Není CE jako CE.

Autor: administrator <admin(at)svarbazar.cz>, Téma: Všeobecné informace, Vydáno dne: 04. 11. 2009

Aktualizováno !
Blíží se konec roku a řada z vás možná přemýšlí, že (krize nekrize) přeci jen trochu obnoví svůj výrobní park, a nebo si prostě koupí novou svářečku pod stromeček. Určite byste chtěli, aby váš nový stroj byl nejen výkonný, ale také bezpečný. Určitým vodítkem může být značka CE. Jenže ono to není tak jednoduché. Není CE jako CE. Pojďte se podívat, co CE vlastně znamená a proč si na něj máme dávat pozor. Následující článek se netýká jen svářeček, ale téměř všech výrobků, které si můžeme koupit .

Asi jste si už dávno všimli, že na výrobcích, zejména technické povahy, které jste v poslední době kupovali, je takovými "podivnými" písmeny napsáno CE. Co to znamená? CE je zkratka pro Conformité Européenne (z francouzštiny) a označuje zboží, které splňuje příslušné normy Evropské unie. Zkratka CE zákazníkovi říká, že výrobce svůj výrobek před uvedením na trh posoudil a porovnal s požadavky příslušných norem, které mají k danému výrobku vztah, a že výrobek všechny tyto požadavky splňuje. V případě elektrických obloukových svářeček se bude jednat zejména o normu EN 60974, která definuje základní požadavky na elektrické svářečky a jejich příslušenství. V úvahu ovšem přicházejí i další normy, například norma s požadavky na tzv. elektromagnetickou kompatibilitu a další.

Jinou možností, jak zákazníka přesvědčit, že výrobek je ve shodě s příslušnými normami, je tzv. Prohlášení o shodě. Jedná se o dokument, kde daný výrobce prohlašuje, že provedl posouzení svého výrobku, a že jeho výrobek splňuje veškeré příslušné normy EU. Takové prohlášení pak zpravidla bývá součástí návodu k obsluze. Často bývá u výrobku jak Prohlášení o shodě, tak značka CE (natištěná na obalu, apod).

Značka CE 3

Příklad umístění značky CE (Comunità Europea) na svářečce

Pro rychlou orientaci je viditelně umístěná značka CE výhodná. Kupující tak na první pohled vidí, že vyhlédnutý výrobek je legislativně v pořádku. Že je bezpečný, šetrný k životnímu prostředí, a že zkrátka splňuje všechny normativní požadavky na něj kladené. Možná někoho překvapí, že posouzení si provádí sám výrobce. Je to tak. Výrobek již není nutné předkládat k posouzení specializovaným zkušebnám, ale je možné si posouzení provést vlastními silami. Pochopitelně existují vyjímky a skupiny specifických výrobků, kde toto není možné. O kvalitu posouzení, které si provedl výrobce sám, se není třeba obávat. Opravdu málokdo si dovolí podvádět a lhát. Jednak se lhát nemá a druhak jsou sankce velmi velmi vysoké. Jenže...

Je CE a CE.

Možná už tušíte, odkud vítr fouká. Ano, zpoza Velké Čínské Zdi. Čína vyrábí kvanta různých výrobků a kvanta toho prodává na trhu Evropské Unie. Aby se zde tyto výrobky mohly legálně prodávat, je nutné provést posouzení shody s normami EU. Jenže inovační (kopírovací) cyklus je velmi rychlý a na nějaké posuzování není čas. Navíc je rozdíl mezi zkopírováním výrobku a zkoumáním nějakých norem. Vždyť přece stačí jen natisknout na škatuli tu podivnou značku CE a ti divní evropané budou spokojení...

Ovšem jen tak mýrnix týrnix zkopírovat značku CE si ani v Číně nedovolili, a tak to vyřešili po svém: vymysleli si vlastní značku CE - China Export. A úplnou náhodou použili stejný "podivný" typ písma a vůbec to úplnou náhodou tak nějak poladili na stejnou notu:

Značka CE 2

Porovnání značek CE (Conformité Européenne) a CE (China Export)

V čem je rozdíl? Je to ve vzdálenosti mezi C a E. Evropská značka CE má písmena dále od sebe, než značka čínská. Přesně je to tak, že pokud byste z písmena C v evropské značce udělali kružnici, bude ji písmeno E protínat jako na následujícím obrázku:

Značka CE 1

Správná geometrie evropské značky CE (Comunità Europea)

Smysl čínské značky je jasný: vyvolat v zákazníkovi přesvědčení, že kupuje posouzený výrobek, aniž by se s pozuzováním někdo namáhal. Zákazník se tak díky čínskému logu CE může mylně domnívat, že kupuje bezpečné zboží odpovídající evropským normám a přitom opak může být pravdou. Poprvé se o značce CE - China Export začalo hovořit již někdy v roce 2007. Je s podivem, že EU neměla v té době grafické provedení své značky CE registrováno. Holt eurobyrokrati měli jinou práci. Ovšem je zajímavé, že falešná značka CE se na výrobcích z Číny prodávaných na trzích EU vyskytuje vesele dál... Pochopitelně i v Číně ale existují také seriózní výrobci, kteří poctivě provedou posouzení svého výrobku s příslušnými normami EU a opatří svůj výrobek správnou značkou CE - Conformité Européenne.

Svářečky a CE.

Zajímavou ukázkou, jak to chodí ve světě svařovací techniky, byl nedávný mezinárodní veletrh svařování Schweissen & Schneiden v německém Essenu. Jak jsme již psali, Čínských výrobců tam byla spousta. A dobrá polovina z nich bez skrupulí nabízela výrobky viditelně opatřené značkou CE - China Export. A velmi zajímavé bylo to, že v katalozích těchto výrobců bylo uváděno u svářeček napájení 220 V, případně 380 V. A to je špatně! Výrobci, kteří měli na svých strojích evropskou značku CE udávali v technických parametrech napájení obvyklých 230 V, resp 400 V. Je pravděpodobné, že nějaké takové svářečky a další výrobky se objeví i na našem trhu. Bacha na ně!

Značka CE - 4

Conformité Européenne? NE! China Export!

Další informace o značce CE naleznete třeba na anglické Wikipedii.


Aktualizace:

původně byla v článku originální zkratka CE překládána jako Comunità Europea, ovšem tento překlad byl chybný. Je to totiž italský výraz pro Evropské společenství. Skutečný původ značky CE je z francouzského Conformité Européenne. Výraz conformity (shoda, soulad, podobnost) vyjadřuje skutečnost, že výrobek je v souladu s evropskými předpisy. Za odhalení chyby a upřesnění překladů děkujeme panu Aleši Chlubnému. V článku výše je chyba již opravena.