Profesionální odporová umělá zátěž.

Autor: administrator <admin(at)svarbazar.cz>, Téma: Všeobecné informace, Vydáno dne: 25. 10. 2008

V již vydaných článcích jsme si ukázali co jsou to tzv. umělé zátěže a jak jsou při výrobě a opravách svářeček důležité. Také jsme si představili jednu konkrétní konstrukci umělé zátěže pro servisní praxi. Dnes si ukážeme jednu profesionální, továrně vyrobenou, zátěž.

Popis této zátěže od italské firmy Martorana, která slouží při tovární výrobě svařovací techniky, nám zaslal uživatel Svarfóra s nickem arno:

V predošlom článku sa opísala plynulo regulovateľná záťaž, ktorá pracuje na princípe elektrolytu. V tomto článku by som chcel trošku objasniť princíp jednej profesionálnej záťaže.

Celý systém je založený na princípe 10-tich odporov a zopár stykačov, pomocou ktorých môžeme nastaviť 4096 kombinácií. Ale reálne sa využíva len okolo 1000 kombinácii. Hodnoty odporov sú nasledovné:

120mΩ, 240mΩ, 480mΩ, 960mΩ, 1920mΩ, 3840mΩ, 7680mΩ, 15360mΩ, 30720mΩ a 61440mΩ.

Na volenie kombinácií sa používa mechanický display (1), na ktorom sú tri polia. Na každom poli sa dá navoliť číslice 0-9 a písmenká A-F. To znamená, že na jednom poli je 16 možností a polia máme tri, celkem to dáva 4096 kombinácií.

Záťaž obsahuje digitálny ampérmeter a voltmeter (2). Ďalej obsahuje časovače (3), pomocou ktorých je možnosť nastavenia času zopnutia a vypnutia záťaže. Týmto sa nastavuje cyklovanie zaťažovateľa. Samozrejme dajú sa tieto cyklovače vypnúť. Na záťaži sa ešte nachádzajú pripájacie silové konektory (90 mm2) a výstupy spínacích kontaktov, ktoré slúžia pri cyklovaní HF TIG zváračiek, t.j., ak je záťaž zapnutá, tak sú „banániky“ prepojené čo simuluje spínanie horáka, ak sú odpojené tak zváračka je vypnutá.

Profesionální zátěž

Profesionální umělá zátěž italské firmy Martorana

Na testovanie MIG-MAG sa používa špeciálny medzikus kábla, ktorý má na jednom konci euro konektor s integrovaným spínačom a na druhej strane sa nachádza „samica" silového konektora.

Na plazmy sa používa tiež špeciálny medzikus na prepojenie záťaže.

Nevýhodou záťaže je veľká produkcia tepla, lebo všetok výkon (až 30kW) sa odvádza do odporov, ktoré musia byť chladené ventilátorom. Ventilátor je riadený cez elektroniku a zapína len pri zaťažení. Samozrejme dobrým odsávacím systémom sa toto teplo dá eliminovať. Ďalšou nevýhodou je stabilita odporov, ktoré môžu menit svoju hodnotu v závislosti na teplote. Ale toto sa prejavuje len nad 20kW.

Užitočným doplnkom k tejto záťaži je adekvátne dimenzovaný frekvenčný menič, pomocou ktorého sa dá nasimulovať rôzne napájacie napatie a rôzna frekvencia . Samozrejme k dobrej "výbavičke" nesmie chýbať teplotná komora schopná trvale držať teploty od -10 až +40°C, ale to už je na inú tému...

Text: arno