Kolik stojí svar ?

Autor: administrator <admin(at)svarbazar.cz>, Téma: Software pro svařování, Zdroj: www.mruczekweldingengineering.citymax.com, Vydáno dne: 07. 08. 2006

V době kdy ekonomika vládne výrobě, je nutné, aby si výrobci ocelových konstrukcí dokázali co nejlépe zkalkulovat náklady na svařování. Co takhle využít jednoduchý prográmek? Rozhodně čtěte dál...

Seznamte se: WELD COST CALC XL.

Programů pro výpočty ve svářečské praxi existuje několik. Mají však jedno společné - vysokou cenu pohybující se ve stovkách až tisících eur. Je to dáno tím, že jsou vyvíjeny jen pro omezený počet uživatelů, mezi něž je nutné rozpustit značné náklady na vývoj. Při brouzdání internetem jsem narazil na velmi zajímavou aplikaci, kterou se pokusím popsat blíže. Obrovskou výhodou je její cena: pro koutové svary je totiž zadarmo. Plná verze počítající náklady pro 10 různých typů svarových spojů je k mání za velmi přijatelných $80 (80 Amerických dolarů).

Aplikace se jmenuje WELD COST CALC XL a jedná se o tzv "spreadsheet", tedy aplikaci pro tabulkový kalkulátor Microsoft Excel. Toto je pravděpodobně důvodem nízké ceny, protože autor se mohl věnovat pouze sestavování vzorců, tabulek a grafů a nemusel vyvíjet vlastní programové prostředí, to dodá Excel. Autor doporučuje používat MS EXCEL 2000 nebo vyšší. Sám jsem aplikaci bez problémů provozoval na starém MS EXCEL 97. Pouze nedoporučuji v této verzi cokoliv ukládat na disk. Ostatně Excel 97 nás upozorní, že aplikace byla vytvořena v novější verzi a uložení změn nedoporučí. Jinak je možné si ukládat vlastní kalkulace pod libovolnými názvy. Doporučuji originální verzi staženou z netu uložit a pracovat s kopií. Provozovat aplikaci na jiném kompatibilním tabulkovém editoru (např. z kancelářských balíků 602 pro PC, Open Office nebo Star Office) jsem nezkoušel. Pokud to někdo z vás zkusí ať nám napíše své zkušenosti. Rádi je zde zveřejníme.

Autorem aplikace WELD COST CALC XL je americký svářečský inženýr Mark F. Mruczek. Aplikace je v angličtině, je ale možné si texty přeložit a aplikaci uložit na disk s českými texty.

Kde stáhnout WELD COST CALC ?

Jak je uvedeno výše, aplikace je ve dvou provedeních: demo verze a plná verze. Demo verze je plně provozovatelná, je však omezena jen na koutové svary. Jelikož je koutový svar v praxi velmi používaný, toto omezení není až tak tragické. Plná verze dokáže počítat náklady na celkem 10 typů svarových spojů (koutový svar + různé typy jednostranných i oboustranných tupých spojů). Bezplatnou verzi WELD COST CALC XL, která počítá jen náklady na koutové svary je možné si stáhnout v sekci Ke stažení (soubor je v samorozbalovacím EXE archivu). Plnou verzi je možné objednat na stránce autora.

Práce s aplikací.

Po spuštění aplikace jsme dotázáni zdali si přejeme povolit makra. Aplikace makra obsahuje a proto je nutné je povolit (Virů se bát nemusíte, svářecí inženýři jsou seriózní pánové :-)). Následuje úvodní obrazovka s popisem aplikace a jejích verzí. Autor zde seznamuje s pojmy použitými v aplikaci a také popisuje jak došel k některým výsledkům. Zde je důležitý odstavec o stanovení tzv. "efektivity svářeče" (welder efficiency), která je velmi důležitá pro správné kalkulace nákladů. Hodnotu Welder Efficiency totiž budeme dosazovat při výpočtu. Kliknutím na tlačítko "Go To Main Menu" se přesuneme do hlavního menu aplikace:

Weld_Cost_Excel_1

Hlavní menu aplikace WELD COST CALC
Hlavní menu nabízí jednotlivé typy svarových spojů, pro které hodláme vypočítat náklady. Vpravo jsou obligátní tlačítka About (O programu), View Revisions And Updates (Seznam změn oproti předchozím verzím), Order Full Version (On-line objednání plné verze) a Help (Návod k programu). Tlačítko Calculate Deposition Rate For a wire feed system je stejně jako tlačítka s tupými spoji v demoverzi zapovězeno. Zbývá tedy kliknout na koutové svary FILLET WELD a přesuneme se do formuláře pro zadání parametrů našeho svaru:

Weld_Cost_Excel_2

Formulář pro zadání parametrů svaru.
První co bychom měli vždy udělat je přepnutí jednotek z anglických na metrické. Je přeci jen pohodlnější používat metry a milimetry namísto stop a palců, o galonech nemluvě ... Přepnutí provedeme kliknutím na přepínač Metric Units vpravo nahoře v aplikaci. V horní zelené části vyplníme název své firmy, typ základního a přídavného materiálu, metodu svařování, datum a další nezbytnosti.

Pod záhlavím se nachází náčrtek svarového spoje. Vpravo a vlevo jsou pak pole pro zadávání parametrů. A nyní překvapení! V aplikaci totiž můžeme počítat a následně srovnat náklady na provedení daného svaru dvěma způsoby svařování. Lze tedy například porovnat náklady na koutový svar provedený metodou MAG a MMA a zvolit tu levnější. Zajímavé výsledky dostaneme pokud budeme porovnávat provedení stejnou metodou - MAG, ale s různými plyny (100% CO2, Směsi), nebo s různými přídavnými materiály (plný drát, trubička).

Parametry prvního procesu jsou vlevo, druhý proces je vpravo. Veškeré parametry zadáváme do šedých polí. Pevně dané konstanty vybíráme z rozbalovacích nabídek. Zadáme tedy velikost svaru, druh základního materiálu, metodu svařování, parametry svařování, a dále jednotkové ceny použitých vstupů (plyn, drát, tavidlo, energie, režie). Ceny zadávejte v , nenechte se zmást znakem dolaru. Výsledná cena bude zase v Kč, i když tam zase bude ten dolar :-)

Metody svařování jsou značené zkratkami v americkém stylu. Zde se hodí převodní tabulka z článku Značení metod svařování. Máme-li vše vyplněné odrolujeme dolů na výsledky:

Weld_Cost_Excel_3

Výsledky a porovnání kalkulací.
Jako první vidíme náklady na svar zhotovený procesem 1 (to byly ty parametry vlevo od náčrtku). Program spočítal veškeré dílčí náklady na použitý materiál a další vstupy. Nechybí ani celkový čas svařování. Dále máme celkovou cenu za svar (Final Cost), cenu za metr svaru a spotřebu jednotlivých vstupů na metr svaru. Prostě rozpočtářův sen. Vlevo je pak graficky (Koláč) zobrazen podíl jednotlivých vstupních komponent na ceně svaru.

Níže je Output For proces 2 (parametry v pravo od náčrtku). Stejným způsobem máme zobrazeny náklady na svar zhotovený druhým procesem.

Úplně dole je pak v červené řádce srovnání obou procesů a je tedy možné vybrat ten levnější.

Shrnutí.

Aplikace WELD COST CALC XL je výborný nástroj pro stanovení kalkulací na svářečské práce. Ovládání aplikace je velmi jednoduché a intuitivní. Aplikace sice předpokládá zkušenosti s programem MS Excel, ale ty má dnes každá sekretářka. Vždyť tabulkový kalkulátor je vedle textového editoru základní aplikací pro kancelářské práce. Bezplatná demoverze sice počítá jen koutové svary, přesto bude užitečná v řadě firem. Mohu jen vřele doporučit investovat 80 amerických dolarů a zakoupit plnou verzi. Myslím, že její cena je ve srovnání s možnými úsporami zanedbatelná.

Další programy.

Weld Cost Calc není jedinou aplikací pro svářečskou praxi, kterou jsem vylovil ze sítě. V současné době testuji další dva programy a v budoucnu se s nasbíranými zkušenostmi opět podělím. Zde ale mají demoverze časově omezenou účinnost a cena plných verzí je již ve srovnání s WELD COST CALC dost vysoká.

Zdroj: Mark F. Mruczek