Systém značení obalených elektrod ESAB - ŽAZ Vamberk.

Autor: administrator <admin(at)svarbazar.cz>, Téma: Svařování elektrodou (MMA), Vydáno dne: 22. 03. 2008

Československý výrobce přídavných materiálů - Železárny Vamberk - zavedl vlastní systém označování obalených elektrod. Po roce 1989 byly ŽAZ Vamberk převzaty koncernem ESAB, který toto značení převzal a u vybraných elektrod jej udržuje dodnes. Pojďme si tento systém značení přiblížit...

Kód pro označování obalených elektrod Železáren Vamberk sestával ze dvou písmen a třech číslic. Příklad označení je na obrázku a dále následuje vysvětlení systému písmen a číslic ve značce elektrody. Podle dále popisovaného klíče budete moci spolehlivě určit použití většiny elektrod, které se vám dostanou do ruky.

Značení elektrod ŽAZ Vamberk

Systém původního značení Železáren Vamberk. Příklad pro E-B 121.

Druh obalu.

Písmeno E v označení elektrody symbolizovalo elektrodu pro ruční obloukové svařování. Druhé písmeno potom označovalo druh obalu elektrody. Význam druhého písmena je následující:

B - bazický obal (například E-B 121).

R - rutilový obal (například E-R 113).

K - kyselý obal (například E-K 103).

S - speciální obal (například E-S 716).

Více se o obalech a jejich vlastnostech dozvíte v článku Obaly obalených elektrod. A ještě malý tip k obalům: obaly se u starých vambereckých elektrod daly celkem spolehlivě rozeznat i podle barvy (za předpokladu, že elektrody byly suché). Bazický obal byl světle šedý, rutilový obal byl tmavě šedý a kyselý obal téměř černý.

Skupina materiálů

První číslice v třímístném číselném kódu elektrody označuje skupinu materiálů, pro kterou je elektroda určena. Zbylé dvě číslice (dále jen xx) jsou jen pořadové číslo typu elektrody v rámci skupiny materiálů. Význam první číslice je následující:

1xx
Elektrody pro svařování nelegovaných uhlíkových konstrukčních ocelí. Například E-B 121, E-R 117, E-K 103, apod.

2xx
Elektrody pro svařování nízkolegovaných ocelí. Například E-B 204, E-B 242, apod.

3xx
Elektrody pro svařování žárupevných ocelí. Například E-B 302, E-R 312, E-B 321, apod.

4xx
Elektrody pro svařování vysokolegovaných (žáruvzdorných a nerez) ocelí. Například E-B 420, E-B 427, apod.

5xx
Elektrody pro navařování (tvrdokovy, renovace). Například E-B 508, E-B 511, apod.

6xx
Elektrody pro barevné a lehké kovy. Například E-S 602 (slitiny mědi), E-S 641 (čistý hliník), E-S 642 (slitiny hliníku), apod.

7xx
Elektrody pro svařování litin a opravy odlitků. Například E-S 716, E-S 723, apod.

9xx
Elektrody pro zvláštní účely. Například E-S 901 (řezání elektrodou), E-S 905 (drážkování elektrodou), E-S 921 (elektrody do průvarové pistole).

Číslice 8 se nepoužívala.

Barevné značení upínacích konců.

Elektrody skupiny 1, tedy elektrody pro svařování nelegovaných ocelí, byly dále ještě rozděleny podle meze pevnosti v tahu (Rm) svarového kovu. Toto rozdělení bylo provedeno barevným rozlišením etiket na krabičkách a dále barevným označením upínacích konců elektrod. Význam barev byl následující:

Černá - Rm do 340 MPa (např. E 41.00 ještě dle ČSN 42 0160).

Bílá - Rm do 420 MPa (např. E-R 113).

Červená - Rm do 440 MPal (např. E-B 121).

Modrá - Rm do 480 MPal (např. E-B 123).

Zelená - Rm do 520 MPal (např. E-B 124).

Žlutá - Rm do 620 MPal (např. E-B 127).

Závěr.

Jak bylo uvedeno v úvodu článku, je v současné době v sortimentu firmy ESAB již jen několik málo elektrod z původní produkce a s původním označením ŽAZ Vamberk. V roce 2007 jich bylo ze sortimentu vyřazeno hned několik, jak jsme již psali v článku Konec výroby některých elektrod ESAB a jejich náhrady. Pokud se vám dostane do rukou balíček elektrod, které již v současném katalogu nenajdete, pomocí dnešního článku si je dokážete správně zařadit. Na úplný závěr si ještě připomeňme původní slavné logo Vambereckých Železáren, které bývalo na každé krabičce elektrod:

Původní logo Železáren Vamberk

Původní věhlasné logo Železáren Vamberk