Tipy pro MIG/MAG - vyložení drátu.

Autor: administrator <admin(at)svarbazar.cz>, Téma: Svařování MIG/MAG (céóčka), Vydáno dne: 04. 03. 2009

Tzv. vyložení drátu je jedním ze základních parametrů při MIG/MAG svařování. V podstatě se jedná o délku volného konce svařovacího drátu vycházejícího z napájecího průvlaku hořáku k základnímu materiálu, resp. svarové lázni. Délka vyložení drátu je tedy přímo úměrná výšce hořáku nad materiálem. Stanovení této délky má svá pravidla, o kterých někteří (zejména amatérští) svářeči nemají tušení. V tomto článku si je ukážeme.

Vyložení drátu není žádný parametr, který by se dal nastavit nějakým knoflíkem na svářečce. Délku vyložení musí nastavit a udržovat svářeč vhodným držením hořáku v ruce (při ručním svařování), nebo vhodným upnutím hořáku do přípravku (při mechanizovaném svařování):

Vyložení drátu u MIG/MAG

Vyložení drátu v závislosti na použité ochranné atmosféře.

Správnou délku vyložení L1 je nutné určit na základě použitého průměru svařovacího drátu a použité ochranné atmosféry. Pro svařování konstrukčních ocelí platí následující pravidla pro výpočet vyložení.

1) Svařování v ochranné atmosféře čistého CO2:

L1 = 5 + 5 x D

Kde: L1 je délka vyložení a D je průměr drátu. Obojí v milimetrech.

2) Svařování v ochranné atmosféře směsného plynu Ar + CO2:

L1 = 7 + 5 x D

Kde: L1 je délka vyložení a D je průměr drátu. Obojí v milimetrech.

Pro nejpoužívanější průměry drátů jsme jednotlivé doporučované délky vyložení uspořádali do následující tabulky:

Průměr drátu D Délka vyložení L1 podle ochranného plynu
CO2 Ar + CO2
0,6 mm 8 mm 10 mm
0,8 mm 9 mm 11 mm
1,0 mm 10 mm 12 mm
1,2 mm 11 mm 13 mm
1,6 mm 13 mm 15 mm

Nesprávná, nebo kolísající délka vyložení při svařování má vliv na velikost svařovacího proudu odebíraného ze svařovacího zdroje. Při prodlužování vyložení se svařovací proud snižuje a naopak. Budeme-li prodlužovat délku vyložení nad doporučenou hodnotu, na každý 1 mm navíc snižujeme svařovací proud o 10 - 20 A! Naopak při zkracování vyložení se bude proud ve stejných mezích zvyšovat. Velikost změny závisí na průměru drátu.

V obrázku výše je zakreslena (zakótována) ještě délka L2. Je to vzdálenost od konce průvlaku k ústí hubice. Někdy se můžeme setkat s pojmem "utopení průvlaku". Ačkoliv tato vzdálenost nemá vliv na stanovení správné délky vyložení, má velký vliv na její dodržování v praxi. Optimální hodnota "utopení" je v rozmezí 2 - 4 mm. Ovšem u některých, zejména levných dovozových, MIG/MAG hořáků se můžeme setkat i s tím, že je průvlak utopen třeba až 8 mm pod ústím hubice! Srovnejte to s hodnotami vyložení pro dráty 0,6 a 0,8 a zjistíte, že zejména v ochranné atmosféře čistého CO2 jsou tyto hořáky nepoužitelné pro malé průměry drátů! Bohužel se to v praxi opravdu vyskytuje, a to zejména u levných svářeček do 160 A, které mají napevno přidělané hořáky pochybné kvality. Tyto stroje nemají ani potřebnou výkonovou rezervu 10-20A na každý milimetr prodloužení vyložení, jak je popsáno výše, a tak jsou minimálně pro dráty 0,6 opravdu nepoužitelné (s takto konstruovaným hořákem a s použitím čistého CO2). V některých případech pak nezbývá, než na soustruhu "upíchnout" kus hubice... Při použití směsného plynu Ar+CO2 je situace poněkud lepší díky většímu možnému vyložení (viz. tabulka).

Do podobné šlamastyky se ale můžete dostat i v případě, že do jinak vyhovujícího hořáku namontujete špatný (kratší) průvlak než má být. Typicky se jedná o situaci kdy do hořáku typu MIG 15, či MIG 25 namontujete průvlak z hořáků typu RD 15/25 apod. Tyto průvlaky jsou na první pohled identické (mají i stejnou celkovou délku), ale liší se délkou závitu. Průvlak RD má delší závit, tudíž ho více zašroubujete a tedy i více "utopíte". A nečekaný problém s dosud fungující svářečkou může být na světě. Problému průvlaků a jejich možné záměny se budeme věnovat příště.