Změna normy ČSN 05 0705 - zaškolení a základní kurzy svářečů.

Autor: administrator <admin(at)svarbazar.cz>, Téma: Technologie svařování, Vydáno dne: 02. 12. 2009

Sotva jsme si stačili zvyknout na nové značení zaškolení a základních kurzů svařování a další zásadní změny v revidované normě ČSN 05 0705 (revize 2002), už jsou tu změny další. V listopadu 2008 totiž vyšla tzv. Změna Z1 normy ČSN 05 0705. Změny, ke kterým došlo, nejsou nijak dramatické. Jedná se především o drobnou úpravu v označování zkoušek a kurzů svářečů. Ukážeme si v čem spočívá.

Úprava normy ČSN 05 0705 - "Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů" byla provedena především z důvodů sjednocení označování základních materiálů v souladu s EN ISO normami. Nově jsou základní materiály označovány číselnou značkou podle směrnice TR/ISO 15608. Došlo tedy ke změnám v označeních jednotlivých zkoušek (kurzů). Změny to ovšem nejsou nijak dramatické. V označení základní zkoušky (ZK) a zaškoleného pracovníka (ZP) se mění pouze označení materiálu podle následující tabulky:

materiál stará značka nová značka
nelegované a nízkolegované oceli W01 1.1
korozivzdorné austenitické oceli W11 8
hliník a jeho slitiny W21 21
měď a její slitiny W31 31
nikl a jeho slitiny W41 41
titan a jeho slitiny W51 51

V tabulce jsou uvedeny jen materiály, které přicházejí pro zaškolovací a základní kurzy svařování podle ČSN 05 0705 v úvahu, ale směrnice TR/ISO 15608 zahrnuje více materiálů.

Následující tabulka obsahuje porovnání starého a nového značení některých zaškolení a základních kurzů:

Příklady nového značení zkoušek
dříve nyní
ZP 21 - 9 W01 ZP 21 - 9 1.1
ZP 311 - 2 W01 ZP 311 - 2 1.1
ZK 111 W01 ZK 111 1.1
ZK 135 W11 ZK 135 8
ZK 141 W21 ZK 141 21

Ovšem toto není jediná změna v normě ČSN 05 0705. Z důležitých změn je nutné ještě vyzdvihnout to, že na vydávaných dokladech (svářečských průkazech) je místo rodného čísla nově datum narození. A když jsme u těch průkazů, tak to není svářečský průkaz, ale "Průkaz odborné kvalifikace svářeče".

Dále jsou zde víceméně kosmetické úpravy, jako například inovované definice pojmů "svářeč", "zaškolený pracovník" a pojmenování dalšího svářečského personálu. Několik drobných změn se týká organizace školení a zkoušek (důležité pro svářečské školy a zkušební orgány) a také v oblasti vyhodnocování zkušebních vzorků při svařování plastů (norma ČSN 05 0705 od své zásadní inovace v roce 2002 zahrnuje i svařování plastů).

Co se smí "vařit" se základním kurzem?

Častým dotazem bývá, co že může svářeč se základním kurzem dle ČSN 05 0705 vlastně svařovat. Třeba napoví definice ze záhlaví normy:

Tato norma platí pro přípravu a zkoušení pracovníků v oblasti svařování kovů a plastů za účelem získání odborné způsobilosti, potřebné k výkonu jednoduchých svářečských operací a pomocných prací spojených se svařováním, navařováním, pájením a řezáním materiálů.

Takže nic moc...