Přídavný usměrňovač k trafosvářečce - VI.

Autor: administrator <admin(at)svarbazar.cz>, Téma: Svařování elektrodou (MMA), Vydáno dne: 24. 02. 2010

Téma přídavných usměrňovačů ke svařovacím transformátorům je opravdovým evergreenem Svarinfa. Velmi nás těší, že série našich článků inspirovala mnoho čtenářů k vlastní stavbě tohoto užitečného doplňku k trafosvářečce. A jsme velmi rádi, že řada z vás je ochotna se se svou konstrukcí prostřednictvím Svarinfa pochlubit. Dnes tedy přinášíme popis konstrukce pana Břetislava Mikoláše. Ovšem tím nekončíme, protože v přípravě je další článek, tentokrát o celkovém tuningu svařovacího trafa. Ale nepředbíhejme a dejme slovo panu Mikolášovi.

Vážení a milí čtenáři,

předkládám další model usměrňovače k trafo-svářečce, který byl zkonstruován jen a pouze podle zde uveřejněných schémat zapojení. Já jsem si zvolil schéma JU 160 z článku Přídavný usměrňovač k trafosvářečce - II. - Usměrňovač číslo 5:

Usměrňovač 14

Schéma zapojení továrního přídavného usměrňovače JU 160

Z domácích součástek jsem toho moc na výběr neměl a tudíž jsem zašel na nedaleký kovošrot a měl jsem štěstí. Měli skladem dva bloky ČKD diod i s chladiči a bižuterií v podobě uříznutých originálních kabelů s kabelovými oky. Bohužel pouze dvě diody byly na 160 A a nesly označení D 160/200–F, zbylé diody byly na 63 A (D 63/400) . Tlumivku neměli, chvíli jsem ji sháněl, ale pak jsem koupil novou za 500,- Kč. Kondenzátory jsem vytahal ze starých PC zdrojů o celkové kapacitě asi 4000 μF/cca 250 V. Jako konektory pro připojení usměrňovače jsem zvolil kabelová oka a to pro minimalizaci přechodového odporu.

Přídavný usměrňovač B. M. 3

Detail tlumivky a kondenzátorů

Přídavný usměrňovač B. M. 6

Detail kabelových ok

Diody D 63/400 jsem nakonec použil (viz. obrázky). Podotýkám že vhodné zapojení to není, ale "co už". Dále jsem zapojení doplnil o žárovku = vybíjecí rezistor s indikací zapnutí:

Přídavný usměrňovač B. M. 1

Zapojení doplněné o konkrétní hodnoty součástek

Přídavný usměrňovač B. M. 4

Detail diod D 63/400

Přídavný usměrňovač B. M. 5

Detail diod D 160/200 – F

Usměrňovač jsem připojil ke stařičké TR 121, zapojené do elektrické sítě 400 V. Pro svařovací proud v poloze 1 (nejslabší možný) a se zapojeným usměrňovačem mezi svorkami A a B jsem naměřil 60V stejnosměrných na výstupu usměrňovače. Při přepnutí do polohy 7 (maximální svařovací proud) jsem naměřil 90 V DC na výstupu usměrňovače.

Přídavný usměrňovač B. M. 2

Přídavný usměrňovač B. M. 7

Hotový (ještě nezakrytovaný) usměrňovač

Svařování s usměrňovačem je podstatně přesnější než u střídavého proudu a sváry jsou kvalitnější. Zdali se usměrňovač chová tak jak má nepoznám, protože nemám "nasvářeno", ale co jsem vypálil několik elektrod, tak se vše chovalo standardně jako u průmyslově vyráběných. Při zpětném inženýrství sváru úhlovou bruskou jsem nenacházel žádné bubliny ani praskliny jen čistou ocel.

Závěrem bych toto zapojení rozhodně doporučil všem domácím kutilům co se nemohou rozhodnout které zapojení zvolit.

UPOZORNĚNÍ:

Způsob zpracování přístroje neodpovídá elektrotechnickým normám!

Je zakázáno toto zařízení kopírovat a slouží pouze jako názorná ukázka jak se to nemá dělat!

Pečlivě dodržujte všeobecné zásady bezpečnosti práce a zvláště pak práce pod napětím ve zvlášť nebezpečných prostorech!

Autor nenese žádnou odpovědnost za případnou způsobenou škodu, tento text slouží pouze jako učební text a názorná ukázka jak se to nemá dělat!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Dodržujte autorská práva!

Každý návštěvník tohoto článku je povinen si přečíst toto upozornění!

Pokud se Vám udělalo nevolno, neprodleně opusťte tento článek!

STOP LAMÁM !

Konstrukce a text: Břetislav Mikoláš