Kuriózní závady MIG/MAG hořáků.

Autor: administrator <admin(at)svarbazar.cz>, Téma: Svařování MIG/MAG (céóčka), Vydáno dne: 15. 11. 2009

Porucha či závada se čas od času vyskytne snad na každém výrobku. Svařovací techniku pochopitelně nevyjímaje. Ovšem jsou závady a "závady". Některé jsou zjevné, jiné dovedou uživatele pěkně potrápit. S dvojicí docela kuriózních závad, které se vyskytly na hořácích MIG/MAG vás teď seznámíme. V obou případech se jedná o výrobní vadu, nebo spíše o konstrukční nedomyšlenost (ve druhém případě).

Když to vaří samo...

První kuriózní závada, kterou dnes popíšeme, dováděla svářeče k šílenství. Vinou uvolněné kontaktní plošky ve spínači na hořáku totiž docházelo k samovolnému spínání svářečky. A aby to nebylo tak jednoduché, záleželo vždy na poloze hořáku. Stačilo hořák odložit tak, aby spínač byl nahoře (nemusel být úplně kolmo) a okamžitě došlo k sepnutí. Totéž nastalo v případě, kdy se svářeč chystal svařovat v poloze "nad hlavou". Ještě než sepnul spínač na hořáku, už to fičelo...

Kuriózní závada MIG hořáku 1

Spínače MIG/MAG hořáku. Vlevo dobrý, vpravo vadný.

Vysledovat v jakých pozicích se svářečka spíná sama, nebylo jednoduché. Kdo by taky při práci sledoval, jak odkládá hořák, že? Matoucí bylo i to, že hmatník spínače i v době samovolného sepnutí zůstával v poloze "rozepnuto". Vratná pružina fungovala normálně.

Na vině byl uvolněný kontaktní můstek, který se volně pohyboval bez zarážky. Ta se při provozu zřejmě odlomila. Při otočení spínače hmatníkem nahoru tak můstek samovolně sjel dolů a přemostil kontakty spínače:

Kuriózní závada MIG hořáku 2

Detail uvolněného (a spadlého) kontaktu.

Fungovalo to až s obdivuhodnou spolehlivostí. Spínač nemusel být zcela kolmo vzhůru, stačil úhel cca 45°. Hořák byl navíc zánovní a zpočátku pracoval spolehlivě. Pak si jistě dovedete představit, kolik elektrikářů se zbytečně rejpalo ve svářečce, aby zjistili proč se ta mašina pouští sama...


... a když to nevaří vůbec.

V poslední době se do módy dostávají tzv. pružné kontaktní kolíčky na eurokonektorech hořáků, které nahrazují, dříve běžně užívané, kolíčky pevné:

Piny na eurokoncovkách

Eurokonektor hořáku: vlevo pružné kolíčky, vpravo pevné kolíčky.

Na první pohled je to výborná věc. Pružinkou dotlačované kolíčky přeci musí zajistit mnohem lepší kontakt s dutinkami na zásuvce, než kolíčky pevné. Jenže ono se občas stane, že tyto pružné kolíčky nezajistí kontakt vůbec žádný. Příčinou je to, že pružné kolíčky jsou zakončeny jakousi "bambulkou" o docela velkém průměru. Toto kulovité zakončení se opře o plastovou izolaci dutinky eurozásuvky a pokud je vlastní kovová dutinka utopena více, než je zdrávo, ke kontaktu kolíčku s dutinkou nedojde. Schematicky to znázorňuje levý náčrtek na následujícím obázku:

Piny na eurokoncovkách - možné závady

Legenda:
1 - mosazné tělo eurozásuvky na svářečce
2 - izolace dutinky
3 - vlastní kovová dutinka
4 - dutina uvnitř dutinky
5 - pružný kolíček s kulovitým zakončením
6 - pevný kolíček

Někdo možná namítne, že podobný případ může nastat i u pevných kolíčků. A sice v případě, že kolíček je ideálně rovný a v dutince se nebude dotýkat žádné stěny (viz pravý náčrtek). Ovšem v praxi toto můžeme s klidem vyloučit. Jednak jsou dutinky dost těsné a druhak kolíčky nejsou nikdy ideálně rovné a uý vůbec ne rovnoběžně umístěné, navíc přesně kolmo k tělesu zásuvky... Zkrátka kontakt je tam vždy.

Á propos: fotografie konektoru hořáku s pevnými kolíčky je typickým příkladem toho, jak to vypadat nemá. Styčné kontaktní plochy tělesa zástrčky i zásuvky musí být suché a čisté! Teče tam svařovací proud! Mastné a znečištěné konektory představují velký přechodový odpor!

Ukázka zásuvky na svářečce, kde jsou dutinky natolik utopeny, že hořák s pružnými kolíčky zde nefungoval, je na následujícím obrázku:

Eurokoncovka MIG/MAG 7

Detail eurozásuvky na svářečce s utopenými dutinkami.

Přitom se jedná o fungl novou originální eurokoncovku, která byla namontována na starší stroj. Ovšem setkat se s tímto problémem můžeme i na zcela nových svářečkách. Náprava je jednoduchá. Stačí vrtákem většího průměru (cca 8-10 mm) srazit vnitřní hrany té černé izolační trubičky.