Přídavný usměrňovač k trafosvářečce - V.

Autor: administrator <admin(at)svarbazar.cz>, Téma: Svařování elektrodou (MMA), Vydáno dne: 14. 06. 2008

Jak se zdá, téma přídavných usměrňovačů pro svářecí transformátory ještě zdaleka nekončí. Dnes přinášíme popis dvou konstukcí usměrňovačů od našich čtenářů. Obě konstrukce jsou usměrňovače s tzv. velkou tlumivkou a jejich společným znakem je to, že se svářecím transformátorem tvoří kompaktní celek.

JS-90 + usměrňovač.

Popis a obrázky této své konstrukce nám zaslal p. Salzmann. Jak je vidět z obrázků, je celé svařovací zařízení umístěno na speciálně vyrobeném vozíku a tvoří tak kompaktní celek. Zajímavým konstrukčním detailem je využití zadní plastové stěny ze starého televizního přijímače jako čelního krytu . Ale dejme slovo autorovi konstrukce:

Jako svářecí zdroj je použit klasický svářecí transformátor JS-90, výrobce Elektrokov Znojmo. Transformátor poskytuje svářecí proud v rozsahu 55-160 A. Regulace proudu je pomocí přepínače odboček na primáru.

JS90 a přídavný usměrňovač 1

Celkový vzhled sestavy trafa JS-90 s usměrňovačem.

V usměrňovači je použito celkem 16 ks diod Tesla KYW 31/100 (schottky 100V/25A, mají anodu navrchu a katodu dole na matce - což není obvyklé). Diody by měly být na větší napětí, ale ukázalo se, že stačí i tyhle (navíc byly z výprodeje). Diody jsou zapojeny do můstku (4 ks v každé větvi). Chlazení je vyřešeno pomocí 2 hliníkových U-profilů o průřezu 30 x 20 mm a délce asi 400 mm poskládaných proti sobě. I po delším svařování jsou jenom vlažné. Potom následují kondenzátory 2 x 1000uF/160V a vybíjecí odpor 3k9 (ten malý můstek na chladiči vzadu už je k ničemu - pozůstatek z dob malé tlumivky).

Usměrňovač 3

Principiální zapojení přídavného usměrňovače pana Salzmanna.

JS90 a přídavný usměrňovač 2

Detail diod a chladících profilů.

Tlumivka: celkem asi 80 závitů (vinuto částečně měděnou pásovinou a zbytek měděným drátem o průřezu 3 x 6 mm2. Průřez sloupku je 50 cm2. Vzduchová mezera cca 3 mm (2 proužky linolea). Změřená indukčnost asi 3,2 mH.

JS90 a přídavný usměrňovač 3JS90 a přídavný usměrňovač 4

Detaily tlumivky.

Svařuje to velice dobře: zlepšení je hlavně v rozsahu 55-120 A. Elektroda se nelepí, oblouk nezhasíná a hoří stabilně. Při maximálním proudu 160 A to prská trochu víc. Na 55 A s elektrodou 1,6 mm se dobře vařily i plechy tloušťky 1 mm. Nic tenčího jsem zatím nezkoušel. Taky hodně záleží na elektrodách - z některých mých starých už opadal obal :-).

S pozdravem V. Salzmann.

RTB-3 + usměrňovač.

Tuto unikátní konstrukci jsme představili již na našem Svarfóru. Nyní si ji popíšeme blíže.

Základem je starý dřevěný vozík známý pod názvem "žebřiňák". Po odstranění bočnic (žebřin) zbyl dřevěný podvozek, který posloužil jako platforma pro toto zajímavé svařovací zařízení.

RTB-3 a přídavný usměrňovač 1RTB-3 a přídavný usměrňovač 2

Celkový vzhled svařovacího zařízení.

Zdrojem svařovacího proudu je, stejně jako v předešlé konstrukci, sériově vyráběný svářecí transformátor s přepínáním odboček na primáru. Tentokrát je to známý transformátor RTB-3, výrobce MEZ Brumov.

Vlastní usměrňovač sestává ze 4 masivních diod DSKR SY 250 KS. Diody jsou na mohutných hliníkových chladičích a vše je přišroubováno na desce z izolačního materiálu. Zespodu jsou chladiče ofukovány dvěma ventilátory Mezaxial na 230V/50Hz. Napájení ventilátorů je pomocí samostatného síťového přívodu. Ventilátory je možné vypínat a zapínat klasickým vypínačem z domovní instalace.

Usměrňovač 2

Zapojení přídavného usměrňovače.

RTB-3 a přídavný usměrňovač 4RTB-3 a přídavný usměrňovač 7

Detail diod usměrňovače.

Za usměrňovačem následuje tlumivka neznámého typu. Na štítku je pouze čitelné označení "D 10". Usměrněný svařovací proud je vyveden na panelové zásuvky Z160, stejné jako má původní RTB-3. Svářecí kabely, osazené konektory S 160, tak lze zapojovat jak do usměrňovače, tak do původního RTB-3. Je tedy možné svařovat volitelně stejnosměrným i střídavým proudem.

RTB-3 a přídavný usměrňovač 5

Výstupní konektory Z 160 na svářecí kabely.

RTB-3 a přídavný usměrňovač 6

Detail tlumivky.

O svářecích vlastnostech nám není nic známo, ale majitel je s touto "soupravou" nadmíru spokojený.


Reklama: