Průvarové bodové svařování elektrickým obloukem.

Autor: administrator <admin(at)svarbazar.cz>, Téma: Svařování elektrodou (MMA), Vydáno dne: 05. 12. 2009

V reakci na krátkou zmínku o tzv. bodovacích hubicích pro MIG/MAG jsme dostali zajímavý popis technologie bodového průvarového svařování od Ing. Miroslava Štíhela, který se touto technologií zabývá již od roku 1977. A protože se v různých inzerátech a výprodejích občas objevují "podivné" svařovací pistole s ještě podivnějším názvem STIFO a málokdo ví o co jde, připravili jsme z materiálů Ing. Štíhela následující článek.

Průvarové bodové svařování

Průvarové bodové svařování je technologie, umožňující bodové spojování ocelových plechů vzájemně nebo s libovolně tlustým ocelovým dílcem z jedné strany, průvarem.

Průvarové svařování 1

Spoje zhotovené průvarovým svařováním

Průvarem se rozumí propálení otvoru elektrickým obloukem bez předvrtávání a následným jeho zatavením v jedné operaci. Svařovat lze i více plechů najednou. Za určitých podmínek lze svařovat také plechy pozinkované nebo plechy opatřené ochranným nátěrem.

Svařování lze provádět svařovacími zdroji metodou MIG/MAG s použitím ochranného plynu, nebo MMA svářečkami obalenou elektrodou E-R 921 s použitím speciální průvarové bodovací pistole. V současné době je tato pistole u nás vyráběna pod názvem STIME, ale v inzerci lze často narazit na její předchůdkyně s názvy PP-9 nebo STIFO. Kromě MMA, lze pistoli připojit i ke zdrojům pro MIG/MAG, kdy se již nepoužívá ochranný plyn. Průvarové svařování metodou TIG je sice možné, ale tato metoda je nevhodná pro dosažení opakované kvality průvarového spoje.

Průvarové MIG/MAG svařování

Při svařování zdrojem MIG/MAG s ochranným plynem je nutno:

1) použít časový spínač bodování, kterým musí být zdroj vybaven. Bez časování svařovacího procesu nelze zaručit kvalitu opakovatelnosti průvaru.

2) použít svařovací hubici s (nejlépe) nastavitelným dorazem, kde vzdálenost keramické části svařovací hubice od svařovaného materiálu má být 10 násobek průměru použitého svařovacího drátu.

3) svařovací proud (posuv drátu) nastavit podle tloušťky svařovaného plechu tak, aby hlava průvaru nebyla příliš vypouklá ani propadlá. Provádí se zkouškou.

4) zvýšit svařovací napětí, aby došlo k dostatečnému propálení materiálu. Provádí se zkouškou.

5) při svařování pozinkovaných plechů, mít masku s přívodem čerstvého vzduchu.

Metodou svařování MIG/MAG průvarem, je možno svařovat i materiály nerezové.

Průvarové svařování 2

Bodovací průvarová hubice pro MIG/MAG

Nedostatky MIG/MAG průvarového svařování:

1) Svařované plechy nelze vzájemně stlačit hubicí.

2) Svařovací kabely mohou mít délku 3, maximálně 5m.

3) Musí se používat ochranné pomůcky proti oslnění svařovacím obloukem.

4) Nelze svařovat pozinkované plechy bez ožehnutí širokého okolí svaru.

Průvarová bodovací pistole

Průvarová bodovací pistole je přídavným zařízením ke zdroji svařovacího proudu (MMA nebo MIG/MAG). Do pistole se upevní elektroda E-R 921 a po nastavení všech potřebných parametrů se provádí svařování bez potřeby ochranných pomůcek proti ozáření elektrickým obloukem. Na průvarové pistoli se nastavuje pouze délka posuvu elektrody.

S průvarovou bodovací pistolí STIME lze plechy vzájemně přitlačit a je možno svařovat i plechy POZINKOVANÉ tloušťky od 0,8 do 3 mm. Úpravou hubice lze provádět bodové svary koutové, tupé, spojovat trubky a jiné tvary tenkostěnných materiálů:

Průvarové svařování 3

Možnosti různých úprav měděných hubic pistole

Při svařování bez úpravy hubice může dojít k ozáření obsluhy elektrickým obloukem a rozstřiku roztaveného kovu!

Průvarová pistole STIME byla vyvinuta pro střešní pláště budov a ztracená bednění včetně použití pozinkovaných plechů. Toto platí hlavně pro invertor PEGAS 160 EP, jako zdroj proudu. Průvarové svařování je mnohem výhodnější než šroubování nebo vstřelování hřebů. Dále byla s úspěchem využívána pro ocelová svodidla dálnic, montážní buňky z pozinkovaných plechů, ocelové dveře, palety, klempířské díly, stehování lehkých ocelových konstrukcí v dílnách bez zástěn, spojování trubek apod. Není vhodná pro autokarosáře! Spodní plech tenší než 1mm se propaluje. Ukázky možných spojů jsou na následujícím obrázku:

Průvarové svařování 4

Průvarové svařování 5

Typické aplikace

Do pistole se vkládá obalená elektroda, ovšem pouze speciální elektroda typu E-R 921. Elektrody E-R 921 jsou vhodné pouze pro konstrukční oceli. U pozinku se průvarový spoj chrání zinkovým sprejem. Elektrody E-R 921 se sice již několik let nevyrábějí, ale výrobce pistole STIME je stále dodává ze svých zásob. V současné době se jedná s firmou ESAB Vamberk o zajištění individuální drobné výroby těchto elektrod.

Současná verze pistole STIME je určena pouze pro svařovací invertor Alfa-In PEGAS 160 EP, který je pro připojení pistole speciálně upraven (zajištění automatického vypínání oblouku). Lze ji však také připojit ke zdrojům MIG/MAG, kde se o zhasnutí oblouku postará průběh ploché statické charakteristiky zdroje. MIG/MAG zdroj by měl disponovat svařovacím proudem alespoň 200 A a napětím naprázdno alespoň 40 V. Pro připojení k MIG/MAG se pistole dodává s namontovanou eurokoncovkou.

Starší provedení STIME Univerzál, nebo ještě starší STIFO, bylo možné připojit (za pomoci přídavných prvků) ke svařečkám bývalého MEZu Brumov (UTA, WTU, SMA, apod.) a k libovolnému trafu se svařovacím proudem min. 160 A.

Současné provedení pistole STIME si můžete prohlédnout na následujících obrázcích:

Průvarové svařování 7

Průvarová pistole STIME

Průvarové svařování 6

Invertor PEGAS 160 EP pro průvarovou pistoli

Průvarová bodovací pistole STIME se svařovacím invertorem PEGAS 160 EP se bude dodávat v přenosném kufříku čímž vznikne lehká přenosná souprava pro práce na střechách a v terénu. Hlavní výhodou je připojení na síť 230 V a hmotnost invertoru jen 6 kg. Ovšem invertor PEGAS 160 EP je v současné době ve stavu ověřovacích zkoušek a není ještě v běžném prodeji (stav k 11/2009).

Pokud vás technologie průvarového svařování elektrickým obloukem zaujala, můžete si v sekci Ke stažení, podsekci Video, prezentace stáhnout pěknou prezentaci o historii průvarového svařování pod názvem pruvar_svar_historie.pps, nebo prezentaci o zaškolení na tuto metodu (dříve D-E9) pod názvem pruvar_svar_kurs.pps. Prezentace jsou ve formátu PPS pro Microsoft Power Point, ale spustíte je i v programu Impress z populárního kancelářského balíku Open Office. Pokud nemáte ani jedno ani druhé, stáhněte si bezplatný prohlížeč prezentací Power Point Viewer. Naleznete jej pod názvem ppviewer.exe v sekci ke stažení, software.

Další informace naleznete také na stránkách výrobce pistole STIME na www.volny.cz/stime