Zadej počet správných odpovědí:

Zadej počet špatných odpovědí:

Zadaný počet odpovědí musí být větší nebo roven počtu cen! (10 a 1)www.SVARBAZAR.cz