Jak vzniká nová svářečka.

Autor: administrator <admin(at)svarbazar.cz>, Téma: Všeobecné informace, Vydáno dne: 10. 10. 2009

V souvislosti s představením multifunkčního invertoru TER 186 MIG PULSE bychom vám rádi ukázali pohled do zákulisí vývoje a výroby svařovací techniky. Pojďte se tedy podívat, co všechno se děje "tam vzadu" než takový nový moderní výrobek spatří světlo světa. Text, který si můžete přečíst dále, nám zaslal přímo člověk, který se na takovém vývoji podílí.

Ako vzniká nová zváračka

Celý projekt začína výskumom marketingového oddelenia, ktoré preskúma aktuálny stav na trhu. Zisťuje sa predajná cena výrobkov, výrobná cena, kvalita, funkcie výrobku a rôzne iné parametre, elektrické aj neelektrické. Na základe týchto rôznych prieskumov marketing vypracuje marketingovú špecifikáciu. Táto špecifikácia musí obsahovať nasledovné položky:

1) Aký typ zváračky (MMA, MIG, TIG...)
2) Referenčné zváračky (podobné) konkurencie a vlastnej výroby.
3) Vstupné elektrické parametre (napájacie napätia, frekvenciu, príkon...)
4) Výstupné elektrické parametre (prúd, zaťažovateľ, hlavné a doplnkové funkcie...)
5) Cenový odhad, počet odhadovaných kusov a rôzne iné údaje potrebné na rozbehnutie projektu.
A samozrejme ešte ďalšie nezpočetné množstvo informácií v závislosti od typu výrobku.

Táto špecifikácia je potom poskytnutá vývojovému tímu, ktorý na základe tohoto dokumentu začne s vývojom. U väčšine firiem tvorí viac ako 50% z celkového ročného obratu inovácie a nové produkty. V dnešných dobách sa marketing všetkých firiem riadi sloganom:

Sprav niečo lepšie, krajšie a lacnejšie ako má konkurencia...

dollar

Ako prvé sa vypracuje takzvaná analýza možného riešenia. Tu sa musí navrhnúť koncept novej zváračky. Vypracuje sa bloková schéma, zoberú sa do úvahy už existujúce komponenty, ktoré sú už osvedčené a ktoré by sa mohli využiť pri vývoji novej zváračky. Lebo ako sa hovorí, "načo vymýšľať také veci, ktoré sú už vymyslené a osvedčené" (vo firme Toyota je toto veľmi zaužívane, preto majú jeden z najlepších marketingov na svete). Samozrejme, že sa využíva aj špionáž a sú na to vyčleněné peniaze.

Ďalším krokom je vypracovanie časového harmonogramu projektu, v ktorom sa určí kto, kedy a čím sa bude zaoberať počas projektu. Väčšina vývojových inžinierov pracuje aj na iných projektoch, preto je potrebný tento podrobný plán.

Samotný vývoj projektu by mal predbiehať podľa plánu, inžinieri špecialisti robia na rôznych komponentoch, podľa rozdelenie vedúceho projektu. Samozrejme zdieľajú všetky potrebné informácie medzi sebou, aby projekt prebiehal čo najefektívnejšie. Počas vývoja prebiehajú rôzne testy a skúšky aby vyrobený výrobok bol bezpečný a kvalitný a aby spĺňal požiadavky marketingu. Vývoj spravý aj predbežnú cenovú kalkuláciu, vždy sa pritom snaží vyberať súčiastky, ktoré sú overené a spoľahlivé. Je daný limit, ktorý určuje marketing podľa analýzy konkurencie a vlastných už existujúcich výrobkov.

vývoj

Po vyrobení prvého prototypu sa tento prototyp podrobí mnohým skúškam, ktoré predpisuje norma. Väčšinou sú limity určené normou aj prekračované, kvôli vyššej kvalite výrobku. Jedným z najdôležitejších testov je zvárací test, ktorý vykonávajú kvalifikovaný zvárači s dlhodobými skúsenosťami.

Po zladení všetkých parametrov a sa vyrobí finálny prototyp, ktorý sa ešte raz podrobí bezpečnostným, mechanickým a záťažovými testmi. Musí spĺňať všetky certifikáty. Aj tých krajín kde sa bude exportovať.

certifikace

Pri finálnom prototype sa berie do úvahy aj vyrobiteľnosť a opravovateľnosť výrobku. Napríklad ak by ste chceli vymeniť jednu diódu, aby ste nemuseli vyťahovať napr. 50 kg trafo.

Prichystá sa celá výrobná dokumentácia, vykalkuluje sa finálna cena a všetko sa prichystá na sériovú výrobu. Všade a vždy sa vyrobí nultá séria, ktorá sa rozpošle zákazníkom, ktorí si to dôkladne otestujú a odskúšajú. Tieto testy môžu trvať aj 6 mesiacou, tu sa zisťujú možné nedostatky výrobku, ktoré sú pred spustením sériovej výroby odstránené. Po dôkladnej analýze sa spustí sériová výroba...

... a na jejím konci může být třeba toto:

TER 186 MIG PULSE - 2