Značení metod svařování (nejen) pro WPS

Autor: administrator <admin(at)svarbazar.cz>, Téma: Technologie svařování, Vydáno dne: 11. 07. 2006

Pro předepisování metody svařování se v technologických postupech WPS (ale i v jiných dokumentech) používá číselného označení podle normy (ČSN) EN ISO 4063. Číselné značení nejběžnějších metod svařování a srovnání s jinými způsoby značení naleznete v tomto článku.

Norma EN ISO 4063 definuje pro každou známou metodu svařování a pájení číselný kód sestávající z max. 3 číslic. První číslice definuje vždy základní skupinu svařovacích metod, zbylé číslice definují tzv. podskupiny.

Základní skupiny svařovacích metod:

1 - Obloukové svařování (Arc Welding)
Příklad podskupiny: 111 - Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou


2 - Odporové svařování (Resistance Welding)
Příklad podskupiny: 21 - Bodové odporové svařování


3 - Plamenové svařování (Gas Welding)
Příklad podskupiny: 311 - Kyslíko-acetylenové svařování


4 - Tlakové svařování (Welding with Pressure)
Příklad podskupiny: 42 - Třecí svařování


5 - Svařování svazkem paprsků (Beam Welding)
Příklad podskupiny: 52 - Svařování laserem


7 - Ostatní způsoby svařování (Other Welding Processes)
Příklad podskupiny: 71 - Svařování termitem


9 - Pájení


Srovnání zkratek nejpoužívanějších metod svařování:

Číselné značení svařovacích metod se pomalu dostává do běžné praxe a není nic neobvyklého slyšet svářecího technologa jak prohlásí, že: "Vařit se to bude stojedenáctkou". Přesto se stále velké oblibě těší značení pomocí zkratek pocházejících z angličtiny: MIG, TIG, MAG, apod. Navíc s rostoucí globalizací se i v našich krajích začíná objevovat označení svařovacích metod pomocí zkratek ustanovených "za Velkou louží": SMAW, FCAW, GMAW, apod. Jak se v tom orientovat vám snad napoví následující tabulka, která srovnává různé způsoby označení nejpoužívanějších metod svařování:

Metoda dle
EN ISO 4063
Evropská
zkratka (E)
Americká
zkratka (A)
Celý název
111 MMA SMAW  E: Manual Metal Arc Welding
 A: Shielded Metal Arc Welding
114 FCAW FCAW  E: Flux-cored wire metal arc welding without gas shield
 A: Flux-cored arc welding
12 (121) SAW SAW  E: Submerged Arc Welding
 A: Submerged Arc Welding
131 MIG GMAW  E: Metal Inert Gas Welding
 A: Gas Metal Arc Welding
135 MAG GMAW  E: Metal Active Gas Welding
 A: Gas Metal Arc Welding
136 MAG FCAW  E: Flux-cored wire metal arc welding with activ gas shield
 A: Flux-cored arc welding
137 FCAG FCAW-S  E: Flux-cored wire metal arc welding with inert gas shield
 A: Flux-cored arc welding
141 TIG
(WIG)
GTAW  E: Tungsten (Wolfram) Inert Gas Welding
 A: Gas Tungsten Arc Welding
311 GW OFW  E: Gas Welding
 A: Oxy Fuel Gas WeldingUvedené číselné označení metod česky znamená:

111 – Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou (ROS)
114 – Obloukové svařování plněnou elektrodou (trubičkovým drátem) bez ochranného plynu
12 (121) - (Automatické) Svařování pod tavidlem (APT)
131 – Obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu (MIG)
135 – Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu (MAG)
136 – Obloukové svařování plněnou elektrodou (trubičkovým drátem) v aktivním plynu
137 - Obloukové svařování plněnou elektrodou (trubičkovým drátem) v inertním plynu
141 - Obloukové svařování netavící se (Wolframovou) elektrodou v inertním plynu – TIG (WIG)
311 - Tavné svařování kyslíko-acetylenovým plamenemJak ve WPS ?

V technologických postupech WPS vždy uvádějte metodu svařování číselným kódem dle EN ISO 4063. Nezaškodí, pokud za toto označení do závorky uvedete evropskou zkratku.

Příklad:
Metoda svařování dle EN ISO 4063: 135 (MAG)