Systém značení obalených elektrod ESAB OK.

Autor: administrator <admin(at)svarbazar.cz>, Téma: Svařování elektrodou (MMA), Vydáno dne: 05. 04. 2008

V předešlém článku o systému značení elektrod jsme se seznámili se značením elektrod ESAB pocházejících ještě z produkce bývalých Železáren Vamberk. Nyní si posvítíme na systém značení elektrod ESAB řady OK, které postupně ty původní "ŽAZácké" nahrazují.

Systém značení elektrod ESAB OK je trochu složitější. Sestává z písmenné zkratky OK a dvou dvoučíslí oddělených tečkou: OK xx.xx Ukázka konkrétní značky je na následujícím obrázku:

Značení elektrod ESAB OK

Systém značení elektrod řady OK firmy ESAB

Pro základní určení použití elektrody je nejdůležitější první číslice. Význam dalších číslic je pak závislý na této první číslici. Kompletní popis systému značení si můžete stáhnout v podobě pomůcky vydané přímo firmou ESAB. Dokument naleznete ve formátu PDF v sekci Ke stažení pod názvem znaceni_esab.pdf. Pokud máte neznámou elektrodu, může vám pro její jednoduché a rychlé zařazení pomoci následující odstavec s vysvětlením významu první číslice ve značce elektrody.

Oblasti použití elektrod - skupina materiálů

První číslice v čtyřmístném číselném kódu elektrody označuje skupinu materiálů, pro kterou je elektroda určena. Význam této první číslice je následující:

2x.xx
Celulózové a hlubokozávarové elektrody. Kromě celulózových elektrod sem patří i řezací a průvarové elektrody. Například řezací elektroda OK 21.03 apod.

3x.xx
Vysokovýtěžkové elektrody pro konstrukční oceli a oceli podobného složení. Například vysokovýtěžková elektroda OK 33.80 (rutilová), nebo OK 38.48 (bazická) apod.

4x.xx
Základní typy elektrod pro konstrukční oceli a oceli podobného složení. Například běžné bazické elektrody OK 48.00, OK 48.04, nebo rutilky OK 43.32, OK 46.00 apod.

5x.xx
Pokračování skupiny 4, speciální typy. Například bazická elektroda OK 53.35 pro svařování v poloze shora dolů, nebo OK 55.00 s vyšší pevností a odolností proti trhlinám apod.

6x.xx
Elektrody pro nerezavějící a žáruvzdorné oceli a tzv. "přechodové" elektrody. Například OK 61.30, OK 63.30, OK 67.15, OK 67.45, OK 68.81 apod.

7x.xx
Elektrody pro nízkolegované oceli. Například OK 73.08, OK 75.75, OK 76.28 apod.

8x.xx
Elektrody pro navařování (tvrdonávary). Například OK 83.50, OK 84.42, OK 85.58 apod.

9x.xx
Elektrody pro svařování šedé litiny a neželezných kovů. Například OK 92.60 na litinu, nebo OK 94.25 na slitiny mědi, nebo OK 96.40 na slitiny hliníku AlSi5 apod.

Číslice 1 se pro označování elektrod nepoužívá a je vyhrazena pro označení přídavných materiálů pro mechanizované způsoby svařování ve spojení se slovy Autrod, Aristorod, Tigrod, Tubrod, apod. Příkladem je třeba běžný MAG drát kategorie SG-2 OK Autrod 12.51.

Jak již bylo uvedeno výše, v sekci Ke stažení naleznete pod názvem znaceni_esab.pdf úplný popis systému značení přídavných materiálů ESAB, tedy nejen elektrod, ale třeba i drátů pro svařování v ochranných atmosférách či pod tavidlem. Ovšem pozor! Tento popis již neplatí pro dráty na svařování nerez ocelí a slitin hliníku. Zde došlo ke změně v systému značení, jak jsme již uvedli v článku Nové názvy přídavných materiálů ESAB. V článku je také tento nový systém značení vysvětlen.


Elektrody ESAB

Ukázka elektrod a logo firmy ESAB