Vyznejte se ve štítcích na elektrodách.

Autor: administrator <admin(at)svarbazar.cz>, Téma: Svařování elektrodou (MMA), Vydáno dne: 04. 08. 2007

Každý, kdo pravidelně kupuje nebo používá obalené svařovací elektrody ví, že na krabičce je vždy nalepen jakýsi štítek se spoustou údajů o daných elektrodách. Málokdo ale dokáže tyto údaje rozluštit a vyznat se v nich. Pojďme se podívat jak na to.

Na následujících obrázcích jsou naskenované dva typické štítky ze svářecích elektrod. Jednotlivé značky a symboly jsou očíslovány a níže pod obrázky jsou vysvětlivky, co která značka vlastně znamená. Vyznat se v takovém štítku je velmi důležitá věc, a tento článek vám v tom snad bude užitečný.

(kliknutím na obrázky otevřete okno s velkým obrázkem)

Etiketa rutilových elektrod SUPRA.

Etiketa rutilových elektrod OK 43.32.

Vysvětlivky jednotlivých značek a symbolů na etiketách:

1 - Obchodní označení elektrod.

2 - Průměr x délka elektrod (mm).

3 - Polohy svařování, pro které je elektroda vhodná. Vysvětlení piktogramů je v následující tabulce:

Elektrodou lze svařovat v poloze PA - vodorovná shora (tupý svar)
Elektrodou lze svařovat v poloze PB - vodorovná šikmo shora (koutový svar)
Elektrodou lze svařovat v poloze PC - vodorovná na svislé stěně
Elektrodou lze svařovat v poloze PE - vodorovná nad hlavou
Elektrodou lze svařovat v poloze PF - zdola nahoru (tzv "stoupačka")
Elektrodou lze svařovat v poloze PG - shora dolů (tzv "padák")

4 - Chemické složení svarového kovu.

5 - Číslo tavby (LOT).

6 - Počet elektrod v krabičce (pcs).

7 - Hmotnost krabičky (kg).

8 - Klasifikace elektrod podle norem.

9 - Výrobce elektrod.

10 - Doporučený rozsah svářecího proudu (A).

11 - Druh a polarita svářecího proudu. AC = střídavý proud, DC = stejnosměrný proud. Symboly plus a mínus je označeno na jakou svorku svářečky je potřeba elektrodu připojit, jedná-li se o DC zapojení. Pokud jsou přítomné oba symboly, je možné elektrodu připojit na plus i mínus. Někdy bývá také uvedena doporučená minimální hodnota napětí naprázdno svářečky (např. u OK43.32 je to 50V).

12 - Seznam institucí, kde byla elektroda atestována a schvalována.

13 - Značka shody s normami (CE) a seznam norem, podle kterých byla elektroda posuzována.

14 - Katalogové číslo výrobce (Art. No, Item No).

15 - Údaje pro přesušení elektrody. Při jaké teplotě a jak dlouho

16 - Varování, že při svařování elektrikou můžete dostat ránu. Varování abyste necucali jedovatý obal. Varování abyste si nepíchali elektrody do oka, apod. EU dělá z lidí debily...

17 - Alternativní a "mezinárodně srozumitelnější" označení elektrod. Například 6012 a 6013 jsou běžné rutilky a 7018 jsou běžné bazické elektrody.