WPS, jak na ně ? - I.

Autor: administrator <admin(at)svarbazar.cz>, Téma: Technologie svařování, Vydáno dne: 12. 03. 2006

Zkratka WPS (Welding Procedure Specification) je zaklínadlo současné svářečské výroby. Wépéesky jsou nutné pro všechny, kdo to se svařováním myslí vážně. V tomto miniseriálu si ukážeme postup tvorby WPS.

WPS jsou důležitou součástí certifikovaných systémů řízení jakosti, ať již obecných podle norem řady ISO 9000, tak přímo zaměřených na svařování (tzv Velkých svářecích průkazů). V českém jazyce se zkratka WPS překládá jako Specifikace Postupu Svařování. A přesně tím také je. Jedná se o jakousi návodku jak provést konkrétní svarový spoj.

Proč to všechno?

Z hlediska výše uvedených systémů řízení jakosti je na svařování pohlíženo jako na tzv. Zvláštní proces. Zvláštní proces je charakteristický tím, že u něj nelze následnou nedestruktivní kontrolou ověřit jeho kvalitní provedení. Například pevnost svarového spoje nelze stoprocentně ověřit jinak, než jeho roztržením, ovšem to je již kontrola destruktivní. Proto je vhodné pro eliminaci vad ve svarových spojích, provádět svary podle předem stanovených a ověřených postupů svařování - podle WPS.

Jak tedy vypracovat WPS?

Pro stanovování a schvalování těchto postupů jsou u nás již řadu let používány evropské normy ČSN EN 288 - x. V roce 2005 však začaly být postupně nahrazovány mezinárodními normami ČSN EN ISO 156xx. Zde je vhodné připomenout, že WPS stanovené a schválené podle norem EN 288 před jejich nahrazením normami EN ISO 156xx, zůstávají nadále v platnosti. Všechny nově stanovované a schvalované WPS by však již měly být v souladu s příslušnou EN ISO 156xx. Například pro svařování kovů elektrickým obloukem platí norma ČSN EN ISO 15609-1. WPS musí být vždy vypracována na formuláři, který je v souladu s příslušnou normou (EN288-3, resp EN ISO 15609 - 1 pro obloukové svařování). Norma předepisuje pouze to co musí daný formulář obsahovat, konkrétní grafické zpracování pak může být libovolné. Príklady těchto formulářů naleznete v rubrice Ke stažení. Formuláře jsou ve formátu DOC pro textový editor MS Word a jsou určeny k okamžitému použití. Pro jejich rychlé stažení jsou "zazipovány" do ZIP-archivu. Jejich vyplnění je možné provést přímo na PC ve Wordu, případně je možné je vytisknout čisté a vyplnit je ručně či psacím strojem. Co a jak vyplnit bude popsáno v dalších dílech tohoto miniseriálu.

Jak schválit WPS?

Navržený postup svařování, který zaneseme do formuláře, je ale nutné ještě ověřit a schválit. Pokud správně vyplníme formulář WPS ještě jsme nevytvořili plnohodnotnou WPS, ale tzv. pWPS (předběžnou WPS). Plnohodnotnou WPS se naše pWPS stane po ověření a schválení navrženého postupu. Schválení (podle současných norem by se správně měl užívat termín "kvalifikace") je možné provést několika způsoby. Nejčastěji se kvalifikace provádí na základě: O kvalifikaci postupu svařování navrženého v pWPS se provede tzv. záznam WPQR (dle EN 288 se jednalo o protokol WPAR). WPQR má formu protokolu obsahujícího všechny nezbytné údaje, potřebné pro kvalifikování pWPS. Například při ověřování svařeného vzorku ve zkušebně jsou do WPQR zapisovány hodnoty mechanických zkoušek svarového spoje (samozřejmě jen v případě že jsou zkoušky úspěšné). Zanesením čísla příslušného WPQR do původní pWPS se z pWPS stává kvalifikovaná (schválená) WPS.

Co dál?

V dalších dílech si ukážeme jak správně vyplnit formulář pWPS a jaké se při tom používají zkratky a symboly.