SOFTSTART - jednodušeji to nejde?

Autor: administrator <admin(at)svarbazar.cz>, Téma: Svařování elektrodou (MMA), Zdroj: www.jk-weld.cz, Vydáno dne: 05. 05. 2006

Opět se souhlasem přebíráme článek ze serveru www.jk-weld.cz. Jedná se o doplnění článku o tzv. SOFTSTARTU pro měkké zapínání svářeček.

První článek o tzv. obvodu SOFTSTART (někteří výrobci jej do svých svářeček montují pod názvem SOFT POWER ON) vzbudil poměrně veliký ohlas. Bohužel řada lidí jej považovala za stále složitý a málokdo si dokázal opatřit napájecí transformátorek 400V/24V. Přesto jsme se domnívali, že jednodušeji to opravdu nejde. O opaku nás přesvědčila náhoda. Do naší servisní dílny zákazník dopravil svářečku KS 250 se žádostí o opravu řídící elektroniky. Po odkrytování stroje a jeho ohledání jsme s překvapením zjistili, že svářečka je vybavena Softstartem. Jeho jednoduchost byla stejně šokující jako jeho skvělá účinnost. Jeho zapojení je následující:

simplesoft - schema

Obr. 1: Funkční schéma zapojení asi nejjednoduššího Softstartu.
Legenda:
L1, L2 - přívodní fázové vodiče (hnědý nebo černý).
PE - přívodní vodič zelenožlutý (ochranný vodič)
S - hlavní spínač svářečky.
Tr - svářecí transformátor.
Rs - omezovací rezistor.
Re - výkonové relé nebo stykač s cívkou na 230V/50Hz.


Poznámky ke stavbě SOFTSTARTU II:

Jaký je princip Softstartu nebudeme popisovat, neboť byl podrobně popsán v předchozím článku o Softstartu. Softstart je vhodný pro svářečky s dvou a třífázovými transformátory na 400V s odbočkou 230V na primárním vinutí. Z této odbočky většinou bývají napájeny ventilátory. Praktickou použitelnost jsme ověřili několika zástavbami do strojů Weldy, UTA, WTU i KS. Účinnost softstartu je navzdory jednoduchosti více než dostatečná. Jako spínací prvek Re používáme běžné jedno resp. třífázové stykače s cívkou 230V/50Hz. Jako mařící odpory Rs používáme paralelní kombinace výkonových rezistorů 2*22 Ohm/20W nebo 3*33 Ohm/20W nebo 3*47 Ohm/20W podle příkonu daného trafa. Na následujících obrázcích je ukázka rychlé instalace do WTU 315:

simplesoft wtu II

simplesoft - wtu1


Zdroj: www.jk-weld.cz (Svařovací technika - prodej a servis, Svařovací škola, Pracovní oděvy)