Postavte si MIG/MAG svářečku - céóčko.

Autor: administrator <admin(at)svarbazar.cz>, Téma: Svařování MIG/MAG (céóčka), Vydáno dne: 01. 03. 2008

V poslední době jsme zveřejnili celou řadu návodů na stavbu svářeček a usměrňovačů pro svařování obalenou elektrodou. Dále jsme zveřejnili několik návodů na kyslíko-vodíkovou svářečku pro sváření plamenem. A dokonce i TIG svářečku jste si mohli podle zveřejněných návodů postavit. Co nám tedy schází? No přece céóčko, nebo chcete-li: MIG/MAG svářečka! Tak tady jeden návod je...

Popis amatérsky postaveného malého céóčka jsme našli na těchto stránkách Jana Petersena z Dánska :

http://home8.inet.tele.dk/jan_p/welder/mig1.htm

Při troše dobré vůle lze tento popis brát i jako návod na stavbu. Opravdu se podle toho svářečka postavit dá, ale mnohem větší význam má tento návod pro ty, kteří potřebují oživit nějakou stávající vadnou svářečku. Uvedené stránky jsou v angličtině a pro ty, kteří tímto jazykem nevládnou, jsme připravili stručný český popis. Takto vypadá hotový stroj, jehož popis následuje:

MIG návod 1

Doma postavné céóčko do 120A

Základem pro stavbu uvedené MIG/MAG svářečky se stala rozbitá nabíječka akumulátorů 6/12/24V, kombinovaná se startovacím zdrojem cca 150A. A protože tyto parametry a voltampérová charakteristika zdroje je vyhovující pro MIG/MAG svařování tenkých materiálů, rozhodl se autor pro stavbu svářečky s využitím dílů z této nabíječky. Původní nabíječka byla zapojená takto:

(kliknutím na schéma otevřete okno s velkým obrázkem)

Schéma zapojení původní nabíječky.

Originální zapojení nabíječky autor upravil dle následujícího schématu. Jak je na schematu vidět, zmizel přepínač napětí a zdroj je zapojen pro napětí 24V. Autor uvádí, že napětí naprázdno dosahuje 35V a to je pro MIG/MAG svářečku této kategorie vyhovující.

(kliknutím na schémata otevřete okno s velkým obrázkem)

Silová část céóčka z nabíječky.

Původní usměrňovač sestávající ze 4 diskrétních diod autor nahradil dvěma diodovými moduly SKKD81/12 (každý obsahuje 2 diody). Autor se domnívá, že původní diody byly určeny pro trvalý proud jen cca 20A a tudíž by nevydržely trvalý provoz při svařování proudy do 120A.

Důležitou součástí svářečky je tlumivka. Tu autor navinul na staré EI kostřičce z nějakého transformátoru přibližně poloviční velikosti než svářecí transformátor. Důležitou součástí svářecí tlumivky je vzduchová mezera v magnetickém obvodu. Autor zvolil velikost mezery cca 1,5 mm. Jádro je zcela navinuto měděným vodičem o průřezu 6x3 mm.

Řídící jednotku svářečky autor zapojil podle následujícího schematu. Otáčky podávacího motoru jsou řízeny PWM regulátorem s operačním zesilovačem LM 358. Motor je spínán darlingtonovým tranzistorem BDV65. Druhý darlington BDX54 slouží jako elektronická brzda. Autor totiž jako pohonný motor podavače drátu použil automobilový stěračový motor, který má poměrně velkou setrvačnost. Bez brzdy docházelo po vypnutí motoru k výletu drátu o cca 2-3 cm a to je opravdu moc. Spouštění/zastavování PWM regulátoru a aktivaci brzdy zajišťují dva tranzistory BC547. Zajímavě je vyřešeno spínání/rozpínání těchto tranzistorů tlačítkem na hořáku současně s relé. Toto relé pak spíná jednak elektromagnetický ventil ochranného plynu a dále výkonové relé (stykač) pro spínání silové části. Elektronika byla postavena na univerzální desce plošných spojů, ale autor slibuje, že možná v budoucnu navrhne i skutečný "tišťák":-)

Řídící jednotka céóčka.

Výše uvedená a popsaná řídící elektronika je na této svářečce opravdu zajímavá. Dá se totiž s úspěchem využít k znovuoživení nějaké rozbité MIG/MAG svářečky této kategorie.

Tak a to je vše. Více informací naleznete na autorových výše uvedených stránkách a vše podstatné vyčtete ze schémat. Jan Petersen se při stavbě svářečky asi skutečně "vyřádil" protože si vyrobil opravdu všechno. Podavač drátu, nosič cívky, tlumivku, karoserii stroje a dokonce i svářecí hořák! O konstrukčním uspořádání svářečky a některých detailech si můžete udělat představu z následujících obrázků:

MIG návod 2

Detail vnitřního uspořádání - levá strana

MIG návod 4

Detail vnitřního uspořádání - pravá strana

MIG návod 3

Detail podavače drátu se stěračovým motorem

MIG návod 5

Podomácku vyrobený MIG hořák