Časovač pro malou bodovku s obvodem NE555.

Autor: administrator <admin(at)svarbazar.cz>, Téma: Bodovky a bodování, Vydáno dne: 28. 07. 2008

Aktualizováno!
V článku Malá bodovka pro modeláře jsme představili několik konstrukcí minibodovek. Dnes se k tématu vracíme popisem řídící (časovací) jednotky pro takovou malou bodovku.

Řídící obvod je realizován pomocí populárního integrovaného obvodu - časovače - NE555. Prakticky se jedná o katalogové zapojení monostabilního klopného obvodu (MKO) s NE555. Jediná úprava spočívá v ošetření tlačítka START. Díky této úpravě nezáleží na délce stisknutí tlačítka. Může se jednat o krátký stisk nebo může být tlačítko drženo déle než je nastavená doba sepnutí. Zjednodušeně řečeno MKO v této podobě může prodlužovat i zkracovat vstupní signál z tlačítka.

(kliknutím na obrázek otevřete okno s velkým obrázkem)

Časovač pro malou bodovku s obvodem NE 555.

Rozsah časů je dán použitými hodnotami součástek P, R3 a C2 a vypočítá se z výše uvedeného vzorce. Pro součástky navržené ve schématu je rozsah spínacích časů (v závislosti na natočení potenciometru P) 0,025 až 2,5 sekundy. Změnu časů lze realizovat třeba změnou kapacity kondenzátoru C2. Například pro C2 = 47 mikrofaradů bude rozsah časů 0,05 až 5,2 sekundy. Tyto rozsahy by měly vyhovovat všem malým bodovkám pracujícím v měkkém režimu. Relé bude sepnuto po nastavenou dobu bez ohledu na to, jak dlouho bude stisknuté tlačítko START. Může se tedy jednat o krátký stisk, nebo může být sepnuté po celou dobu sevření ramen bodovky. LED dioda D1 indikuje sepnutí relé. Pokud tuto indikaci nepotřebujete, pochopitelně ji můžete spolu s R4 zcela vynechat. Ještě poznámka ke kondenzátoru C4. Kondenzátor C4 je nutné umístit co nejblíže napájecím vývodům IO1, nejlépe přímo na piny 1 a 8.

Transformátor minibodovky je spínán v primáru pomocí relé s kontaktem 250V/16A. Pokud by vám z nějakého důvodu nevyhovovalo relé, můžete trafo spínat bezkontaktně pomocí nějakého vhodného SSR nebo pomocí triaku, jak je uvedeno na následujícím schématu. Výkonový spínací triak je nutné umístit na vhodný Al chladič. Diodu v pomocném optotriaku můžete společně s předřadným rezistorem R3 zapojit do kolektoru tranzistoru T1 místo relé, nebo ji můžete budit přímo z výstupu NE555. Kondenzátor C1 ve spínacím obvodu musí být na střídavé napětí!

Spínání sítě triakem

Spínání sítě triakem.

Výše uvedená zapojení jsme experimentálně ověřili na nepájivém poli. Fungují dle očekávání a můžou podstatným způsobem zvýšit užitné vlastnosti malé modelářské bodovky ze zmiňovaného článku. Pro praktickou realizaci bude nutné navrhnout plošný spoj, nebo použít nějakou vhodnou univerzální desku plošných spojů. Univerzálních desek se prodává několik typů a pro kusovou výrobu takto jednoduchého obvodu je to asi nejjednodušší řešení. Přívody ke kontaktu relé nebo k výkonovému triaku je nutné patřičně posílit na průřez min. 2,5 mm2

Řízení bodovky s obvodem 555 - 1Řízení bodovky s obvodem 555 - 2

Prototyp časovače na nepájivém poli.

Jako napájecí zdoj můžete s výhodou použít nějaký zbytečný napájecí adaptér 9 - 12 V / 300 mA, který vám z něčeho prostě zbyl. Můžete také postavit jednoduchý zdroj třeba s klasickým lineárním stabilizátorem 7812, apod.

Aktualizace: uživatel Svarfóra s přezdívkou Billi nám zaslal vlastní návrh plošného spoje pro výše uvedený časovač s relé. Předloha by se mohla hodit i jiným konstruktérům, a proto jsme ji zařadili do tohoto článku:

Plošný spoj pro časovač bodovky s obvodem 555

Billiho návrh plošného spoje pro časovač.

Osazený plošný spoj pro časovač bodovky s obvodem 555

Osazený plošný spoj pro časovač.

Poznámka: místo těch dvou propojek k časovači tam jsou dva odpory 3R.