Další amatérský invertor (100A).

Autor: administrator <admin(at)svarbazar.cz>, Téma: Svařování elektrodou (MMA), Vydáno dne: 26. 09. 2009

Přestože ceny továrních svařovacích invertorů neustále klesají, láká spoustu amatérských konstruktérů návrh a stavba invertoru vlastního. Po čase tedy představujeme další český amatérský svařovací invertor. Inspirací pro tuto konstrukci byly i články o invertorech (zejména těch amatérských) uveřejněné zde na Svarinfu.

Na svůj vlastnoručně navržený a postavený invertor nás upozornil konstruktér Dan, který mimo jiné provozuje stránky danyk.cz, kde publikuje své konstrukce. Invertor byl navržen pro svařovací proud 100A, ovšem při testech byl úspěšně zatěžován až na 150A. Stručný popis invertoru jsme si vypůjčili ze stránek autora:

Pro dále popisovaný invertor byla zvolena topologie, která je u invertorů nejčastější - jednočinný propustný zdroj se dvěma spínači - Forward. Na vstupu invertoru prochází síťové napětí filtrem a následně je usměrněno a vyhlazeno velkou kapacitou. Protože zapínací náraz by byl neúnosný, je do obvodu zařazen stupňový spínač s relé (Softstart). Po zapnutí se tedy primární filtrační kondenzátory nabíjejí přes odpory, které jsou následně vyřazeny pomocí relé. Jako spínače slouží tranzistory IGBT. Ty jsou ovládány přes propustný budící transformátor Tr2 a tvarovací obvody s BC327.

Řídící obvod je UC3844. Je to obdoba UC3842, doplněná o omezení střídy na necelých 50%. Pracovní frekvence je 42kHz. Řídící obvod je napájen pomocným zdrojem 17V. Proudová zpětná vazba je kvůli velkým proudům řešena pomocí proudového trafa Tr3. Na odporu 4R7/2W vzniká úbytek přibližně úměrný výstupnímu proudu. K tomuto úbytku se přičítá napětí z potenciometru P1, který určuje práh regulace. Prahové napětí 3. vývodu UC3844 (snímač proudu) je 1V.

Kompletní schéma popisovaného svařovacího invertoru si můžete rozkliknout a prohlédnout na následujícícm obrázku:

(kliknutím na obrázek otevřete okno s velkým obrázkem)

Schéma zapojení danykova invertoru 100A.

Další fotografie zachycují jednotlivé konstrukční detaily elektronické části invertoru. V době vzniku tohoto článku ještě nebyl k dispozici žádný popis mechanického uspořádání.

Amatérský invertor danyk 100A 1

Invertor ve stavu vrabčí hnízdo, před prvním zapnutím.

Amatérský invertor danyk 100A 2

První test: zatížení na 150A.

Amatérský invertor danyk 100A 3

Detail elektonických obvodů invertoru.

Amatérský invertor danyk 100A 4

Detail proudového měřícího trafa.

Že to opravdu svařuje se můžete přesvědčit na následujících obrázcích. Za pozornost stojí (kromě toho, že se svařuje uvnitř kartonové krabice) improvizovaný držák elektrod na prvním obrázku. Elektroda je totiž upnuta v běžných kombinovaných kleštích, tzv. kombinačkách. I takto se dá svařovat.

Amatérský invertor danyk 100A 5

První svařování s elektrodou v "kombinačkách" :-)

Amatérský invertor danyk 100A 6

Svařování s invertorem.

Podrobný popis, více fotografií a videa ze zkoušek invertoru naleznete na domovských stránkách projektu:

http://danyk.cz/svar.html

Konstrukce: Dan