Test pro páječe.

Test č.1 pro tvrdé pájení plamenem - 20 otázek.Návod k testu:
  • myší klikněte na terčík před odpovědí, kterou považujete za správnou
  • vždy jen jedna odpověď je správná (a není to Nevím ...)
  • vyhodnocení testu provedete kliknutím na tlačítko Vyhodnotit test na konci testu.


1. Kvalifikace 912 T W31 CP t1,5 D28 znamená:
  Základní zkouška páječe dle ČSN 05 0705
  Zaškolený pracovník - páječ natvrdo - dle ČSN 050705
  Páječ dle ČSN EN 13133
  Nevím

2. Teplota kyslík-acetylenového plamene je:
  2050°C
  1540°C
  3150°C
  Nevím

3. Pájení na měkko má pracovní teplotu:
  do 150°C
  do 450°C
  do 750°C
  Nevím

4. Reakční teplota tavidla musí být:
  Nižší než teplota tuhnutí pájky.
  Vyšší než teplota tuhnutí pájky.
  Nezáleží na ní.
  Nevím

5. Pro pájení mědi kyslík-acetylenovým plamenem je nutno použít plamen:
  Redukční
  Oxidační
  Neutrální
  Nevím

6. Pro pájení v potravinářství se nesmí používat pájky:
  Stříbrné
  S příměsí kadmia a fosforu
  Na bázi mědi
  Nevím

7. Pracovní teplota pájeného spoje musí být:
  Větší o 50°C než teplota tavení pájky.
  Větší o 200°C než teplota tavení pájky.
  Stejná jako teplota tavení pájky.
  Nevím

8. Kyslík v mědi její kvalitu:
  Neovlivňuje
  Zhoršuje
  Zlepšuje
  Nevím

9. Pájky bez tavidla mají vyšší obsah:
  Křemíku
  Fosforu
  Kadmia
  Nevím

10. Rozsah platnosti zkoušek páječe u Skupiny II. je:
  do 30 mm
  od 15 do 54 mm
  od 10 do 40 mm
  Nevím11. Specifikace postupu pro pájení se značí:
  BPS
  WPS
  Není stanovena
  Nevím

12. Platnost zkoušky platí po dobu:
  2 let
  5 let
  3 let
  Nevím

13. Písmeno B u přídavných materiálu značí:
  Označuje slitiny pro měkké pájení.
  Označuje slitiny pro tvrdé pájení a pájení do úkosu.
  Označuje slitiny pouze pro tvrdé pájení do úkosu.
  Nevím

14. Minimální hloubka zasunutí je stanovena podle normy ČSN EN 1254-1 u Skupiny II. na:
  18,4 mm
  15,4 mm
  10,6 mm
  Nevím

15. Do kolika skupin je rozděleno pájení trubek:
  5 skupin
  4 skupin
  3 skupin
  Nevím

16. Pro zkoušku makrovýbrusem se provede řez v příčném směru v:
  1/2 zasunutí
  2/3 zasunutí
  1/3 zasunutí
  Nevím

17. Lze pájet měď, která obsahuje kyslík v rozmezí:
  0,1 až 0,2%
  0,05 až 0,2 %
  0,08 až 0,1%
  Nevím

18. Vodíková nemoc vzniká:
  Nadměrným přehřátím pájeného spoje.
  Nedostatečným očištěním pájeného spoje.
  Vyšším obsahem kyslíku ve vodíkovém prostředí.
  Nevím

19. Třetí část označení u přídavných materiálů u tvrdého pájení udává:
  Hmotnostní procento prvků v pájce.
  Teplotu počátku a konce tuhnutí pájky v °C.
  Pořadové číslo výrobce pájek.
  Nevím

20. Úkolem tavidla je:
  Rozpouštět povrchové oxidy a bránit jejich vzniku.
  Snižovat smáčení základního materiálu s pájkou.
  Dodávat legující prvky do pájeného spoje.
  Nevím               Odladěno na MS IE 6.0 a Firefoxu při rozlišení min. 1024 x 768 pixelů
www.SVARINFO.cz   2007