WPS, jak na ně ? - II.

Autor: administrator <admin(at)svarbazar.cz>, Téma: Technologie svařování, Vydáno dne: 21. 04. 2006

Máte k dispozici formulář WPS a jste postaveni před úkol stanovit svářecí postup na provedení konkrétního svarového spoje. Třeba jednostranný tupý spoj typu V, plechů 10 mm tlustých z oceli 11 373. Svar má být proveden metodou MAG ve směsném plynu Ar+CO2.

Nejprve je nutné zakreslit tvar svarových ploch. Není-li tvar ploch dán výkresem, podíváme se na normalizované tvary svarových ploch do normy EN ISO 9692 a vybereme vhodný tvar a rozměry (úhel zkosení, otupení, kořenová mezera). Okótovaný tvar spoje zakreslíme do příslušného pole formuláře. Tvar svarových ploch si nakreslíme také do druhého pole a namísto kót zakreslíme jednotlivé svarové housenky. Počet a velikost housenek (vrstev) volíme s ohledem na použitou metodu svařování, tloušťku materiálu a průměru použitých přídavných materiálů. Zde jsou zkušenosti z výroby nezbytné. Jednotlivé housenky očíslujeme pro další identifikaci.

V-svar + kóty

V-svar + kladení housenek

Dále vyplníme tabulku pod nákresy. Zde je nutné pro každou housenku, jejíž číslo uvedeme do tabulky jako první, vyplnit použitou metodu svařování (lze kombinovat více metod na jedné WPS), průměr přídavného materiálu, polarita a velikost svářecího proudu a napětí, rychlost posuvu drátu, rychlost svařování, případně maximální tepelný příkon. V praxi se některé údaje (hlavně tepelný příkon nebo rychlost svařování) vyplňují jen v případě, že jejich hodnota je opravdu kritická. Naopak údaje o metodě, průměru přídavného materiálu a velikosti svářecího proudu je nutné vyplnit vždy.

V dalších kolonkách pod tabulkou vyplníme opět jen údaje, které jsou pro provedení našeho svaru danou metodou svařování nezbytné. Zejména typ přídavného materiálu, typ ochranného plynu, případné teploty předehřevu a dohřevu, nebo rozkyv. Při svařování pomocí automatů jsou nutné údaje o geometrii svářecího hořáku, vzdálenost od materiálu, sklon a pod. Zvolené druhy přídavných a základních materiálů a ochranných plynů je nutné uvádět obecně dle konkrétních norem. Vhodné je do závorky doplnit obchodní označení daného materiálu od vašeho oblíbeného výrobce. Například použití směsného plynu 82%Ar+18%CO2 je vhodné specifikovat takto: Směsný plyn M21 dle EN 439 (Corgon 18). Svářecí drát můžeme předepsat takto: Drát G3Si1 dle EN 440 (OK Autrod 12.51). Základní materiál specifikujeme takto: Skup. 1 dle CR ISO 15608 (11 373, S235).

Nyní se vrátíme na začátek a vyplníme název firmy, která bude WPS používat. Dále použitou metodu svařování (číslený kód dle EN ISO 4063). Typ spoje (BW - tupý, FW - koutový) a polohu svařování dle EN ISO 6947. Typ základního materiálu (viz výše), tloušťku základního materiálu, případně průměr u trubek. Dále uvedeme podrobnosti o přípravě svarových ploch a jejich opracování. Můžeme uvést použitou technologii (typ svářečky) a jméno svářeče provádějícího zkušební svary pro kvalifikaci. Po kvalifikaci doplníme číslo protokolu WPQR a jméno zkušební organizace, která WPQR vyhotovila. Nesmíme také zapomenout přidělit naší WPS číslo. Systém číslování je na vás. Podmínkou je minimální riziko záměny různých WPS.

WPS, resp. pWPS je hotová. Stáhnout a prohlédnout si ji můžete v sekci Ke stažení (soubor demowps.zip). Po rozbalení ZIP-archivu ji můžete dále upravovat ve Wordu.

Co dál ?

V dalších pokračováních podrobně shrneme normy použité pro vyplňování údajů do WPS.