ( olej), P: 150 až 200°C ( voda, vzduch).Součásti chemických a potravinářských strojů s velkou tvrdostí, např. nože,ložiskové kroužky a kuličky, vložky a ventily, pracující v korozivním prostředí za současného opotřebení: chirurgické nástroje,měřidla, kalibry.

17 119 (P91)
Ocel známá pod označením P91 (9%Cr - 1%Mo) je žárupevná feritická ocel mikrolegovaná vanadem a niobem a dále kontrolovaným obsahem dusíku. Je určena pro výrobu výkovků, odlitků, plechů a trubek, jejichž aplikace se uvažuje při teplotách 550 – 650°C, tedy zejména pro energetiku. Mezi její klady patří zejména: vysoká žárupevnost a plasticita při creepu, zvýšená korozní odolnost v prostředí vodíku, vodní páry a zplodin hoření, vysoká tepelná vodivost, nízká teplotní roztažnost, dobré technologické vlastnosti vč. svařitelnosti a v neposlední řadě i nízká cena.

17 125 (AISI 405)
Ocel Cr-Si-Al , žáruvzdorná, poloferitická. Dobře tvařitelná za tepla a dobře obrobitelná. Je vhodná na žáruvzdorná zařízení pro kalírny a tepelnou techniku, pro teploty spalin do 930 °C. Obtížně svařitelná, doporučuje se předehřev na 200 - 300 °C.

17 153 (AISI 446)
Ocel žáruvzdorná, feritická, chromová. Je za tepla dobře a za studena obtížně tvařitelná. S mořeným nebo obrobeným povrchem odolává korozi. Je vhodná na žáruvzdorná zařízení a nářadí (určena pro teploty nad 800 °C při nižších teplotách cca 400 - 550 °C a 600 - 800 °C dochází ke křehnutí oceli ), zejména v atmosférách obsahujících sloučeniny síry a v atmosférách, kde dochází k intenzivnímu nauhličování a na žáruvzdorné součásti kotlů s vysokými provozními teplotami a nízkým mechanickým namáháním. Svařitelnost obtížná, doporučuje se předehřev na 200 - 300 °C.

17 240 (AISI 304)
Austenitická kyselinostálá ocel s 18/10 Cr/Ni. Odolává teplotám až do 350°C. Vhodná pro svařování el. obloukem do tloušťky materiálu 6 mm bez další tepelné úpravy. Ocel má velmi dobré leštící schopnosti, dobrou tvárnost, hlubokotažnost a obrobitelnost. Používá se v průmyslu potravinářském, chemickém, farmaceutickém a architektuře - např. při výrobě nápojů (mlékárenství, pivovarnictví, vinařství), chemické aparatury (trubní rozvody, varné nádoby, destilační zařízení, ve stavebnictví (sanitární zařízení, kanálové vpustě, vybavení kuchyní, zábradlí, umělecké předměty).

17 243 (AISI 303)
Austenitická chrómniklová ocel. Má dobrou odolnost vůči korozi. Má velmi dobrou obrobitelnost. Svařitelnost je velmi špatná. Ke tváření za studena a svařování není tento materiál vhodný. Používá se k obrábění na automatových strojích, na výrobu strojních součástí (šrouby apod.)

17 248 (AISI 321)
Ocel Cr-Ni-Ti austenitická, stabilizovaná, korozivzdorná. Ocel je vhodná pro stavbu chemických zařízení vč. tlakových nádob. Je vhodná pro prostředí oxidační povahy, pro silné anorganické kyseliny (např. sírovou) jen při velmi nízkých koncentracích a v oblasti kolem normálních teplot. Je vhodná pro slabé organické kyseliny do středních koncentrací a středních teplot při současném provzdušnění. Také vhodná pro prostředí kde koroze je zanedbatelná, ale vyžaduje se vysoká čistota produktu (farmacie, potravinářství). Svařitelnost zaručená.

17 249 (AISI 304L)
Austenitická chrómniklová ocel. Má nízký obsah uhlíku, proto se velmi dobře hodí ke tváření za studena. Zvýšená odolnost vůči korozi. Obrobitelnost je dobrá. Použitelnost do 350°C. Svařitelnost velmi dobrá. Má použití při výrobě svařovaných konstrukcí a výrobků.

17 251 (AISI 309)
Ocel Cr-Ni-Si austenitická, žáruvzdorná v oxidačním prostředí do 1000 °C. Dobře tvařitelná za tepla i studena, se sníženou obrobitelností. Vhodná pro použití na žáruvzdorné zařízení a nářadí pro průmysl keramický, sklářský, pro kalírny, žíhárny, tepelnou techniku, nosné a manipulační elementy pro smaltování, žáruvzdorné díly parních kotlů. V rozmezí teplot 650 - 850 °C ocel křehne. Svařitelnost zaručená.

17 253 (AISI 330)
Ocel Cr-Ni austenitická, žáruvzdorná. Tvařitelná za tepla i studena, se sníženou obrobitelností. Je vhodná pro výrobu žáruvzdorných součástí průmyslových zařízení, nosné a manipulační elementy pro smaltování, pro kalírny, žíhárny, topné odporové dráty apod. Svařitelnost dobrá.

17 255 (AISI 310)
Ocel Cr-Ni austenitická, žáruvzdorná v oxidačním prostředí 900 - 1100 °C. Nesnáší uhličité a sirné prostředí. Dobře tvařitelná za tepla i studena, se sníženou obrobitelností. Vhodná pro použití na vysoce tepelně i mechanicky namáhané součásti průmyslových pecí jako jsou mufle žíhacích pecí, komory, rošty, poklopy a nosné elementy, kalírny. Vhodná pro parní kotle, pouzdra termočlánků a sklářské formy a také pro mořírny neželezných kovů (z důvodu kyselinovzdornosti). Svařitelnost zaručená.

17 331
Cr-Ni-Mo-W-V ocel žáropevná, austenitická.Tvárnost zatepla dobrá, zastudena obtížná. Obrobitelnost ztížená. NŽ: rozpouštěcí: 1000 až1050°C. Na lopatky parních a plynových turbín.

17 345
Cr-Ni-Mo ocel korozivzdorná, odolná kyselině siřičité, octové, zředěné kyselině sírové, mravenčí aj. Svařitelnost zaručená. NŽ rozpouštěcí: 1020 až 1070°C. Na zařízení pro chemický, farmaceutický, papírenský a textilní průmysl do teploty 400°C.

17 346 (AISI 316)
Austenitická chrómniklmolybdenová ocel. Molybden zvyšuje korozní odolnost. Obrobitelnost je obtížná. Používá se při teplotách do 400°C. Svařitelnost je dobrá. Lze docílit vysokého lesku. Má použití v chemickém průmyslu , v potravinářském průmyslu (pokud je třeba zajistit co nejmenší znečištění potravin) a v průmyslu farmaceutickém.

17 348 (AISI 316Ti)
Ocel Cr-Ni-Mo-Ti austenitická, stabilizovaná titanem a korozivzdorná v celém rozsahu kritických teplot. Vhodná pro stavbu chemických zařízení vč. tlakových nádob - požaduje-li se vyšší korozní odolnost v aktivním stavu a méně legovaná ocel 17 347 již nevyhovuje. Ocel je vhodná zvláště pro neoxidační prostředí obsahující silné organické (mravenčí, octovou) a silné anorganické (sírovou, fosforečnou) kyseliny, při nižších koncentracích až do středních teplot. Svařitelnost zaručená (podmínky svařování se stanoví zvláštním technologickým předpisem s ohledem na podmínky použití svařence).

17 349, 17 350 (AISI 316L)
Austenitická chrómniklmolybdenová ocel. Má zvýšenou odolnost proti korozi v chemickém prostředí. Při dlouhodobém vystavení teplotám do 350°C je odolná proti mezikrystalické korozi. Svařitelnost oceli je velmi dobrá, obrobitelnost dobrá. Má použití v chemickém , papírenském nebo textilním průmyslu.

17 460
Mn-Cr-Ni-N ocel korozivzdorná, nemagnetická. Svařitelnost zaručena. Tvárnost dobrá, obrobitelnost ztížená, leštitelnost velmi dobrá. NŽ rozpouštěcí: 1030 až 1050°C. Na nádoby, přístroje,příbory, zařízení pro potravinářský průmysl, pro fyzikální přístroje.

17 481
Mn-Cr-Ti ocel pro nízké teploty, odolná stlačenému vodíku. Svařitelnost zaručená. Ocel austenitická, nemagnetická. NŽ rozpouštěcí: 1000 až 1050°C. Na součásti pracující za nízkých teplot do - 196°C a za vyšších teplot a tlaků v plynných prostředích chemického průmyslu.

17 618
Ocel manganová, odolná proti opotřebení, nemagnetická. Svařitelnost obtížná, obrobitelnost obtížná. NŽ rozpouštěcí: 1000 až 1050°C, ŽM: 1000 až 1050°C. Na součásti vystavené velkému otěru při současném tlaku a rázu: nože, svorníky, pouzdra, vodítka, nosné a vodící kladky bagrů, korečkové výtahy, drtící čelisti, válce mlýnů na kámen, uhlí, koks, mlýny na cement, plechy pro síta strojů na úpravu kamene, štěrku, uhlí apod.

Nahoru

Oceli třídy 19.

Obecný popis třídy:
oceli nástrojové uhlíkové. Oceli nástrojové slitinové nízko, středně a vysoce legované určené k tepelnému zpracování s obsahem molybdenu(Mo), chromu(Cr), vanadu(V), wolframu(W), niklu(Ni), křemíku(Si), kobaltu(Co). Oceli nástrojové rychlořezné Použití - příklady: 19132 - pro výrobu zámečnického nářadí, nůžek na plech; 19315 - na měřidla, nástroje pro tváření za studena; 19 421 - řezné a ruční nástroje, vrtáky, závitníky, výstružníky; 19 721 - nástroje pro strojní kování, zápustky, formy; 19 810 radeko - řezné nástroje, soustružnické nože, frézy, výstružníky aj.

19 191
Ocel uhlíková, nástrojová, houževnatá. Vysoká tvrdost zákalné vrstvy, vysoká houževnatost, zvlášť dobrá necitlivost na kalící trhliny, dobrá tvárnost za tepla a dobrá obrobitelnost v žíhaném stavu. Malé, tvarově jednoduché a méně namáhané nástroje pro ražení, tažení, přetváření, protlačování, tlačení a stříhání za studena, pomocné kalené součásti protlačovacích nástrojů a forem, kovátka pro rotační kování, malé - jednoduché nebo skládané formy pro tváření plastických hmot a pryže, nástroje k obrábění dřeva, ruční značkovací razidla, čelisti nůžek, převodové štípací kleště, břity vah, upínací nářadí. Svařitelnost špatná.

19 221
Ocel uhlíková, nástrojová, houževnatá. Velmi vysoká tvrdost zákalné vrstvy, dobrá houževnatost, zvlášť dobrá necitlivost na kalící trhliny, poněkud obtížnější tvárnost za tepla, dobrá obrobitelnost v žíhaném stavu. Ruční a méně namáhaní strojní závitové nástroje, výstružníky, frézy a vrtáky, chirurgické nástroje, nástroje pro hodináře a rytce, malé tvarově jednoduché a méně namáhané nástroje pro stříhání, přetváření, tažení a ražení za studena, čelisti pro výrobu hřebíků, zahradnické nože a nůžky, malé válečkové kalibry, měřící doteky a drátky - na závity, odpichy, hloubkoměry, kružítka, rýsovací jehly, mikrometry. Svařitelnost špatná.

19 312
Ocel uhlíková, nízkolegovaná Mn-V , nástrojová. Dobrá odolnost proti opotřebení, tvárnost za tepla a obrobitelnost po žíhání dobrá. Na nástroje pro stříhání za studena: nástroje lisů (průstřižnice, průstřižníky, jež vyžadují velmi dobrou stálost rozměrů při tepelném zpracování), nože nůžek pro stříhání materiálů menších tlouštěk, talířové a kotoučové nože na papír, apod. Nástroje pro tváření za studena: nástroje na ohýbání, zakružování, tažení, ražení materiálů malých tlouštěk. Formy: malé pro tváření plastických hmot a pryže, méně namáhané formy pro tváření práškových hmot. Měřidla: všeho druhu, šablony. Nástroje ruční: závitníky, závitnice, závitové čelisti, nastavitelné výstružníky. Svařitelnost obtížná.

19 421
Ocel Cr-V, nízkolegovaná, nástrojová pro práci za studena. Dobrá houževnatost, obtížnější tvárnost za tepla, dobrá obrobitelnost. Nástroje řezné: vrtáky, výstružníky, závitníky pro menší řezné rychlosti. Nástroje pro stříhání za studena: jednoduché nástroje na prostřihování materiálů menších tlouštěk, pomocné části nástrojů a forem pro stříhání za studena (vyhazovače, kolíky apod.). Nástroje pro tváření: jednoduché a velké nástroje na tažení, velké průvlaky. Nástroje ruční: závitové nástroje, výstružníky, záhlubníky, zubní vrtáky. Svařitelnost obtížná.

19 452
Ocel nízkolegovaná Si-Cr, ušlechtilá, nástrojová, pro práci za studena. Ocel se střední prokalitelností v oleji (cca 40 mm v celém průřezu), velmi dobrá houževnatost při poměrně vysoké tvrdosti, dobrá odolnost proti dynamickému střídavému namáhání a namáhání údery, velmi dobrá pružnost a odolnost proti opotřebení (i ve stavu tepelně nezpracovaném), dobrá tvárnost za tepla a obrobitelnost v žíhaném stavu. Pro polotovary: tyče válcované / kované za tepla (kruhové, čtvercové, ploché, 6hranné, 8hranné), broušené, výkovky (kruhové, čtvercové, ploché), plechy válcované za tepla. Odolnost proti korozi malá. Svařitelnost obtížná. Na nástroje pro stříhání za studena: přestřihovací, prostřihovací, ostřihovací a děrovací (cca do 15 mm), nože nůžek na stříhání materiálu větších tlouštěk. Na nástroje řezné: na obrábění dřeva (hoblovací nože, frézy, vrtáky, dlabací řetězy). Na nástroje ruční: ruční a pneumatické sekáče, šroubováky, klíče. Na nástroje upínací: pružné upínací nářadí (kleštiny, upínací trny a pouzdra). Na formy: vyhazovače, závitové kolíky pro tváření plastických hmot, formy (desky) na lisování cihel a šamotového zboží. Nástroje na drcení a mletí: menší kladiva a čelisti drtičů.

19 552
Ocel Cr-Mo-Si-V ke kalení - na formy, nástroje pro tváření a stříhání za tepla. Hloubka zakalení do hloubky asi 150 mm v celém průřezu při kalení na vzduchu nebo do oleje. Tvárnost za tepla a obrobitelnost ve stavu žíhaném na měkko dobrá. Na formy k tlakovému lití slitin hliníku a velké série odlitků slitin ze zinku a hořčíku. Na velmi namáhané nástroje pro průtlačné lisování neželezných kovů, nástroje pro stříhání za tepla, nože nůžek, prostřihovací trny, ostřihovací matrice atp.


Zpět na úvodní stranu       Nahoru

  Akční nabídky

Nepřehlédněte novou rubriku akčních nabídek svařovací techniky!

Akční nabídky svařovací techniky  Zkušební testy on-line

Zkušební testy pro svářeče on-line  Vyhledávání

Prohledat články na Svarinfu:Pro přesnější hledání použijte formulář:
Rozšířené
vyhledávání  Anketa
Jak často sem chodíte?

Visím tady skoro pořád
11625 (11625 hl.)
Chodím sem docela často
9035 (9035 hl.)
Občas sem zajdu
9327 (9327 hl.)
Jsem tady poprvé
9480 (9480 hl.)

Celkem hlasovalo: 39467  Statistika  Kalendář
<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     


(nejen) dětské montérky

SVARINFO - informační magazín o svařování.

Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování. Od roku 2005.

Tento web je vytvářen na redakčním systému phpRS.

Jakékoliv užití obsahu, včetně převzetí článků či obrázků, je bez souhlasu redakce SVARINFO zakázáno!