Mechanický SOFTSTART (nejen) pro trafosvářečku.

Autor: administrator <admin(at)svarbazar.cz>, Téma: Svařování elektrodou (MMA), Vydáno dne: 07. 10. 2009

Články o jednoduchém "udělátku", které umožňuje tzv. měkké zapnutí svářeček, si vydobyly velkou popularitu. Po úvodním článku o Softstartu jsme přinesli i popis zjednodušené verze a také verze pro MIG/MAG svářečky, Migstart. Všechny verze používají k vyřazení rozběhových odporů kontakt relé, či stykače. Ovšem je tu také možnost namísto relé použít kontakty přepínače a startovat "ručně". Prostě něco jako obdoba ručního přepínače hvězda - trojúhelník pro rozběh velkých třífázových elektromotorů. Tato možnost se logicky nabízela a visela ve vzduchu. Čekalo se, až se někdo chytí:-)

A stalo se. Popis své verze softstartu bez elektroniky, jen s přepínačem a odporem, nám zaslal pan František Crkva, který si takto vylepšil svou trafosvářečku JS-90:

U svářečky JS 90 – rok výroby 1972 – jsou zapojeny jako přívod jenom dvě fáze. Jedna fáze vede na vinutí přímo, druhá přes vestavěný 17 A jistič. Při zapínání občas docházelo k vypadnutí hlavního jističe 22 A, který někdy vypadl i při vypnutí svářečky, ale při sváření nikdy. Po změně síťového napětí z 380 V na 400 V a výměně hlavního jističe za typ 16 A docházelo k jeho vypadávání zcela pravidelně. Byly dny, kdy se nepodařilo za celý den zapnout svářečku, takže se prostě nesvářelo. Svářečce se prostě nechtělo... Po přečtení článků o Softstartech na Svarbazaru jsem se rozhodl pro následující úpravu.

SOFTSTART vlastně zapne svářečku na 0,3 až 0,5 vteřiny přes výkonový odpor asi 11 Ω a pak tento odpor vyzkratuje. Upravil jsem starší paketový přepínač 16 A / 380 V takto:

Poloha č. 0 - vypnuto
Poloha č. 1 - zapnuty spínače s vývody 1-2; 3-4; spojeny paralelně
Poloha č. 2 - zapnuty spínače s vývody 5-6; 7-8; spojeny paralelně

V poloze č. 1 je zapojen odpor 14 Ω v sérii se svářečkou, v poloze č. 2 byla svářečka zapojena na přímo. To bylo podstatně lepší, ale stejně občas při přepínání z polohy č. 1 do polohy č. 2 došlo k vypadnutí jističe. Zřejmě docházelo k tomu, že při přepínání kontakty 1-2 a 3-4 byly již rozeplé a kontakty č. 5-6 a 7-8 seply později a vznikl tak proudový náraz.

Stačilo upravit (opilováním) ovládací vačky přepínače tak, aby kontakty 1-2 a 3-4 byly sepnuté i v poloze č.2 a to bez přerušení. Celková sestava přepínače po úpravě je:

Poloha č. 0 - vypnuto
Poloha č. 1 - sepnuty spínače s vývody: 1-2; 3-4; spojeny paralelně
Poloha č. 2 - sepnuty spínače 1-2; 3-4; 5-6; 7-8; vývody 5-6 a 7-8 spojeny paralelně

Jistič 17 A ze svářečky jsem vyndal, (od roku 1972 stejně nikdy nevypadl) díru po něm zaslepil plechem, do uvolněného prostoru umístil odpor 14 Ω na 25 W a uvedený přepínač. Snažil jsem se o co možná nejmenší zásah do svářečky. Po této úpravě již jistič 16 A drží, ani jedenkrát nevypadl a svářečka svařuje když chci já a ne kdy se jí zlíbí. Zapínám svářečku: ZAP, "ááááá" ZAP, což je možná více, než 0,3 vteřiny a vypínám VYP, VYP. Jistič nevypadává ani při vypínání. Nevím co na úpravu řeknou odborníci elektrikáři, jak se asi tváří příslušné ČSN a EN, ale svářečka funguje dobře.

Na základě popisu p. Crkvy jsme připravili jednoduché schéma zapojení jeho verze Softstartu s přepínačem:

Mechanický softstart 4 schéma zapojení

Schéma zapojení mechanického softstartu.

Výše uvedené zapojení s paralelně spojenými spínači 1-2 a 3-4 ovšem není úplně ideální. Lepší je (z bezpečnostních důvodů) rozpojovat obě napájecí fáze, viz vylepšené zapojení na následujícím obrázku:

Mechanický softstart 6 schéma zapojení verze 2

Vylepšené schéma zapojení mechanického softstartu.

Přepínač je pro obě zapojení shodný a pokud si jej také chcete upravit či postavit, mohla by se vám hodit následující tabulka. Tabulka je opět vypracována podle váše uvedeného popisu.

Poloha Kontakty 1-2 Kontakty 3-4 Kontakty 5-6 Kontakty 7-8
0 (vyp) - - - -
1 (soft) X
|
X
|
- -
2 (zap) |
X
|
X
X X

A na závěr ještě pár obrázků Softstartu a jeho montáže do staré JS-90. Mimochodem, ty obrázky stařičké JS-90 z roku 1972 jsou zajímavé samy o sobě. Málokdo toto původní provedení zná. Mnohem známější je novější celoplastové provedení této populární svářečky.

Mechanický softstart 5

Mechanický softstart 1

Detail přepínače a výkonového odporu.

Mechanický softstart 2

JS-90 s namontovaným spínače se softstartem (vlevo).

Mechanický softstart 3

Čelní panel trafosvářečky JS-90 z roku 1972, detail štítku.