MIG pájení

Autor: administrator <admin(at)svarbazar.cz>, Téma: Svařování MIG/MAG (céóčka), Vydáno dne: 09. 02. 2008

Pokud jsme vám v předešlém článku o rozdílech mezi MIG a MAG svařováním trochu zamotali hlavu, nezoufejte. Zamotáme vám ji ještě víc. Ono totiž existuje ještě také MIG pájení. Více o něm v tomto článku...

MIG pájení (angl. MIG brazing). Pod těmito názvy můžete najít zvláštní proces spojování hlavně pozinkovaných materiálů. Donedávna se ocelové pozinkované materiály svařovaly zejména metodou MAG klasickým drátem typu SG-1,2 nebo 3. Pokud svařujete třeba pozinkované plechy, jistě se většina z vás setkala s nepříjemnostmi, které toto svařování provází:

1. Nestabilní hoření oblouku
2. Provaření zinkové vrstvy
3. Pórování
4. Velký rozstřik způsobený parami zinku
5. Vysoký obsah zplodin a nebezpečí zinkové horečky


Díky těmto negativním vlivům, přišli výrobci přídavných materiálů na trh s novou metodou spojování pomocí, nikoliv ocelového, ale bronzového drátu s označením CuSi3. Jako zdroj svářecího proudu se používá klasická MIG/MAG svářečka. Jelikož u této metody nedochází k natavení základního materiálu, ale pouze k tavení přídavného materiálu, jedná se o proces tvrdého pájení a nikoliv o svařování. Doporučené plyny jsou Argon, nebo Argon + 1% O2. Tato metoda se označuje jako MIG pájení, a to i přesto, že mezi doporučenými plyny jsou jak plyny inertní (Ar) tak aktivní (Ar+O2). Jak již bylo uvedeno výše, používá se drát typu CuSi3. Firma ESAB tento drát vyrábí pod obchodním označením OK Autrod 19.30 a sestává z 95% Cu, 4% Si a 1% Mn.

Vlastnosti přídavného materiálu CuSi3:

Oproti klasickým ocelovým drátům je drát CuSi3 poměrně měkký a je vhodné jej používat ve svářečkách se 4-kladkovým podáváním a teflonovým popř. uhlíkovým bovdenem v hořáku, podobně jako při svařování hliníku. Drátem CuSi3 lze vytvářet oba základní typy spojů: Koutový svar i Tupý svar. V automobilovém průmyslu je asi nejčastějším spojem spoj přeplátovaný, pro nějž je drát CuSi3 také mimořádně vhodný.

Drát je primárně určen pro spojování dílů z pozinkovaných plechů především v automobilovém průmyslu. Ovšem použití MIG pájení je mnohem širší, protože zinkování jako ochrana proti korozi je stále na vzestupu a svařování pozinkovaných materiálů je v praxi velmi časté. Spoj zhotovený drátem CuSi3 již není nutné dále ochraňovat proti korozi. Pryč jsou doby zinkovacích sprejů na sváry provedené ocelovým drátem. Díky nižší teplotě tavení drátu CuSi3 (oproti ocelovému drátu), nedochází k výraznému tepelnému ovlivnění základního materiálu a tím se i minimalizuje možné poškození zinkové vrstvy na základním materiálu. Jen pro informaci uvádíme jaké způsoby zinkování se v současnosti nejvíce používají.

Způsoby zinkování materiálů
1) galvanicky zinkováno
2) naválcovaná vrstva zinku
3) žárově zinkováno

Zinkování plechů

Způsoby zinkování základních materiálů

Výhody MIG pájení:

MIG pájení

Obrázek MIG pájeného přeplátovaného spoje

MIG pájení drátem CuSi3 není metoda vhodná pro amatérskou činnost. Už proto, že díky vysokému obsahu mědi se jedná o velmi drahý drát. Ovšem v průmyslové výrobě má tato metoda velikou perspektivu, neboť do značné miry eliminuje nežádoucí účinky vznikající při klasickém svařování pozinkovaných materiálů a redukuje náklady na dodatečnou protikorozní ochranu svárů pozinkovaných materiálů. A proto je vhodné o MIG pájení vědět.

Kromě výše zmiňovaného drátu lze pro MIG pájení použít i dráty typu CuAl8 nebo CuSn6, tedy hliníkový a cínový bronz. Ovšem drát CuSi3 je pro tuto metodu zdaleka nejpoužívanější.

Zpracováno podle podkladů Petra Pařízka