Tipy pro lisování kabelových ok.

Autor: administrator <admin(at)svarbazar.cz>, Téma: Všeobecné informace, Vydáno dne: 03. 09. 2009

V článku Tipy pro letování kabelových ok byl popsán jednoduchý přípravek a postup pro letování kabelových ok. Jelikož se ukázalo, že vás tato problematika zajímá, rozhodli jsme se zveřejnit i pokračování v podobě tipů pro lisování kabelových ok a ukončovacích prvků na kabely.

Lisování kabelových ok a koncovek.

Zdánlivě jednodušší než letování je montáž kabelových ok lisováním. Tato metoda láká svou rychlostí a efektivitou práce, čistotou apod. Jenže to není tak jednoduché. Kromě toho, že se musí používat oka k lisování určená (což není problém koupit), je kámen úrazu v lisovacím nářadí. Totiž originální nářadí je velmi nákladné a cena raketově stoupá s velikostí ok (průřezem kabelu). Na svařovací kabely od 16 mm2 průřezu výše již není problém dosáhnout desetitisícových částek za nákup příslušného lisovacího nářadí. Proto se mnoho lidí a dílen uchyluje k náhradnímu řešení a "lisují" tyto koncovky a oka pomocí různě upravených svěráků apod. Ovšem bohužel se nedaří dosáhnout požadované kvality a koncovky jsou volné. Ono to nestačí prostě nějak "zmáčknout". Kamenem úrazu je totiž tvar a jakost materiálu lisovací matrice, která je tak základem úspěchu.

Určitým východiskem může být použití originální lisovací matrice a náhradního řešení lisu. Zde je nutné poznamenat, že existuje celá řada lisovacích koncovek, které se liší nejen svou velikostí ale hlavně systémem lisování (tvarem zmáčknutí). Na každý typ je pak nutné použít odpovídající matrici z hlediska tvaru i velikosti lisované koncovky (oka).

Na následujícím obrázku je jednoduchý amatérsky zhotovený přípravek sloužící k vkládání matric K18, které se používají k lisování izolovaných koncovek (ok) typu KOI. Matrice jsou původně určeny pro ruční lisovací kleště K18, jejichž cena ovšem atakuje dvacetiticísovou hranici. Naproti tomu samotnou matrici je možné pořídit za cenu okolo tisícovky. Matrice i oka (i kleště) je možné zakoupit u firmy EuroBACH, která se na tyto ukončovací prvky specializuje.

Lisování kabelových ok - přípravek 3

Detail přípravku pro matrice K18.

Přípravek je velmi jednoduchý. Jedná se o jakési kolejničky pro matrice. Tvar samotné matrice je na následujícím obrázku (rozevírací pružina je součástí matrice), kde jsou i příslušná oka KOI. Pochopitelně pro každou velikost oka (barvu) je nutné použít odpovídající matrici s odpovídající velikostí otvoru. Stojiny přípravku jsou vyrobeny z vyřazených soustružnických nožů, drážky jsou vyfrézovány. Stojiny jsou pak přivařeny na podstavu z 10 mm silného plechu.

Lisování kabelových ok 4

Matrice K18 a lisovací oka KOI 16 (modré) a KOI 25 (žluté).

K vlastnímu lisování slouží levný lis typu AP-2 (Proma) s udávanou lisovací silou 2 tuny. Cena tohoto lisu tvoří jen zlomek ceny originálních lisovacích kleští.

Lisování kabelových ok - přípravek 1

Lisování kabelových ok - přípravek 2

Přípravek pro matrice K18 a lis AP-2 (2 tuny).

Na posledním obrázku je ukázka zalisovaného oka KOI16 (modrá barva izolace) na svařovacím kabelu o průřezu 16 mm2. K lisování byla použita matrice K18 I16 a výše zmíněný lis AP-2 s popisovaným přípravkem. Kvalita lisovaného spoje je vynikající a nijak se neliší od zalisování pomocích originálních kleští K18. Je však nutné upozornit, že dvoutunovým lisem je možné kvalitně lisovat oka do průřezu kabelu cca 35 mm2. Sice to nebylo ověřeno, ale na větší oka již tento lis s velkou pravděpodobností nebude dostatečný. I tak je nutné zajistit jeho kvalitní ustavení, tedy pevné přišroubování ke stabilní základně. Řešení patrné z obrázků, tedy pouhé přišroubování k ponku, je spíše nouzové.

Lisování kabelových ok 5

Ukázka oka KOI 16 zalisovaného pomocí přípravku a matrice K18 I16.

Zde uvedené řešení je možné použít i pro jiné typy lisovacích koncovek. Jen pro kleště K18 existuje několik typů matric, které mají stejné vnější rozměry, a které lze tudíž používat s popisovaným přípravkem a lisem.