Tipy pro MIG/MAG - volba hubice hořáku

Autor: administrator <admin(at)svarbazar.cz>, Téma: Svařování MIG/MAG (céóčka), Vydáno dne: 22. 08. 2012

Praxe ukazuje, že některé zdánlivě samozřejmé a tudíž přehlížené věci často vůbec samozřejmé nejsou a jsou přehlíženy neprávem. Jednou z nich je znalost sortimentu svařovacích hubic na hořáky MIG/MAG a vhodnosti jejich použití. Často si totiž můžete život zjednodušit, místo toho, abyste se zbytečně trápili...

Vybalíte-li z krabice fungl nový MIG/MAG hořák, bude osazen takzvanou standardní hubicí. Na tom není nic špatného. Je to dobrá volba pro drtivou většinu situací. Tato standarní hubice má zpravidla mírně zúžený výstup a je vhodná jak pro svařování většiny koutových, tak tupých svarů. Je prostě univerzální a většina svářečů vůbec netuší, že se vyrábí také něco jiného. Proto v případě jejího opotřebení opět pořizují stejný typ (a tu starou poskytují jako "vzorek").

Ovšem většina (ani drtivá) situací nejsou všechny situace. Takže logicky musí existovat situace, kdy standardní hubice nevyhovuje. Pro tyto případy se vyrábějí i hubice další, které se od standardu liší zejména mírou toho zúžení na konci. Základní typy těchto hubic jsou na následujících obrázcích. Záměrně byly vybrány sady hubic pro hořáky z opačných konců sortimentu MIG/MAG hořáků.

Na prvním obrázku je sada hubic pro hořák typu MIG-15, který se sice vyrábí pod mnoha obchodními označeními s různými tvary rukojetí, ale jedná se de facto o standard v kategorii "céóček" do cca 160A v hobby i profi provedení.

Typy hubic pro MIG/MAG - 1

Hubice pro hořák typu MIG-15

Druhý obrázek zachycuje obdobnou sadu hubic, tentokrát pro vodou chlazený hořák typu MIG-500, který je obdobným standardem v kategorii MIG/MAG svářeček do 500A a je v různých variacích vyráběn několika výrobci.

Typy hubic pro MIG/MAG - 2

Hubice pro hořák typu MIG-500

Obě vyobrazené sady sestávají z trojice základních hubic označených K (konická), S (standardní) a V (válcová). U MIG-15 je ještě vyobrazena hubice B (bodovací), jejíž význam byl ale již popsán v článku Tipy pro MIG/MAG - bodovací hubice.

Význam hubic s různým průměrem zakončení úzce souvisí s tzv. vyložením drátu, ale také s ochranou svarové lázně, před přístupem vzduchu.

Konická hubice K je vhodná pro svařování koutových svarů malým průměrem drátu a tedy malým proudem. V této situaci se totiž se standardní (a už vůbec ne s válcovou) hubicí nemusíme dostat patřičně blízko do kouta, abychom dodrželi správnou vzdálenost vyložení drátu a tím dosáhli optimálních podmínek svařování. Názorně to zobrazuje následující obrázek, kde jako protipól konické hubice K je zobrazena hubice válcová V, se kterou se nikdy nedostaneme dostatečně blízko.

Typy hubic pro MIG/MAG - 3

Význam konické hubice pro svařování koutových svarů

Naopak válcová hubice V je ideální pro svařování tupých svarů většími proudy, kdy je svarová housenka široká a navíc je nutné chránit ochrannou atmosférou širší část ohřátého materiálu podél svaru. V těchto případech nemusí již vyhovovat standardní, mírně konická, hubice S, protože dokáže ochránit jen užší pruh materiálu. O silně konické hubici K nemluvě.

Vyobrazené hubice však nemusí představovat úplný sortiment. Například firma Trafimet nabízí ke svému hořáku ERGOPLUS 500 (MIG-500) celkem 5 typů hubic a firma Fronius jich má pro dvojici svých hořáků AL4000/AW5000 dokonce 6. Je tedy v zájmu svářeče, aby se o tento sortiment zajímal a pro specifické situace zvolil nejvhodnější hubici. Mnohdy si tím může ulehčit život. Výměna hubice (pokud ji má k dispozici) zabere jen pár vteřin a může ušetřit dlouhé hodiny oprav nepovedených svarů...


Také pro TIG

Analogická situace platí také pro TIG svařování, kde je sortiment hubic různých výstupních průměrů dokonce ještě větší. Ale o tom třeba zase někdy příště...


A co "trubičky"?

Naopak jiná situace je u svařování tzv. trubičkovým drátem s vlastní ochranou. Zde se hořáky obvykle osazují již z výroby válcovou hubicí, která (v některých případech) má na bocích kolem svého ústí ještě otvory. Někdy se však v těchto případech dokonce hubice nepoužívá vůbec.